Hírek

Eperjes Károly Magyar Passió c. filmje az alábbi linken március 4-ig ingyen megtekinthető:
 
Eperjes Károly rendezőként, forgatókönyv íróként és szereplőként is jegyzi a Magyar Passió című filmet. A film alapjául Várnai Péter címzetes prépost, Krisztus inge című könyve szolgált.
A Magyar Passió 1950-ben játszódik, amikor Leopold atya azon dolgozik szerzetestársaival, hogy a háború után újjáéledő országban a ferences rendet ismét felvirágoztassa. Kezdetben a kommunista hatalom nem akadályozza őket tevékenységükben, még a háborúban elrejtett kegytárgyaikat is visszakaphatták. Ez a „békés” állapot nem tart sokáig. Leopold atyát koholt vádak alapján letartóztatják, és, hogy megtörjék, kegyetlen vallatásnak vetik alá. Volt diákját, a vallásnak hátat fordító fiatal tisztet, Keller főhadnagyot bízzák meg – Fjodorov őrnagy parancsára – a beismerő vallomás kicsikarásával, akinek az egyre durvább kínzások során a saját erkölcsi határait kell átlépnie. Az atya kitartása, ellenállása azonban mindent megváltoztat…
 842.jpg

Megkérem a felolvasókat, hogy a faliújságon elhelyezett táblázaton legyen szíves feliratkozni a márciusi szentmisékre.

Vasárnaponként 9.30 órai kezdettel a plébánia FB oldalán élőben közvetítjük a szentmisét

A nagyböjtben csütörtökönként 17.30-tól keresztutat járunk, majd 18 órától lesz a magyar nyelvű szentmise.

Múlt vasárnap a Péterfillérek gyűjtésre 3095 KČ-t adakoztak a kedves hívek. A befolyt összeget a Szentatya karitatív céljaira fordítják. Adományaikat a Jóisten fizesse meg.

A mai szentmise perselyadományait az ukrajnai menekültek megsegítésére fordítjuk. Adományaikat eljuttathatják az alábbi számlaszámra is: 55660022/0800, VS 104. Tárgyi adományaikat menekültek megsegítésére a Nemzetiségek Házában lehet leadni.

Hamvazószerdával (március 2.) megkezdődik Egyházunkban a nagyböjti időszak a bűnbánat jegyében, ami nagycsütörtök estig, a szentmise kezdetéig tart. A szent 40 nap alatti péntekeken tartózkodni kell a húsos ételektől mindazoknak, akik betöltötték a 14. életévüket. Hamvazószerda és Nagypéntek szigorú böjti nap a 18 és 60 éves kor közötti hívek részére. A nagyböjti időben nem énekeljük a Dicsőséget és az Alleluját.

Hamvazószerdán a 17 órai szentmise keretében tartjuk fogjuk tartnai a hamvazás szertartását.

A Rózsafüzér Társulat tagjai a szentmise után rövid megbeszélést tartanak a plébánián.

Az idei prágai Esterházy János megemlékezések mércius 5-én és 6-án lesznek. Szombaton 10 órátol koszorúzás a Motoli köztemetőben, majd fogadás a plébánián. Vasárnap ünnepi szentmise Isten szolgája Esterházy János boldoggá avatásáért. A szentmisén jelen lesz Maciej Niedzielski atya, a Prágai Lengyel Személyi Plébánia plébánosa is.

A diákotthon átadására 2022. március 20-án kerül sor.

Hamvazószerdai miseszándék: 

Csütörtöki miseszándék: † Snyír Ferenc és Antal

Vasárnapi miseszándék: † Troskó Margit

Vasárnap (február 27.) a Cseh Püspöki Konferencia által meghirdetett gyűjtést tartunk Ukrajna megsegítésére.

Adományaikat eljuttathatják az alábbi számlaszámra is: 55660022/0800, VS 104

 

274684931_7355739814497162_1035099850159448392_n.jpg

A cseh és morva püspökök egyértelműen elítélik az ukrajnai orosz agressziót és kifejezik teljes támogatásukat Ukrajna iránt.
Úgy döntöttek, hogy ezen a vasárnapon a "Háború idején" votív misét használjuk a cseh misekönyvben szereplő "A kiengesztelődésről" szóló második eucharisztikus imával együtt a szentmiséken, és templomi gyűjtést hirdetnek, amelyet ezen a vasárnapon Ukrajna megsegítésére ajánlunk fel.
A Cseh Köztársaság Karitászával együttműködve humanitárius segélyt nyújtanak az Ukrajnában élő rászorulóknak és a belső menekülteknek, valamint azoknak, akik Csehországba menekülnek. Arra kérik a híveket, hogy vegyenek részt a potenciális menekültek konkrét segítésében.
Csatlakoznak Ferenc pápa felhívásához, és kérik, hogy hamvazószerdán a hívek böjtöljenek és imádkozzanak Ukrajnáért.
Prága, 2022. február 24.
Mons. Jan Graubner
A Cseh Püspöki Konferencia elnöke

Az Esterházy János Társulás az Emberi és Keresztény Értékekért, az Együttélés Politikai Mozgalom Esterházy János Emlékbizottsága és a Prágai Magyar Katolikus Plébánia tisztelettel meghívja a kedves híveket kegyeletadási megemlékezésre a csehszlovákiai magyarság vértanú sorsú hőséről, Isten szolgája, gróf Esterházy Jánosról, melyre halálának 65. évfordulója alkalmából kerül sor Prágában 2022. március 5-én és 6-án.

Mindenkit szeretettel várunk!

meghívó_2022_ma_page-0002.jpg