Hírek

A megemlékezést, amelyet a kommunista rendszer áldozatainak a Motol köztemetőben létrehozott emlékhelyén tartottak, a prágai Esterházy János Társulás a Keresztény és Emberi Értékekért, a Coexistentia politikai mozgalom Esterházy János Emlékbizottsága, valamint a Prágai Magyar Katolikus Plébánia szervezte meg a tragikusan elhunyt politikus halálának 67. évfordulója alkalmából.

A Csehországban működő magyar társadalmi szervezetek, illetve a prágai magyar nagykövetség képviselői koszorúkat helyeztek el Esterházy János emléktáblájánál. Koszorút helyeztek el az emlékhelyen a Szövetség a Közös Célokért szlovákiai civil szervezet képviselői is.

431013255_800982195393719_1737949098157668587_n.jpg 

Az emlékünnepségen elhangzott beszédek egybehangzóan méltatták Esterházy János életét és munkásságát.

Gubík László, a szlovákiai Szövetség a Közös Célokért elnöke beszédében rámutatott arra, hogy Esterházy János mellett emlékezni kell a tavaly elhunyt Duray Miklósra is, aki a szocialista rendszerben a csehszlovákiai magyarság érdekeinek legfőbb képviselője volt. Duray János emlékét Esterházy Jánoséhoz hasonlóan szintén meg kell őrizni – húzta alá Gubík László.

A megemlékezés végén a néhány tucatnyi résztvevő közösen elénekelte a magyar himnuszt. A kegyeleti emlékhelyet a csehországi Politikai Foglyok Konföderációja alakította ki az 1989-es rendszerváltás után a motoli temetőnek azon a részén, ahol a hatvanas években a volt politikai rendszer többtucatnyi áldozatát névtelenül elhantolták.

430900775_800982158727056_2295329339445913785_n.jpg

Az 1901-ben született és 1957-ben a morvaországi Mírov várbörtönében meghalt Esterházy János urnája a hatvanas évek elején került az akkor még névtelen tömegsírba.

A több mint egy évtizede átalakított motoli központi emlékművön két áldozat neve szerepel: Josef Bryx volt háborús pilótáé, aki a munkatáborokban meghaltakat, valamint Esterházy Jánosé, a szlovákiai magyarság egykori vezetőjéé, aki pedig a kommunista börtönökben meghalt politikai foglyokat jelképezi.

(MTI/ Kokes János)

Fájó szívvel búcsúzunk Fucsík István testvérünktől!
István rendszeres látogatója volt a vasárnapi szentmiséknek, lelkesen támogatta közösségünk működését és talán nem is volt olyan magyar rendezvény Prágában, amelyen ne vett volna részt.
A gyászmisére és a búcsúztató szertartásra március 6-án (szerdán) 14 órakor kerül sor a Szent Henrik-templomban.
A gyászszertartás résztvevőinek a megvendégelésére a plébánia közösségi termében kerül sor.
 
parte_A5.png

Kincső testvérünket befogadtuk a hitjelöltek közé.
A katekumen életének egyik fontos állomása a befogadás, amikor az egyház közössége „hivatalosan” is hozzá tartozóknak nyilvánítja őt. Ezt a különleges és örömteli eseményt ünnepeltük együtt a vasárnap délelőtti szentmisében.
 
428609416_797597182398887_335857947100903148_n_2.jpg

Közösségünkben nagyböjt 1. vasárnapján (február 18.) tartottuk a hamvazkodás szertartását.
A szentmisét Tomaskovity Szabolcs atya mutatta be.
Hamvazószerdával (február 14.) megkezdődött Egyházunkban a nagyböjti időszak a bűnbánat jegyében, ami nagycsütörtök estig, a szentmise kezdetéig tart. A szent 40 nap alatti péntekeken tartózkodni kell a húsos ételektől mindazoknak, akik betöltötték a 14. életévüket. Hamvazószerda és Nagypéntek szigorú böjti nap a 18 és 60 éves kor közötti hívek részére.
A nagyböjti időben nem énekeljük a Dicsőséget és az Alleluját.
 
428601912_793548309470441_6071308414232253385_n.jpg