Hírek

Augusztus 20-án a 9.30 órai ünnepi szentmise keretében emlékezünk meg államalapító Szent István királyunkról.

Szeretettel várják a prágai és környékbeli vendégeket is, minden jószándékú embert, hogy a közös ima megtartó erejében bízva ünneplőbe öltöztessék lelküket.

A szentmisét követően mindenkit szeretettel várunk a plébánia kertjében tartandó ünnepi fogadásra.

Szombatom, augusztus 19-én, délután 10 órától kezdjük a takarítást, ill. a megvendégelésre való előkészületeket. Kérem a kedves híveket, hogy lehetőségeikhez mérten vegyenek részt az ünnep előkészületeiben.

pozvanka_A5_v3_page-0002.jpg

Fiataljaink izgalmas és tartalmas zarándoklaton vettek részt, hogy felfedezzék és megismerjék az Ipoly menti régió kulturális és történelmi kincseit.

360101675_10224767720485213_3540474961371322909_n.jpg

A zarándoklat első állomása az ipolybalogi Szent Miklós-templom volt, ahol a Szent Korona hiteles másolatát is őrzik. A templom tornyát magyar királyi korona díszíti, mely hűen emlékeztet minket arra, hogy a hagyomány szerint a Szent Koronát a Károly Róbert és Vencel cseh király közti trónviszály idején egy éjszakán át itt őrizték. Az ősi templom Ipolybalogon egyedülálló lehetőséget kínál a résztvevőknek, hogy bepillantsanak a középkori építészet és vallási gyakorlatok világába. Ez a történelmi épület nem csupán egy vallási központ, hanem a régió kulturális örökségének is jelképe. 

A következő napon a zarándokok Szklabonyára utaztak, hogy ellátogassanak Mikszáth Kálmán szülőházához, a híres magyar író otthonához. Ez a látogatás lehetőséget nyújtott arra, hogy a résztvevők betekintést nyerjenek az író életébe és munkásságába. Mikszáth Kálmán jelentős alakja a magyar irodalomnak, és a házban megtekinthetők a személyes tárgyai, valamint híres műveinek kiadásai is.

IMG_0918.jpeg

A zarándoklat Kékkő várában folytatódott, ahol megtekintették a Balassi család által építtetett 12. századi várat, és közelebbről megismerkedtek Balassi Bálint életével és tevékenységével. 

A zarándoklat utolsó állomása Alsósztregova volt, ahol a résztvevők meglátogatták Madách Imre kastélyát. Ez a gyönyörű épület gazdag történelmi örökséggel rendelkezik, és a résztvevők bepillantást nyerhettek az író életébe. Közös imát mondtak Madách Imre síremlékénél, amely a kastélyparkban található.

362261734_10224767719245182_3282314806941408733_n.jpg

A zarándoklat résztvevői gazdag élményeket gyűjthettek, és mélyebb kapcsolatba kerülhettek a régió kulturális és történelmi örökségével. 

Ezúton szeretnénk kifejezni szívből jövő köszönetünket a Bethlen Gábor Alap kiemelkedő támogatásáért, mely lehetővé tette, hogy ez a felejthetetlen zarándoklat valóra váljon, és sok diák számára nyújtson gazdag tapasztalatokat és emlékeket. Bízunk benne, hogy a jövőben is továbbra is együttműködhetünk, hogy még több kulturális és történelmi értéket fedezhessünk fel.

Prágai Magyar Katolikus Plébánia

 

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye megrendülten tudatja, hogy Dr. Cserháti Ferenc nyugalmazott esztergom-budapesti segédpüspök ma hajnali három órakor, azaz 2023. július 22-én, szombaton életének 77., papságának 53., püspöki szolgálatának 16. évében elhunyt. Az alábbiakban Erdő Péter bíboros, prímás emlékező sorait olvashatják.

Szomorúan értesültünk Dr. Cserháti Ferenc nyugalmazott esztergom-budapesti segédpüspök elhunytáról.

Cserháti püspök úr 1947. február 12-én született Túrterebesen. 1971. április 18-án szentelték pappá Gyulafehérváron a szatmári egyházmegye szolgálatára. 1971 és 1973 között Kaplonyban, 1973 és 1979 között pedig Máramarosszigeten volt káplán. Magasabb teológiai tanulmányokat folytatott 1979-től Frankfurtban, majd az innsbrucki Leopold Franzens Egyetemen, ahol 1982-ben hittudományi doktorátust szerzett. Ezután 1982–1984-ig Münchenben káplán, majd 1984–2002-ig a Müncheni Magyar Katolikus Misszió vezetője. 1996-tól 2006-ig a külföldön élő római katolikus magyarok püspökének európai delegátusa is. Közben a Német Püspöki Konferencia magyar delegátusa és németországi magyar főlelkész.

2007. június 15-én XVI. Benedek pápa kinevezte esztergom-budapesti segédpüspökké és centuriai címzetes püspökké. Püspökké szentelésére 2007. augusztus 15-én került sor az esztergomi bazilikában. A Magyar Katolikus Püspöki Konferenciától ezzel egyidejűleg megbízást kapott a külföldi magyar lelkipásztori szolgálat koordinátorának tisztségére. Feladatkörébe immár a Kárpát-medencén kívüli magyar szórvány szolgálata és – Erdő Péter bíborostól kapott kinevezése alapján – az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye területén élő nemzetiségek, migránsok, turisták lelkipásztori ellátásának koordinálása tartozott.

Küldetését mindig kiemelkedő hozzáértéssel és lelkipásztori szeretettel látta el. Ökumenikus nyitottsággal vett részt a Magyar Diaszpóra Tanács munkájában.

Sokan őt is a külföldi magyarok püspökének nevezték. Az Apostoli Szentszék azonban erre a funkcióra Miklósházy Attila püspök úr nyugalmazása után már közvetlenül nem akart püspököt kinevezni, hiszen a hazai magyarság és a világban élő magyar szórvány között az együttműködés lehetősége és a bizalom helyreállt, vagyis ezt a lelkipásztori feladatot már ugyanúgy lehetett megoldani, ahogyan a többi európai nemzetek esetében szokásos.

Cserháti püspök úr lemondását segédpüspöki tisztségéről Ferenc pápa 2023. február 3-án fogadta el életkorára tekintettel. Az Egyház és a magyarság szolgálatában végzett kiemelkedő munkásságának és kedves személyének emlékét tisztelettel és hálás szeretettel őrizzük.

Püspök atya több alkalommal is meglátogatta prágai magyar közösségünket: bérmált, misézett Esterházy János boldoggá avatásáért, vezette a břevnovi kolostorban megszervezett Európai Magyar Papi Konferenciát és a Brünnben is misézett, 1956 hőseire emlékezve.
Értünk végzett munkásságának és kedves személyének emlékét tisztelettel és hálás szeretettel őrizzük.
 

Forrás: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

A templombúcsút, Szent Henrik ünnepét az idén július 16-án fogjuk tartani.

A 11 órakor kezdődő ünnepi szentmisét Václav Šustr, Smíchov-i káplán, római tanulmányi ösztöndíjas atya fogja bemutatni cseh, szlovák és magyar nyelven. Vasárnap a szokásos magyar nyelvű szentmise 9:30-kor elmarad!

A szentmisét követően mindenkit szeretettel várunk a plébánia kertjébe a közös ünnepi megvendégelésre.

Szombatom, július 15-én, délután 10 órától kezdjük a templombúcsú előtti templomtakarítást. Kérem a kedves híveket, hogy lehetőségeikhez mérten vegyenek részt az ünnep előkészületeiben.

347596188_665366528955287_4113911395570345925_n.jpg 

Megkérem a felolvasókat, hogy a faliújságon elhelyezett táblázaton legyen szíves feliratkozni a júliusi alkalmakra.

Vasárnaponként 9.30-tól és csütörtökön 17.00-tól a plébánia FB oldalán élőben közvetítjük a szentmisét.

Az Érsekújvári Plébánia és az Érsekújvári Ignis Polgári Társulás lelkigyakorlatot szervez 2023. július 27. és 30. között. A lelkigyakorlat témája: „Boldogok, akik hisznek”, helyszíne pedig az Érsekujvári Egészségügyi Szakközépiskola Kollégiuma lesz. A lelkigyakorlat előadója és lelkivezetője Dr. Török Csaba, PhD. Habil., az Esztergom-Vári Főszékesegyházi Plébánia kormányzója, egyetemi tanár, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tv-referense lesz. Jelentkezés a jelentkezési lapon feltüntetetett lakhely- illetve emailcímre lehetséges. A jelentkezési határidő 2023. július 18.

Az ADALBERTINUM diákotthon a nyári hónapokban szálláslehetőséget kínál. Egyágyas szobák, közös fürdőszobákkal és jól felszerelt konyhával. Ár: 400 KČ/fő/éj. Igény szerint személygépkocsik részére zárt udvari parkolást is biztosítunk a plébánia udvarán. Jelentkezni a plébánia elérhetőségein lehet.

A nyáriszünet idején (július - augusztus) csütörtökönként nem lesznek magyar nyelvű szentmisék.

A templombúcsút, Szent Henrik ünnepét az idén július 16-án fogjuk tartani, amikor egy szentmise lesz 11 órakor mindhárom közösség részére.

Szombatom, július 15-én, délután 10 órától kezdjük a templombúcsú előtti templomtakarítást. Kérem a kedves híveket, hogy lehetőségeikhez mérten vegyenek részt az ünnep előkészületeiben.

 

Vasárnapi miseszándék: Hívekért