Hírek

Abban az időben: Föllépett egy ember: az Isten küldte, és János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, hanem (azért jött, hogy) tanúságot tegyen a világosságról. János így tett tanúságot: A zsidók papokat és levitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék őt: „Ki vagy te?” Erre megvallotta, nem tagadta, hanem megvallotta: „Nem én vagyok a Messiás.” Ezért megkérdezték tőle: „Hát akkor? Talán Illés vagy?” „Nem vagyok” – felelte. „A próféta vagy?” Erre is nemmel válaszolt. Azt mondták tehát neki: „Akkor ki vagy? Mert választ kell vinnünk azoknak, akik küldtek minket. Mit mondasz magadról?”
Ezt felelte: „A pusztában kiáltó hangja vagyok: Egyengessétek az Úr útját”, amint Izajás próféta mondta. A küldöttek a farizeusoktól jöttek, ezért megkérdezték: „Miért keresztelsz hát, ha nem te vagy a Messiás, sem Illés, sem pedig a próféta?” János így válaszolt: „Én csak vízzel keresztelek. De köztetek áll az, akit nem ismertek, aki utánam jön, s akinek még a saruszíját sem vagyok méltó megoldani.” Ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János tartózkodott és keresztelt.

(Jn 1,6-8;19-28)

Közeleg a szeretet ünnepe. Ilyenkor nemcsak otthonainkat, de lelkünket és szívünket is felkészítjük karácsony titkára, a kis Jézus születésének megünneplésére.   Ez az advent a koronajárvány miatt más, mint a többi. A Körkép.sk-n ezért úgy döntöttünk, hogy lelkiatyák gondolatait biztosítjuk olvasóink számára, hogy ezekben az embert próbáló napokban is lelki táplálékhoz, támaszhoz jutva a plébánosok szavai erőforrásként szolgáljanak számunkra, hiszen a jó Isten velünk van.  

Advent 3. vasárnapján a közösségépítő Balga Zoltán prágai magyar lelkész szentbeszédét osztjuk meg Önökkel. A felvidéki Csábról származó, korábban Ipolyságon és Ipolyvisken is plébánosként ténykedő lelkiatya jó szóval illet mindenkit.   A magyar lelkipásztori szolgálatot teljesítő plébános bíztatja a híveket, s tevékenységébe fiatalos lendületet véve arra ösztönöz bennünket, hogy kulcsoljuk imára a kezünket, s fohászkodjunk a Mindenhatóhoz. A prágai magyar plébánia közösségi oldalán napról napra lelki táplálékhoz jut az ember

Advent harmadik vasárnapja  

Advent harmadik vasárnapját ünnepeljük, ezt a napot az Egyházban sokszor az öröm vasárnapjának is nevezik. Az adventi várakozás több, mint felét már a hátunk mögött hagytuk, már szinte a bőrünkön érezzük a karácsony közelségét, Krisztus Urunk eljövetelét, ami boldogságunk forrása. Az olvasmány ujjongásról ír, a szentlecke derűre hív bennünket. Maradandó, mély, lelki jókedvet hirdetnek, mely nem tűnik el, mint a fa alatt található ajándékokból származó, tiszavirág-életű, pillanatnyi öröm. Egy anekdota szerint Dante Alighieri, a nagy olasz költő egy késő éjjeli órán bekopogtatott egy kolostor ajtaján. A meglepett „Mit keres?“ kérdésre csak annyit felelt: „örömöt“. Igaza is van, ki ne szeretne vidám lenni?  

Ennek ellenére sajnos azt kell tapasztalnunk, hogy egyre kevesebb a jó kedélyű, boldog ember. Könnyű lenne ezt a járványra fogni, de ez sajnos egy hosszabb ideje tartó tendencia. Valaki nagyon találóan megjegyezte, hogy a kényelem egyre növekszik otthonainkban, a boldogság pedig egyre inkább fogy. Talán ez is része a problémának, sokan az anyagi javaktól váják az örömöt, és kétségtelenül meg is kapják ideig-óráig, de ez a már említett múló elégedettség, ami gyorsan elhalványul. Ugyanúgy igaz ez az új vasalóra, mint az új sportkocsira- kinek-kinek pénztárcája szerint. Ajánlom elolvasni Móricz Zsigmond A boldog ember című regényét. A főhős, Joó György szegénységben élt, nagyon kevés jutott neki mindenből, mégis boldog tudott maradni minden őt ért csapás ellenére, így bizonyítva, hogy a gazdagság biztosíthat kényelmet, de az nem egyenlő az örömmel. Hol keressünk tehát valami tartósabbat?  

Izajás próféta azt írja, Jézusról „Azért kent föl az Úr és küldött engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, és meggyógyítsam a megtört szívűeket.“ Szent Pál apostol egyik levelében szintén Jézusra utal mint az öröm forrására, hisz Isten emberré lett. Próbáljunk egy pillanatra belegondolni: Isten, az Úr, a mindenség teremtője, aki Van, annyira szeret minket, hogy testet öltött. Áthidalt egy elképzelhetetlenül nagy szakadékot az Isten és ember között, szó szerint a családtagunkká vált, mikor így tanított imádkozni: Mi Atyánk! János evangelista nagyon szépen fejezi ki, „A világba jött, a világban volt“.

Gondoljunk bele, mennyire megtisztelve éreznénk magunkat, ha például meglátogatna a kedvenc hírességünk. Izgulnánk, aggódnánk, hogy minden jól sikerüljön, a tervek szerint haladjon, de emellett éreznénk azt is, hogy most valami nem hétköznapi történik. Örülnénk, hogy egy jeles személyiség kitüntet a figyelmével, nemde? Ha ezt belátjuk, tegyük fel magunkban a kérdést- ilyen nagy hévvel készülök az Úr eljövetelére is? Megélem a rá való várás és készülődés izgatott örömét? Mégiscsak magáról a teremtőről van szó, nem csak egy földi halandó hírességről.

Ennél a példánál maradva felhívnám a figyelmet még egy fontos dologra. A hírességre várva ugye mindenki kitakarítaná lakását, elrendezné a szobát, hogy minőségi időt tölthessen el vele, ne kelljen a körülmények miatt aggódnia – hisz az elvenné az egész esemény által okozott jó érzést. Tegyük meg ezt Krisztus jövetelére várva is! Porszívózzuk ki azt a kis „lakást“ a lelkünkben, hogy mikor Jézus megjön, rá tudjunk figyelni, tudjuk hallgatni őt és tudjunk beszélni hozzá. Ne kelljen a bűn mocska miatt szabadkoznunk, hisz akkor a saját szégyenünkkel foglalkozunk, nem pedig Vele. Járuljunk a bűnbánat szentségéhez, menjünk el gyónni a karácsonyi örömre várva, hogy teljes egészében megélhessük azt!  

Kedves Testvérek! Tudom, hogy mindenki eleget szeretne tenni az elvárásoknak, sütni, főzni karácsony ünnepére, kitisztítani a házat, megvásárolni tökéletes ajándékokat, és ez így van jól. Ne engedjük azonban, hogy az öröm ilyen formában való kifejezése megakadályozzon bennünket az öröm átélésében! Nem szabad elfelejtenünk, hogy a nagy ünneplés, a fények, ajándékok, stb. mind csak másodlagos, csak következmény, az örömünk kifejezésének egy módja, nem az ünnepünk fő része. Ez a tiszt Jézust illeti, aki a karácsonyi öröm forrása. Kívánom hát mindenkinek, hogy helyesen értékelje az ünnepi készülődés egyes elemeinek fontosságát, és méltó módon, tiszta „lelki szobával“ várja a mi urunkat, Jézus Krisztust!  


Forrás: 
KÖRKÉP.SK

Csehország járványellenes rendszerében (PES) hétfőtől (december 14.) valószínűleg újra a 4. szintű szükségállapotba lépünk. A plébánia honlapján fogunk tájékoztatást adni, hogy hányan lehetünk majd a szentmiséken.

Vasárnaponként 9.30 órai kezdettel a plébánia FB oldalán élőben közvetítjük a szentmisét

Az adventi időben hétfőként 6 órai kezdettel Rorate szentmiséket fogunk tartani.

Akik szentmise szándékot szeretnének előjegyeztetni, kérem, hogy hívják a plébánia irodáját, írjanak e-mailt vagy  keressenek fel személyesen. 

A mai szentmisében megemlékeztünk a plébánia alapításának 3. évfordulójáról (2017. december 17.)

Esterházy János születésének 120. évfordulójára megjelent falinaptár kapható a plébánián. (Ára 150 KČ). Az életét bemutató kiadványon keresztül is készüljünk a 2021-es Esterházy-emlékévre.

A közelgő ünnepekre készülődve plébániánk a templom Betleheméről készült képeslapokat készített, hogy szeretteiknek ily módon tudjanak áldott ünnepeket kívánni. A képeslap ára 10 CZK.

Szentévi búcsú nyerhető a pápa által meghirdetett Szent József-évben, amely idén december 8-tól 2021. december 8-ig tart. Ezzel állít emléket a pápa Mária jegyesének, Jézus nevelőapjának, akit a katolikus egyház védőszentjeként tisztelünk immár 150 éve. A meghirdetett szentév kapcsán templomunkban mi is elhelyeztünk egy Szent József szobrot.

Sikerült megvalósítani a templom világításának cseréjét, korszerűsítését. A régi, gazdaságtalan és nem hatékony világítótesteket gazdaságosabbakra és hatékonyabbakra cseréltük. A teljes projekt ára 525.443 CZK.

Adományaikat a továbbiakban is készpénzben vagy utalással lehet eljuttatni a plébánia  számlájára: 5204579379/0800 (IBAN CZ69 0800 0000 0052 0457 9379).

 Adományaikat előre is köszönjük!

A karácsonyfák díszítése és a karácsonyi templomtakarítás pénteken (december 19.) lesz az esti szentmise után (18:30).

Szentévi búcsú nyerhető a pápa által meghirdetett Szent József-évben, mely idén december 8-tól 2021. december 8-ig tart. Ezzel állít emléket a pápa Mária jegyesének, Jézus nevelőapjának, akit a katolikus egyház védőszentjeként tisztelünk immár 150 éve. 

Szerető, gyöngéd apa, engedelmes és befogadó Isten akaratával szemben. Bátran kreatív, munkás, aki mindig árnyékban marad: Ferenc pápa e szavakkal jellemzi Szent Józsefet Patris corde – Atyai szívvel – kezdetű apostoli levelében, melyet december 8-án tett közzé. Boldog IX. Piusz pápa 1870. december 8-án írta alá Quemadmodum Deus – kezdetű dekrétumát, mellyel a katolikus egyház védőszentjévé nyilvánította Szent Józsefet. Ez előtt tisztelegve hirdeti most meg a Jézus nevelőapjának emlékévét Ferenc pápa, aki köztudottan nagy tisztelője Szent Józsefnek.

A hétköznapok hősei a pandémia idején

Apostoli levele a koronavírus-járvány kontextusában értelmezve rávilágít a köz emberének jelentőségére, mindazoknak a szerepére, akik a hétköznapokban távol a rivaldafénytől türelemmel hinti maguk körül a reményt és a felelős magatartást. Olyanok, mint Szent József, aki észrevétlen marad a maga hétköznapi diszkrét, rejtett jelenlétében. És mégis az ő főszereplése példa nélkül való az üdvtörténetben - állapítja meg Ferenc pápa. Szent József úgy fejezte ki konkrétan apai szerepét, hogy háttérbe állította magát és szeretettel a Messiás szolgálatának szentelte életét. Ezért mindig is nagy szeretettel vette körül őt a keresztény nép. Benne látta meg Jézus Isten gyengédségét, amely elfogadja gyöngeségünket is, melyen keresztül megvalósul az isteni tervek nagy része. Isten ugyanis nem ítél el, hanem elfogad, átölel, támogat és megbocsát. Szent József apasága megmutatkozik az Istennek való engedelmességében is. Az ő beleegyezése (fiat) megmenti Máriát és Jézust, megtanítja Fiának, hogy az Atya akaratát kövesse, és együttműködjön a megváltás nagy misztériumában.

Ne féljetek! – a hit értelmet ad minden boldog vagy szomorú eseménynek

Szent József ugyanakkor a befogadás atyja is, mert előfeltételek nélkül elfogadja Máriát. Ez a gesztusa ma is fontos, amikor nyilvánvaló erőszak éri a nőket pszichés, verbális és fizikai értelemben egyaránt – mutat rá levelében a pápa. Mária jegyese bizakodik az Úrban, elfogadja élete történéseit anélkül, hogy megértené azokat, bátran és erősen vállal főszerepet, a Szentlélek erejéből fakadóan. Rajta keresztül üzen nekünk Isten: Ne féljetek! – mert a hit értelmet ad minden boldog vagy szomorú eseménynek. József nyomán mi is fogadjunk el másokat kirekesztés nélkül, előnyben részesítve a gyengéket. A Patris corde – kezdetű apostoli levél méltatja Szent József kreatív bátorságát, mely a gondokat lehetőségként képes szemlélni és bízik a gondviselésben. Szembenéz családja konkrét problémáival, éppúgy, ahogy a világ sok más családja, különösen a migránsok. Jézus és Mária őrzőjeként József az egyház őrzője is kell, hogy legyen. Minden rászorulóra úgy tekintsünk, mint a Kisjézusra, akit Szent József őriz, és akitől megtanulhatjuk szeretni az egyházat és a szegényeket.

A munka méltósága és a család

Az ács József, Mária jegyese megtanítja nekünk a saját kezűleg megszerzett napi betevő kenyér értékét, méltóságát és örömét. Ezzel kapcsolatban Ferenc pápa felhívást intéz a sürgető szociális kérdés, a munka világának rendezésére, mely még a jóléti államokban sem megoldott. A munka értelme méltóságot ad, általa tevékeny részt vállalunk az üdvösségben, megvalósítjuk önmagunkat és a családunkat, mely a társadalom alapsejtje. Fedezzük föl újra a munka értékét, jelentőségét és szükségességét, melyből senkit nem szabad kihagyni – buzdít a Szentatya. A Covid-19 világjárvány előidézte munkanélküliségről szólva a pápa erőteljesen felszólít mindenkit: kötelezzük el magunkat azért, hogy elmondhassuk: Egyetlen fiatal, egyetlen személy, egy család sem marad munka nélkül!

Minden nap imádkozik a pápa Szent Józsefhez

Az Atyai szívvel – kezdetű apostoli levélben Ferenc pápa napi rutinjáról is ír. Mint ismeretes, a Szentatya minden nap imádkozik Mária jegyeséhez, egy XIX. századi francia ájtatoskönyv alapján. Bizalommal és tisztelettel fordul Szent Józsefhez, de mintegy ki is hívja őt, amikor azt mondja: “Hogy ne mondhassák, hiába fohászkodtunk hozzád, mutasd meg nekem jóságodat és hogy mily nagy a hatalmad.” A Szent József-évet meghirdető pápai dokumentum mellett az Apostoli Penitenciária hivatala dekrétumban rendelkezik a 2021. december 8-ig tartó szentévi búcsú elnyeréséről.

(www.vaticannews.va)

December 8-án van az Esterházy János Társulás az Emberi és Keresztény Értékekért megalakulásának 5. évfordulója. Ebből az alkalomból ünnepi köszöntőt juttatott el a szerkesztőségünkbe PhDr. Kocsis László Attila, az Esterházy János Társulás az Emberi és Keresztény Értékekért volt alapító elnöke, jelenlegi tiszteletbeli elnöke. A levelét az alábbiakban teljes terjedelemben közöljük.

Szeretve tisztelt Tagtársaim, Esterházy János tisztelők!

A mai nap nagy ünnep számunkra, mert öt évvel ezelőtt ezen a napon – 2015. december 8-án tartottuk Társulásunk alakuló közgyűlését 23 lelkes alapító tag aktív részvételével. Ezen évforduló alkalmával őket kiemelten, de  a többieket is, az egész tagságot, mely azóta a háromszorosára növekedett, nagy szeretettel köszöntöm, és kellemes ünneplést kívánok!

Felemelő érzés visszaemlékezni a reményteljes kezdetekre és a Társulás gazdag tevékenysége során elért sikerekre. Közülük a legjelentősebb minden bizonnyal a Prágában 2017. március 5-én megtartott jubileumi Esterházy János-megemlékezéssorozat. Fővendégeink között volt vértanúnk unokája, Roberto Esterházy-Malfatty és egykori rabtársa, Jan Janků, továbbá olyan kiváló személyiségek, mint Pánczél Károly, a Magyar Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnöke, Németh Zsolt, a Külügyi Bizottság elnöke, Karel Schwarzenberg, a cseh Parlament Képviselőháza Külügyi Bizottságának elnöke, Csáky Pál, felvidéki európai parlamenti képviselő, Pető Tibor Magyarország  csehországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövete, a rendezvény fővédnöke. Ezen a rendezvényen hangzottak el Karel Schwarzenberg külföldön is nagy figyelmet kiváltó történelmi jelentőségű kijelentései, melyek szerint „Esterházy János a XX. század Közép-Európájának egyik legbecsületesebb és legtisztességesebb politikusa volt, elítélése pedig az akkori Csehszlovákia nagy hibájának minősíthető.”

2017. március 5-i jubileumi Esterházy-megemlékezés résztvevői Esterházy János kegyelethelyén a Motoli köztemetőben

 

Esterházy János születésének és elhalálozásának évfordulója alkalmából minden évben kegyeletadási megemlékezéseket tartunk a prágai Motoli temetőben a kommunizmus áldozatainak emlékművénél, melyen vértanúnk emléktáblája is el van helyezve. Hazai, felvidéki és magyarországi magyar szervezetek mellett rendszeresen részt vesznek rajta lengyel és cseh Esterházy-tisztelők is. A csehországi Politikai Foglyok Konföderációjának küldöttsége minden alkalommal a legmagasabb szinten jelenik meg, és vezetője ünnepi köszöntőjében minduntalan a vértanú sorsú hősünk rehabilitálását szorgalmazza.

2017. szeptember 16-án zarándokutat szerveztünk Alsóbodokra, ahol Esterházy János földi maradványait helyezték végső nyugalomra szülőföldjén a megboldogult Paulisz Boldizsár által építtetett Szent Kereszt Felmagasztalása-kápolna kriptájába. Akkor küldöttségünk találkozott Esterházy János lányával, Esterházy-Malfatty Alice asszonnyal, aki megköszönte Társulásunknak a vértanúnk rehabilitálása érdekében végzett munkáját. Azóta is minden évben zarándoklatot szervezünk e kegyelethelyre, ahogy a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége által megrendezett megemlékezésekre a mártírunk Mírov-i börtön mellett felállított jelképes sírjához.

Csáky Pál Virágeső c. darabjának bemutatója a Prágai Magyar Intézetben 2017. június 4-én

 

Külföldi aktivitásaink közül még figyelmet érdemel a felvidéki Várhosszúréten 2017. augusztus 19-én megrendezett Esterházy-megemlékezés, melynek társszervezői voltunk, beszámolóval felléptünk a kerekasztal-beszélgetésen, mint magánszemélyek anyagilag támogattuk az ott felállított Esterházy-emlékművet. Egyik tagunk révén az Esterházy-kultuszt az USA-ban is terjesztjük, New Yorkban már több Esterházy-tisztelőt sikerült szerezni.

A vértanúnk emlékének megőrzése, ápolása mellett Társulásunk hozzájárult leendő boldoggá avatásának és rehabilitálásának elősegítéséhez is. 2018. június 2-án közösen a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetségével és az Együttélés Politikai Mozgalom Esterházy János Emlékbizottságával levélben fordultunk Jan Graubner olmützi érsekhez, morvaországi metropolitához, hogy engedélyezze gróf Esterházy János boldoggá avatási perének megindítását. Ezt követően tiszteletbeli tagunkat, Tóth Endre docenst kinevezték a boldoggá avatást előkészítő történész bizottság tagjává. Marek Jedraszewski Krakkó főegyházmegye érseke, metropolita meghívására 8-tagú küldöttségünk részt vett a boldoggá avatási eljárás elindításán, mely 2019. március 25-én valósult meg Krakkóban.

Társulásunk kivette részét a prágai magyar szentmisék újraindításának előkészítésében. Kérelemmel fordult az illetékes csehországi egyházi méltóságokhoz. Körlevelet adott ki a csehországi magyar szervezetek részére, és azóta is tevékenyen részt vállal a hitközösség munkájában. Képviselve van a Prágai Magyar Egyházközség Képviselő-testületében, közvetlen (írásban és személyesen is) kapcsolatban áll Dominik Duka bíborossal, a prágai főegyházmegye érsekével, Csehország prímásával. Nagy megtiszteltetésnek számít, hogy Áder János köztársasági elnök meghívására a Társulás elnöke 2018. május 23-án részt vett a prímás magyarországi kitüntetésének átadásán az Országházban. (Dominik Duka bíboros, prágai érsek és Csehország prímásának levelét ide kattintva olvashatják.)

Dr. Boros Miklós nagykövettel 2018. december 5-én tartott beszélgetés résztvevői a Nemzetiségek Házában

 

Kimagasló eseménynek számít a Társulás képviselőinek találkozása Áder János köztársasági elnökkel 2017. december 5-én Magyarország prágai nagykövetségén, majd 6-án, amikor a többi csehországi magyar szervezetek képviselőivel elkísértük az elnök urat Esterházy János kegyelethelyére a Motoli temetőbe, ahol elhelyeztük koszorúinkat, majd részt vettünk a köztársasági elnökkel folytatott közvetlen beszélgetésben. Nagy megtiszteltetésben volt része Társulásunknak, hogy elnöke meghívást kapott ünnepi ebédre a Prágai Várba, amit Miloš Zeman, Csehország köztársasági elnöke adott magyar partnere részére.

Nagy figyelemmel és aggodalommal követtük Magyarország és a magyar kormány elleni támadásokat az elmélyült migráns válság kapcsán. Erre reagálva Társulásunk az Együttélés Politikai Mozgalommal 2016. november 4-én, a Magyar Nemzet Gyásznapján, egy közös nyilatkozatot adott ki, melyben az 1956-os magyar forradalomra és szabadságharcra való megemlékezésünk mellett, annak üzenete jegyében, egyetértésben a magyar kormánnyal kifejeztük a háború sújtotta országokból menekültek segítségnyújtásának szükségességét, ugyanakkor szorgalmaztuk az ellenőrizetlen bevándorlás megakadályozását. A közös nyilatkozatot a Társulás elnökéhez írt levelében megköszönte Orbán Viktor kormányfő, és annak a meggyőződésének adott hangot, hogy „ezekben az időkben még inkább felértékelődik az a közösségépítő munka, amellyel az Esterházy János Társulás is aktívan hozzájárul Európa keresztény értékeinek megőrzéséhez.” (Orbán Viktor miniszterelnök levelét ide kattintva olvashatják.)

A Társulás sokrétű tevékenységével hozzájárult a magyar kultúra és hagyományok ápolásához, a csehországi magyarok műveltségének a továbbfejlesztéséhez is.  Példát nyújtanak erre színházi előadások, beszélgetések történelmi és közéleti témákra. Külön figyelmet érdemelnek Csáky Pál darabjainak bemutatói a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából a szerző részvételével a Prágai Magyar Intézetben:„Hit és hűség” 2016. június 4-én, Boráros Imre Kossuth-díjas színművész és társai előadásában, a „Virágeső” 2017. június 4-én, Dráfi Mátyás érdemes színművész és a Teátrum Színházi Polgári Társulás további színészeinek előadásában, „Egy nap az örökkévalóságból” 2018. június 6-án, a budapesti József Attila Színház színművészeinek előadásában.  Igen sikeres és hasznos volt Boros Miklós rendkívüli és meghatalmazott nagykövet beszélgetéssel egybekötött előadása Orbán Viktor miniszterelnök hivatalos prágai látogatásáról és a magyar-cseh kapcsolatok jelenlegi állapotáról, melyet 2018. december 5-én tartottunk a Nemzetiségek Házában. Ugyancsak sikeres volt egy filmbemutatóval egybekötött előadás és beszélgetés Popély Gyula történésszel 2019. december 5-én a Prágai Magyar Katolikus Plébánia Parókiáján. Szép élményeket váltott ki a rimaszombati Boldog Meszlényi Zoltán Katolikus Énekkar hangversenye a belvárosi Szent Henrik és Kunigunda-templomban, amire 2019. október 20-án került sor nemzeti ünnepünk alkalmával közös rendezésben a Prágai Magyar Katolikus Plébániával.

E rövid áttekintés is igazolhatja, hogy Társulásunk az eltelt 5 évben sokrétű tevékenységével lehetőségeihez mérten ténylegesen segítette a csehországi magyarok szellemi értékeinek és műveltségének gyarapítását, nemzeti identitásának erősítését, a szervezeteik közötti együttműködés elmélyítését, a közösségépítést, az anyaországunkkal – Magyarországgal való jó kapcsolattartást

a Társulás közgyűlése 2019. március 28-án a Prágai Magyar Katolikus Plébánia Parókiáján

 

Az évforduló alkalmával szeretném kifejezni hálás köszönetünket a felvidéki Szövetség a Közös Célokért egykori elnökének, Duray Miklósnak és hajdani igazgatójának, megboldogult Pogány Erzsébetnek hathatós segítségükért a Társulás alapításának előkészítése során, Magyarország Prágai Nagykövetségének és a Prágai Magyar Intézetnek, továbbá a Prágai Magyar Katolikus Plébániának, Balga Zoltán plébános atyának, az Együttélés Politikai Mozgalomnak, a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetségének, az Esterházy Akadémiának, a Rákóczi Szövetség Esterházy János Emlékbizottságának a jó együttműködésért, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zártkörű Részvénytársaságnak, a Rákóczi Szövetségnek és a prágai székhelyű Rákóczi Alapítványnak valamint Csáky Pál egykori Európai Parlamenti képviselőnek a rendezvényeink anyagi támogatásáért, a Felvidék.ma hírportálnak és a Prágai Tükör közéleti és kulturális lap  szerkesztőségének a Társulás tevékenységét bemutató cikkek, tudósítások publikálásáért, és nem utolsósorban a Társulás tisztelt tagjainak aktivitásukért, hasznos munkájukért. Külön köszönettel tartozunk Molnár Imre történésznek, a legtekintélyesebb magyar Esterházy-kutatónak, Buczkó István diplomatának, Esterházy János mély tisztelőjének és hívének, Társulásunk oszlopos tagjának, valamint Stanislaw Gawlik volt parlamenti képviselőnek, a COEXISTENTIA Lengyel Nemzeti Tagozata elnökének és az Esterházy Emlékbizottság alelnökének, akik önzetlenül és szakadatlanul segítették munkánkat a kezdetektől napjainkig.

Az Esterházy János Társulás az Emberi és Keresztény Értékekért további tevékenységéhez sok-sok sikert, Tagságának áldásos karácsonyi ünnepeket és boldog újévet kívánok!

Prága, 2020. december 8.
PhDr. Kocsis László Attila, a Társulás volt alapító elnöke, jelenlegi tiszteletbeli elnöke

Forrás: Felvidék.ma