Hírek

Nagyböjti lelkinapot tartottunk

Nagyböjti lelkinapot tartott a Prágai Magyar Katolikus Plébánia 2024. március 16-án Hlédik László, ipolysági plébános vezetésével. A vendéget Balga Zoltán atya, a cseh fővárosban  és környékén élő magyar közösség lelkipásztora köszöntötte.

A lelkinapot a Szent Henrik és Kunigunda-templomban bemutatott szentmisével kezdték, ahol Hlédik László atya többek között arról beszélt, hogy az üdvösség idejét felkell ismernünk életünk során, megkell ragadnunk és meríteni belőle kegyelmeket, hogy lelki gyümölcsöket tudjunk hozni mi is. Hangsúlyozta, hogy mindenkit igyekeznünk kell befogadni közösségeinkbe: mindenkit, de nem mindent! Mert a mindenki és minden az nem ugyanaz, ahogy azt napjainkban sokan szeretnék egybemosni. 

A program a plébánia közösségi termében folytatódott, ahol két nagyböjti elmélkedés segített az elmélyülésben. Első előadásában László atya az istenképiség témáján keresztül rámutatott a minket körülvevő közösségek, családtagok, barátok fontosságára, akik időről-időre tükröt állítanak elénk, hogy észrevegyük, hol tartunk. Tudjuk-e még tükrözni a Teremtő arcát, lényét? A magunk útját kezdtük járni, sok kitérő, bugdácsolás, csalódás közepette. Veszendőbe ment a helyes iránytű, megkoptak a célok, haszontalanok lettek az eszközök. A nagyböjt idején ezt kell észrevennünk és új utakat kell keresnünk, keresni és felismerni egymásban az Istenarcot.

A második előadás a nemzeti ünnep kapcsán a magyar Mária-kultusz témájára volt felépítve. A vallásos közgondolkodásban különösen erős a Mária-eszmeiség és a Patrona Hungariae-gondolat. Az országot védő Istenanya tiszteletét Szent István alapozta meg. Itt Kelet-Európában a négy évtizedes kommunizmus megtette a maga romboló hatását, visszavetette a vallási élet intenzitását. Nyugaton viszont a fogyasztói társadalom elidegenítő szemlélete a carpe diem-életmód térhódítása devalválhatta a keresztény hitélet és erkölcs értékeit - figyelmeztette a prágai magyarokat Hlédik atya. 

Az elmélkedéseket közös beszélgetés, gyónási lehetőség és agapé követte, ahol lehetőség nyílt az előadóval való közelebbi megismerkedésre is. A lelkinapot a közösen elimádkozott keresztút zárta.

Balga Zoltán

432308279_809048467920425_2103511379442378204_n.jpg

432773647_809048631253742_2505170392756999306_n.jpg

432733654_809048507920421_4204853508716638130_n.jpg