Hirdetések

Megkérjük a felolvasókat, hogy a faliújságon elhelyezett táblázaton legyen szíves feliratkozni a márciusi alkalmakra.

Vasárnaponként 9.30-tól és csütörtökön 17.00-tól a plébánia FB oldalán élőben közvetítjük a szentmisét.

Akik szentmise szándékot szeretnének előjegyeztetni a 2024-es évre, kérem, hogy a szentmisét követően jelentkezzenek a sekrestyében vagy hívják a plébánia irodáját.

Minden hónap első vasárnapján a szentmisét követően agápét (szeretetvendégségét) tartunk a plébánia közösségi termében. Jó lehetőség ez a közös beszélgetésre, egymás kölcsönös megismerésére.

Hamvazószerdával megkezdődött Egyházunkban a nagyböjti időszak a bűnbánat jegyében, ami nagycsütörtök estig, a szentmise kezdetéig tart. A szent 40 nap alatti péntekeken tartózkodni kell a húsos ételektől mindazoknak, akik betöltötték a 14. életévüket. A nagyböjti időben nem énekeljük a Dicsőséget és az Alleluját.

Fájó szívvel búcsúzunk Fucsík István testvérünktől! István rendszeres látogatója volt a vasárnapi szentmiséknek, lelkesen támogatta közösségünk működését és talán nem is volt olyan magyar rendezvény Prágában, amelyen ne vett volna részt. A gyászmisére és a búcsúztató szertartásra március 6-án (szerdán) 14 órakor kerül sor a Szent Henrik-templomban. A gyászszertartás résztvevőinek a megvendégelésére a plébánia közösségi termében kerül sor.

Március 16-án (szombaton) nagyböjti lelki napot tartunk a plébánián. Lelkivezetőnk Ft. Hlédik László, ipolysági plébános lesz.

A nagyböjti időben a keresztúti ájtatosságot csütörtökönként 17 órai kezdettel fogjuk végezni.

Ma, a hónap első vasárnapján, a Rózsafüzér Társulat tagjai titokcserét tartanak.

 

Csütörtök:

Vasárnapi miseszándék: † Troskó Margit és Géczi Mária

Prágai Magyar Katolikus Plébánia