Hirdetések

Megkérjük a felolvasókat, hogy a faliújságon elhelyezett táblázaton legyen szíves feliratkozni a júniusi alkalmakra.

Vasárnaponként 9.30-tól és csütörtökön 17.00-tól a plébánia FB oldalán élőben közvetítjük a szentmisét.

Templomunkban megvásárolható a Remény katolikus hetilap. Ajánljuk a kedves hívek figyelmébe. 

Akik szentmise szándékot szeretnének előjegyeztetni a 2024-es évre, kérem, hogy a szentmisét követően jelentkezzenek a sekrestyében vagy hívják a plébánia irodáját.

Minden hónap első vasárnapján a szentmisét követően agápét (szeretetvendégségét) tartunk a plébánia közösségi termében. Jó lehetőség ez a közös beszélgetésre, egymás kölcsönös megismerésére. 

A Prágai Magyar Katolikus Plébánia felvételt hirdet a 2024/2025-ös tanévre a fenntartásában lévő Adalbertinum diákotthonba. A Prágában tanuló magyar fiúk jelentkezését 2024. június 30-ig várjuk. További részletek és a jelentkezési lap a plébánia weboldalán található.

A nyár folyamán szálláslehetőséget kínálunk a kollégiumban.

Az idei templombúcsút, templomunk védőszentjének, Szent Henriknek ünnepét július 14-én fogjuk tartani a 11 órakor kezdődő ünnepi szentmise keretében.

A mai Te Deum tanévzáró szentmisében megköszöntük az iskolai év folyamán kapott kegyelmeket.

Jövő vasárnap Péterfillér-gyűjtést tartunk a Szentszék kiadásainak és karitatív tevékenységének támogatására. Adományaikat előre is köszönjük!

Köszönetemet és őszinte nagyrabecsülésemet fejezem ki mindazok iránt, akik tegnap időt és energiát nem sajnálva elzarándokoltak a tegnapi mírovi megemlékezésre, ahol Isten szolgája Esterházy János 1957 március 8-án mártírhalált halt. Őrizzük és gondozzuk szellemi hagyatékát, napjainkban (is) nagy szükség van rá! “Mi… magyarok a Duna medencéjében kettős hivatást teljesítünk: a keresztény magyart és az általános európait.” (Pozsony, 1939)

Megköszönjük Fekete Krisztián és Karát Eszter a Kőrösi Csoma Sándor program keretén belül közösségünkben végzett 2 éves munkáját. 

Csütörtöki szentmise: Hálából

Vasárnapi miseszándék: † Pišák Péter és szülei

Prágai Magyar Katolikus Plébánia