Cserkészek

CSERKÉSZ KÖZÖSSÉG

2016 őszétől a plébánia nyújt otthont a prágai magyar cserkészeknek. A Mosómedve őrs 2013 szeptembere óta működik, a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség 7. Számú Czuczor Gergely cserkészcsapatának kihelyezett őrseként.

 

A őrsi gyűléseket a tíz cserkésztörvény szellemében tartják az itt élő, dolgozó, ill. tanuló felvidéki őrsvezetők: Kiss Angelika, Sviták Lenke, Sütő Bori, Bazár Gyuri.

Rendszeresen, vasárnaponként 14:30-tól találkoznak az őrsiken a plébánia közösségi termeiben a 7-9 éves gyerekek. Szívesen várják további érdeklődők jelentkezését. Terveik között pedig szerepel egy idősebb korosztály felkarolása is.

 

A cserkészet célja egészséges testi, szellemi és jellembeli életfelfogás kialakítása keresztény-erkölcsi alapon. A jellemnevelésen kívül célja még a magyar öntudat fejlesztése, a természet megismerése és a természet iránti tisztelet kialakítása. A cserkészet az ISTEN, HAZA, NEMZET és EMBERTÁRSAINK szeretetére neveli cserkészeit.

 

Részletes információk és elérhetőségek az őrs weboldalán találhatók: www.cserkesz.cz

Cserkészek