Lelkészünk

Balga Zoltán

BALGA ZOLTÁN

Sajnos a mai világ egyre általánosabban, szinte minden területen lemond a maradandó értékekről és körülményeinken keresztül bennünket is ugyanerre kényszerít. Legyen az hit, kultúra vagy nemzeti identitástudat.

Ezért meglátásom szerint küldetésem fő faladata mellett - mely a hívek lelki vezetése - jó, ha bizonyos nemzetstratégiai szempontok is megjelennek munkámban. Munkám párhuzamos velejárója hosszú távon akár egyfajta nemzeti, magyar kisebbségi közösségformáló erő létrejötte is lehet.

Szeretném az itt élő magyar híveket hitükben és nemzeti identitásuk megélésében bátorítani és segíteni. Sajnos egész életek telnek el úgy, hogy az anyanyelvi környezettől elszakadt emberek nem számolnak az anyanyelv és a hit lehetőségével.

Bízom benne, hogy ezen közösségi fórum nagyban hozzájárul majd Isten prágai magyar egyházának épüléséhez!