Hírek

Május 11-én magyar nyelvű szetmisére gyűlt össze az osztravai magyar közösség.

A szentmise elején a Szent Vencel-templom plébánosa köszöntötte a jelenlévőket, aki kiemelte annak fontosságát, hogy az Osztravában élő magyarok anyanyelvükön vehessenek részt az egyház életében.

A szentmisét követően kötetlen beszélgetésre és szeretetlakomára került sor a helyi közösségi házban.

Április 29. és május 2. között rendezték meg a nyugat-európai magyar közösségekben szolgáló papok éves találkozóját. A korábbi gyakorlattól eltérően idén nem Nyugat-Európában, hanem a felvidéki Galántán találkoztak a diaszpóra magyarságát szolgáló lelkipásztorok.

A konferencián részt vett Mohos Gábor, a külföldi magyarok lelkipásztori koordinációjával megbízott püspök és az őt ebben a szolgálatban segítő Fábry Kornél esztergom-budapesti segédpüspök; a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) Diaszpóra Irodájának munkatársai, illetve az Európában (Angliában, Ausztriában, Belgiumban, Csehországban, Luxemburgban, Németországban, Olaszországban és Svájcban) szolgáló magyar papok közül tizenheten.

A program gerincét a közös liturgia – az eucharisztia megünneplése és az együtt végzett zsolozsma – adta. 

A különleges helyszínválasztás idén lehetőséget teremtett arra, hogy a szentmisét a helyi magyar ajkú egyházközséggel együtt ünnepeljék a részt vevő lelkipásztorok, ami – amint Mahulányi József galántai plébános-esperes fogalmazott – mindannyiukat megerősítette; a helyi híveket és a vendégként ideérkezőket egyaránt. 

A találkozó konferenciabeszélgetései mellett – melyek témája főként a közösségek helyzete, a helyi, illetve az anyaegyházzal való kapcsolat és a paphiány hatásai voltak – lehetőség adódott a kötetlenebb beszélgetésre, szabadabb együttlétre is. A részt vevő lelkipásztorok megosztották egymással gondolataikat, tapasztalataikat az elmúlt év történései kapcsán; közös, illetve egyéni nehézségekről és örömökről beszélgettek, hogy az együtt töltött időből erőt merítve térjenek vissza szolgálati helyükre.

Április 30-án, kedden délután Orosch János nagyszombati érsek fogadta a résztvevőket; este pedig velük együtt mutatta be a szentmisét Galántán.

Míg a főpásztor két nappal később, május 2-án püspökké szentelésének huszadik évfordulóját ünnepelte, Mohos Gábor püspök, Csicsó János Londonban és Gáspár Adalbert Felsőőrben szolgáló lelkipásztorok az ezüstmiséjüket ünneplik idén. Az évfordulókért együtt adtak hálát a közösen celebrált szentmisében.

A résztvevők hálájukat fejezik ki Kiss Róbert nagyszombati általános magyar érseki helynöknek, aki nemcsak Nagyszombat legfőbb templomait mutatta be, de a helyi egyház helyzetéről is beszélt; Csáky Pál volt szlovák miniszterelnök-helyettesnek, aki feleségével együtt kedden ellátogatott a galántai találkozóra; Böőr Roland esperes-plébánosnak, aki röviden szólt a rádi plébánia területén vértanúhalált halt Iglódi István ferences novíciusról és boldoggá avatásának alakulásáról; illetve Juhász Attila plébánosnak, teológiai tanárnak.

Köszönet illeti a hotel munkatársait és az egyházközség tagjait, akik helyet adtak a konferenciának és gondját viselték a résztvevőknek.

Szöveg és fotó: Urbán Ilona/Szent Erzsébet Magyar Katolikus Egyházközség, Berlin-Brandenburg

Magyar Kurír

Zarándokcsoportunk a Colosseumnál sétálgatva Dr. Sulyok Tamás köztársasági elnök úrral és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes úrral találkozott.

Köszönjük a kellemes beszélgetést és a ránk szánt időt!

Prágai magyar közösségünk 16 tagja csatlakozott a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által meghirdetett Magyar Nemzeti Zarándoklathoz.

Első állomáshelyünk Assisi volt, aholy szentmisét mutattunk be a helyi bazlikában.

Másnap ezerötszázan érkeztek Rómába Magyarországról, a magyarok lakta határon túli területekről és a nyugati magyar közösségektől a Magyar Nemzeti Zarándoklatra, amely a lateráni Szent János-bazilikában bemutatott magyar nyelvű misével kezdődött.

Április 24-én délelőtt az egykori városfalakon kívüli Szent Pál-bazilikában Udvardy György veszprémi érsek, az MKPK alelnöke mutatott be szentmisét.

Április 25-én reggel Ferenc pápa fogadta a magyarokat a vatikáni audienciateremben nekik fenntartott magánkihallgatáson. Azt követően a Szent Péter-bazilikában Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom–budapesti érsek mutatta be a zarándoklatot lezáró szentmisét.

Zarándoklatunk utolsó napján Padovában szálltunk meg, ahol Szent Antal sírjánál időzhettünk.