Hírek

Abban az időben: Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. 
Az angyal belépett hozzá, és így szólt: „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!” 
Ennek hallatára Mária zavarba jött és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez. 
Az angyal azonban folytatta: „Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert íme, gyermeket fogansz méhedben és fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni! Nagy lesz ő: a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját. Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége!”
Mária ekkor megkérdezte az angyalt: „Hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek?” 
Az angyal ezt válaszolta neki: „A Szentlélek száll le rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki tőled születik: Isten Fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is gyermeket fogant öregségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen.” 
Erre Mária így szólt: „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!”
Ezután az angyal eltávozott.

Lk 1,26-38

Csehország járványellenes rendszerében (PES) december 18-tól (péntek) újabb szigorításokat vezettek be. A kormányrendelet értelmében a szentmiséken az adott templom ülőhelyeinek 20 százalékát lehet betölteni. Mivel templomunkban kb. 300 ülőhely van, a szentmiséken jelenleg 60 személy lehet jelen. Tehát a szentmiséken jelenlévő hívek száma 60 főre korlátozódik. Újabb intézkedésekig a szentmisékre nem kell regisztrálni!

Vasárnaponként 9.30 órai kezdettel a plébánia FB oldalán élőben közvetítjük a szentmisét.

Holnap reggel (hétfő) 6 órai kezdettel megtartjuk az idei év utolsó Rorate szentmiséjé.

December 24-én, Szenteste 20.00 órakor lesz a magyar nyelvű éjjeli mise.

Akik szentmise szándékot szeretnének előjegyeztetni, kérem, hogy hívják a plébánia irodáját, írjanak e-mailt vagy  keressenek fel személyesen. 

Esterházy János születésének 120. évfordulójára megjelent falinaptár kapható a plébánián. (Ára 150 KČ). Az életét bemutató kiadványon keresztül is készüljünk a 2021-es Esterházy-emlékévre.

A közelgő ünnepekre készülődve plébániánk a templom Betleheméről készült képeslapokat készített, hogy szeretteiknek ily módon tudjanak áldott ünnepeket kívánni. A képeslap ára 10 CZK.

Sikerült megvalósítani a templom világításának cseréjét, korszerűsítését. A régi, gazdaságtalan és nem hatékony világítótesteket gazdaságosabbakra és hatékonyabbakra cseréltük. A teljes projekt ára 525.443 CZK. Adományaikat a továbbiakban is készpénzben vagy utalással lehet eljuttatni a plébánia  számlájára: 5204579379/0800 (IBAN CZ69 0800 0000 0052 0457 9379). Adományaikat előre is köszönjük!

Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik pénteken eljöttek a karácsonyi templomtakarításra, és segítettek feldíszíteni a karácsonyfákat, ill. felállítani a Betlehemet.

Ma a szentmisét követően gyóntatni fogok egészen délig. Karácsonyi gyónásunkat igyekezzünk most elvégezni!

Csehország járványellenes rendszerében (PES) december 18-tól (péntek) újabb szigorításokat vezettek be.

A december 14-én kiadott kormányrendelet értelmében a szentmiséken az adott templom ülőhelyeinek 20 százalékát lehet betölteni. Mivel templomunkban kb. 300 ülőhely van, a szentmiséken jelenleg 60 személy lehet jelen.

Tehát a szentmiséken jelenlévő hívek száma 60 főre korlátozódik.

Újabb intézkedésekig a szentmisékre nem kell regisztrálni!