Hírek

Abban az időben: Az (Emmauszból visszatért) tanítványok beszámoltak az úton történtekről, meg arról, hogyan ismerték fel Jézust a kenyértöréskor. Míg ezekről beszélgettek, egyszer csak megjelent köztük (Jézus), és köszöntötte őket: „Békesség nektek!” Ijedtükben és félelmükben azt vélték, hogy szellemet látnak. De ő így szólt hozzájuk: „Miért ijedtetek meg, és miért támad kétely a szívetekben? Nézzétek meg kezemet és lábamat! Én vagyok. Tapintsatok meg és lássátok! A szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van.” Ezután megmutatta nekik a kezét és a lábát. De örömükben még mindig nem mertek hinni, és csodálkoztak. Ezért így szólt hozzájuk: „Van itt valami ennivalótok?” Adtak neki egy darab sült halat. Fogta és a szemük láttára evett belőle.
Aztán így szólt hozzájuk: „Ezeket mondtam nektek, amikor még veletek voltam. Be kell teljesednie mindannak, amit rólam Mózes törvényében, a prófétákban és a zsoltárokban írtak.” Ekkor megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az Írásokat. Majd így folytatta: „Meg van írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnap fel kell támadnia a halálból. Nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni Jeruzsálemtől kezdve minden népnek. Ti tanúi vagytok ezeknek. Én meg kiárasztom rátok Atyám ígéretét.”

Lk 24,35-48

Az új rendkívüli állapot 2021. március 1-jétől történő kihirdetése kapcsán az istentiszteletre vonatkozó korlátozások változatlanok maradnak. 

A kormányrendelet értelmében a szentmiséken az adott templom ülőhelyeinek 10 százalékát lehet betölteni. Mivel templomunkban kb. 300 ülőhely van, a szentmiséken jelenleg 30 személy lehet jelen.

A szetmisékre az alábbi táblázatban lehet jelentkezni: ITT

Az új rendkívüli állapot 2021. március 1-jétől történő kihirdetése kapcsán az istentiszteletre vonatkozó korlátozások változatlanok maradnak. A tömeges éneklés továbbra is tiltott, kivéve a kórust és az énekeseket. A kormányrendelet értelmében a szentmiséken az adott templom ülőhelyeinek 10 százalékát lehet betölteni. Templomunkban a szentmiséken jelenleg 30 személy lehet jelen. A szentmisékre a plébánia honlapján megtalálható táblázatban lehet jelentkezni.

Vasárnaponként 9.30 órai kezdettel a plébánia FB oldalán élőben közvetítjük a szentmisét

Szent József ünnepének vigíliáján megáldott a Szent József vándorképet, melyet majd vasárnaponként mindig más - más hívő visz haza, hogy a kép előtt naponta imádkozva emlékeztesse magát arra a hitre és odaadásra, amelyre Szent József ad példát. Az átadására a vasárnapi szentmisék után kerül majd sor. Kérem a kedves testvéreket, hogy a faliújságon elhelyezett táblázatba iratkozzanak fel, hogy melyik hétre tudják otthonukba fogadni a vándorképet.

Csehországban tegnap elkezdődött a népszámlálás. A népszámláláson mindenki köteles részt venni. A kötelesség azokra az idegen állampolgárokra  is vonatkozik, akik 90 napon túl tartózkodnak Csehországban. Vállaljuk magyarságunkat és katolikus hitünket!

Nagypénteken világméretű gyűjtés volt a szentföldi keresztények megsegítésére. 4325 KČ

Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik bármi módon hozzájárultak a húsvéti ünnepek méltó megünnepléséhez: ministránsok, felolvasók, kántorok, énekesek, takarítás, az online közvetítés biztosítása, pénzadományok…

Húsvéthétfőn 9.30-kor lesz magyar nyelvű szentmise.

Csütörtökön 17.30-kor lesz magyar nyelvű szentmise.

Jövő vasárnap Isten irgalmasságának vasárnapja lesz.

Nagycsütörtök: Olajszentelési szentmise a Szent Vítus Székesegyházban

21-04-01.jase.js12123.jpg

167598143_10220246524418137_7512880691776741716_n.jpg

Nagycsütörök: Szentmise az utolsó vacsora emlékére

167988983_10220246962949100_6944333732549566348_n.jpg
167969358_10220246963629117_8545431526723932827_n.jpg

Nagypéntek

168874123_10220253737118450_8002383750147885329_n_2.jpg

168720050_3459548277642840_430456836513682543_n_2.jpg

168064133_3459548160976185_3256964347568719865_n_2.jpg

Nagyszombat: Imádság a Szent sírnál
168522551_10220258099827515_5629830267070506339_n.jpg
 
168453625_10220258582559583_4698923999562425013_n.jpg
 
Nagyszomat: Húsvéti vigília
 
168875946_10220265466531678_5254796030676137941_n.jpg
 
169123967_10220265469251746_3811424571091117884_n.jpg
 
169020376_10220265464331623_6435847567783533298_n.jpg
 
169281411_10220265465091642_976027250551675170_n.jpg
 
Húsvétvasárnap
 
168961819_3460944887503179_2271546604787840757_n_2.jpg
 
169305896_3460944880836513_1653367600943790538_n_2.jpg
 
Húsvéthétfő
 
168892448_10220269540233518_5898356767162158391_n.jpg
 
171281603_10220299963634084_5241804340726329030_n.jpg

Az új rendkívüli állapot 2021. március 1-jétől történő kihirdetése kapcsán az istentiszteletre vonatkozó korlátozások változatlanok maradnak. A tömeges éneklés továbbra is tiltott, kivéve a kórust és az énekeseket. A kormányrendelet értelmében a szentmiséken az adott templom ülőhelyeinek 10 százalékát lehet betölteni. Templomunkban a szentmiséken jelenleg 30 személy lehet jelen. A szentmisékre a plébánia honlapján megtalálható táblázatban lehet jelentkezni.

Vasárnaponként 9.30 órai kezdettel a plébánia FB oldalán élőben közvetítjük a szentmisét. 

Megkérem a felolvasókat, hogy a faliújságon elhelyezett táblázaton legyen szíves feliratkozni a nagyheti alkalmakra.

Szent József ünnepének vigíliáján megáldott a Szent József vándorképet, melyet majd vasárnaponként mindig más - más hívő visz haza, hogy a kép előtt naponta imádkozva emlékeztesse magát arra a hitre és odaadásra, amelyre Szent József ad példát. Az átadására a vasárnapi szentmisék után kerül majd sor. Kérem a kedves testvéreket, hogy a faliújságon elhelyezett táblázatba iratkozzanak fel, hogy melyik hétre tudják otthonukba fogadni a vándorképet.

Csehországban tegnap elkezdődött a népszámlálás. A népszámláláson mindenki köteles részt venni. A kötelesség azokra az idegen állampolgárokra  is vonatkozik, akik 90 napon túl tartózkodnak Csehországban. Vállaljuk magyarságunkat és katolikus hitünket!

A nagyheti templomi alkalmak a következő módon lesznek: Nagycsütörtök: 17.00, Nagypéntek: 17.00, Nagyszombat: 9.00-15.00 - imádság a Szent Sírnál, 17.00 - szentmise, Húsvétvasárnap: 9.30.

Nagypénteken szigorú böjt van és a húseledeltől való tartózkodás. 

Nagypénteken világméretű gyűjtés van a szentföldi keresztények megsegítésére.

Nagyszombaton az Egyház Krisztus sírjánál időzik. A Szent Henrik templomban 9 órától 15 óráig lesz lehetőség imádkozni a Szent Sírnál. Kérem a híveket, hogy iratkozzanak fel a Szent Sír őrzésére a hátul elhelyezett papírlapra!

Nagyszombaton este, kérem, mindenki hozzon magával védővel ellátott gyertyát. 

Húsvéti ételszentelést tartunk templomunkban húsvétvasárnap a 9:30-kor kezdődő szentmisék végén.

A Szent sír díszítésétés és a húsvéti virágdíszítést a plébánia internetes oldalán megtalálható számlaszámra való utálással is támogathatják: 5204579379/0800  (IBAN CZ69 0800 0000 0052 0457 9379) Adományaikat előre is köszönjük!

Köszönetemet fejezem ki a híveknek a Passió betanulásáért, ill. a tegnapi takarításért.

Csak az érti meg Húsvét ünnepét, aki áhítatos lélekkel részt vesz a Szent Három Nap szertartásain.