Hírek

A kormányrendelet értelmében a szentmiséken az adott templom ülőhelyeinek 10 százalékát lehet betölteni. Mivel templomunkban kb. 300 ülőhely van, a szentmiséken jelenleg 30 személy lehet jelen. A szentmisékre a plébánia honlapján megtalálható táblázatban lehet jelentkezni. ITT

Akik szentmise szándékot szeretnének előjegyeztetni a 2021-es évre, kérem, hogy a szentmisét követően jelentkezzenek a sekrestyében vagy hívják a plébánia irodáját. 

Vasárnaponként 9.30 órai kezdettel a plébánia FB oldalán élőben közvetítjük a szentmisét

Minden hónap első szombatján takarítást tervezünk templomunkban. Erre a célra 6 fős csoportokat szeretnénk létrehozni. Minden csoportnak lesz egy vezetője, aki majd értesíti a csoport tagjait, hogy mikor kerülnek sorra. Megkérem a kedves testvéreket, hogy aki szeretne részt venni a templomtakarításban, jelentkezzen a szentmisét követően a sekrestyében.

Megkérem a felolvasókat, hogy a faliújságon elhelyezett táblázaton legyen szíves feliratkozni a februári vasárnapokra.

Hamvazószerdával (február 17.) megkezdődik Egyházunkban a nagyböjti időszak a bűnbánat jegyében, ami nagycsütörtök estig, a szentmise kezdetéig tart. A szent 40 nap alatti péntekeken tartózkodni kell a húsos ételektől mindazoknak, akik betöltötték a 14. életévüket. Hamvazószerda és Nagypéntek szigorú böjti nap a 18 és 60 éves kor közötti hívek részére. A nagyböjti időben nem énekeljük a Dicsőséget és az Alleluját.

Közösségünkben hamvazószerdán a 17 órakor kezdődő szentmise keretében lesz a hamu megáldása és a hamvazás szertartása.

Jövő vasárnap lesz a Prágai Főegyházmegyében a “Péterfillér-gyűjtés”. Adományaikat előre is köszönjük!

Abban az időben Jézus kijött a zsinagógából, és elment Simon és András házába. Simon anyósa lázas betegen feküdt. Mindjárt szóltak is Jézusnak. Jézus odament hozzá, megfogta a kezét, és fölsegítette. Erre megszűnt a láza, és szolgált nekik.
Amikor lement a nap és beesteledett, odavitték hozzá a betegeket és a gonosz lélektől megszállottakat. Az egész város ott szorongott az ajtó előtt. Jézus pedig sokakat meggyógyított, akik különböző bajokban szenvedtek; és sok ördögöt kiűzött. De nem engedte megszólalni őket, mert tudták, hogy ő kicsoda.
Hajnalban Jézus nagyon korán kelt. Kiment (a házból), elment egy elhagyatott helyre, és ott imádkozott. Simon és a vele lévők utánamentek. Mikor megtalálták, azt mondták neki: „Téged keres mindenki!”
De ő azt felelte: „Menjünk el máshová, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az evangéliumot, – hiszen ezért jöttem.” És ment, hirdette az evangéliumot a zsinagógákban Galilea egész területén, és kiűzte az ördögöket. 

Mk 1,29-39

A kormányrendelet értelmében a szentmiséken az adott templom ülőhelyeinek 10 százalékát lehet betölteni. Mivel templomunkban kb. 300 ülőhely van, a szentmiséken jelenleg 30 személy lehet jelen.

A szetmisékre az alábbi táblázatban lehet jelentkezni: ITT

Csehország járványellenes rendszerében (PES) december 27-től (vasárnap) újabb szigorításokat vezettek be. A kormányrendelet értelmében a szentmiséken az adott templom ülőhelyeinek 10 százalékát lehet betölteni. Mivel templomunkban kb. 300 ülőhely van, a szentmiséken jelenleg 30 személy lehet jelen. A szentmisékre a plébánia honlapján megtalálható táblázatban lehet jelentkezni. 

Jelentkezés a szentmisékre ITT

Akik szentmise szándékot szeretnének előjegyeztetni a 2021-es évre, kérem, hogy a szentmisét követően jelentkezzenek a sekrestyében vagy hívják a plébánia irodáját. 

Vasárnaponként 9.30 órai kezdettel a plébánia FB oldalán élőben közvetítjük a szentmisét

Minden hónap első szombatján takarítást tervezünk templomunkban. Erre a célra 6 fős csoportokat szeretnénk létrehozni. Minden csoportnak lesz egy vezetője, aki majd értesíti a csoport tagjait, hogy mikor kerülnek sorra. Megkérem a kedves testvéreket, hogy aki szeretne részt venni a templomtakarításban, jelentkezzen a szentmisét követően a sekrestyében.

Megkérem a felolvasókat, hogy a faliújságon elhelyezett táblázaton legyen szíves feliratkozni a februári vasárnapokra.

Ma van a hónap első vasárnapján, a Rózsafüzér Társulat tagjai titokcserét tartanak.

Csütörökön (február 11.) lesz a Lourdes-i Szűz Mária emléknapja és a Betegek Világnapja. Foglaljuk imáinkba a betegeket.

A Remény legújabb számában közösségünk fiatal tagja, a Prágában tanuló Murányi Gábor rövid cikkben fogalmazza meg, miért is fontos számára, hogy az idei népszámlálás során magyarnak vallja magát.
 

A népszámlálás közeledtével komolyan elgondolkodtam, mit is jelent számomra a magyarság. Az előző ilyen alkalomnál még csak reflexszerűen jelöltem be a nemzetiségem, de idén próbáltam elkerülni az intuitív, rávágott válasz kényelmét, és igyekeztem lépésenként végiggondolni, mi tesz egy nemzet tagjává. 

Eddigi életem során sosem éltem Magyarországon, Szlovákiában születtem, már öt éve Csehországban tanulok. Pusztán földrajzi szempontból szlováknak kéne vallanom magam. Napom nagy része szlovákul, illetve csehül folyik. A magyar nyelv is látszólag teljesen másodlagossá vált számomra, szégyen-nem szégyen, itt-ott keresnem kell a megfelelő kifejezést. Miért vallom tehát magyarnak magam?

Végül rájöttem, hogy a mi esetünkben a nemzeti hovatartozás nem egy veleszületett tulajdonság. Évek alatt kristályosodik ki, míg már nem gyermeteg módon, hanem tudatosan vallhatja magát valaki egy nemzet tagjának.

Az egész világot „magyar szemüvegen” át nézem- a cseh vers számomra nem olyan dallamos, mint a magyar, a szlovák népdal kevésbé fülbemászó, mint a magyar, az angol regény nem szippant be úgy, mint a magyar. Ezért vagyok képes ezredszer is elmagyarázni a csoporttársaimnak, hogy miért nem vagyok szlovák, ezért tudom őszintén mondani, hogy „szenteltessék meg a te neved” és ezért hangzik idegennek a számból, hogy „posväť sa meno tvoje”. Ez az oka annak is, hogy a 2021-es népszámláláson lelkiismeret-furdalás nélkül tudom majd bejelölni a magyar nemzetiséget. Azt pedig a lelkiismeretem egyenesen tiltaná, hogy üresen hagyjam a „katolikus” megjelölésű rubrikát. 

Murányi Gábor, prágai magyar egyetemista