Hírek

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye megrendülten tudatja, hogy Dr. Cserháti Ferenc nyugalmazott esztergom-budapesti segédpüspök ma hajnali három órakor, azaz 2023. július 22-én, szombaton életének 77., papságának 53., püspöki szolgálatának 16. évében elhunyt. Az alábbiakban Erdő Péter bíboros, prímás emlékező sorait olvashatják.

Szomorúan értesültünk Dr. Cserháti Ferenc nyugalmazott esztergom-budapesti segédpüspök elhunytáról.

Cserháti püspök úr 1947. február 12-én született Túrterebesen. 1971. április 18-án szentelték pappá Gyulafehérváron a szatmári egyházmegye szolgálatára. 1971 és 1973 között Kaplonyban, 1973 és 1979 között pedig Máramarosszigeten volt káplán. Magasabb teológiai tanulmányokat folytatott 1979-től Frankfurtban, majd az innsbrucki Leopold Franzens Egyetemen, ahol 1982-ben hittudományi doktorátust szerzett. Ezután 1982–1984-ig Münchenben káplán, majd 1984–2002-ig a Müncheni Magyar Katolikus Misszió vezetője. 1996-tól 2006-ig a külföldön élő római katolikus magyarok püspökének európai delegátusa is. Közben a Német Püspöki Konferencia magyar delegátusa és németországi magyar főlelkész.

2007. június 15-én XVI. Benedek pápa kinevezte esztergom-budapesti segédpüspökké és centuriai címzetes püspökké. Püspökké szentelésére 2007. augusztus 15-én került sor az esztergomi bazilikában. A Magyar Katolikus Püspöki Konferenciától ezzel egyidejűleg megbízást kapott a külföldi magyar lelkipásztori szolgálat koordinátorának tisztségére. Feladatkörébe immár a Kárpát-medencén kívüli magyar szórvány szolgálata és – Erdő Péter bíborostól kapott kinevezése alapján – az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye területén élő nemzetiségek, migránsok, turisták lelkipásztori ellátásának koordinálása tartozott.

Küldetését mindig kiemelkedő hozzáértéssel és lelkipásztori szeretettel látta el. Ökumenikus nyitottsággal vett részt a Magyar Diaszpóra Tanács munkájában.

Sokan őt is a külföldi magyarok püspökének nevezték. Az Apostoli Szentszék azonban erre a funkcióra Miklósházy Attila püspök úr nyugalmazása után már közvetlenül nem akart püspököt kinevezni, hiszen a hazai magyarság és a világban élő magyar szórvány között az együttműködés lehetősége és a bizalom helyreállt, vagyis ezt a lelkipásztori feladatot már ugyanúgy lehetett megoldani, ahogyan a többi európai nemzetek esetében szokásos.

Cserháti püspök úr lemondását segédpüspöki tisztségéről Ferenc pápa 2023. február 3-án fogadta el életkorára tekintettel. Az Egyház és a magyarság szolgálatában végzett kiemelkedő munkásságának és kedves személyének emlékét tisztelettel és hálás szeretettel őrizzük.

Püspök atya több alkalommal is meglátogatta prágai magyar közösségünket: bérmált, misézett Esterházy János boldoggá avatásáért, vezette a břevnovi kolostorban megszervezett Európai Magyar Papi Konferenciát és a Brünnben is misézett, 1956 hőseire emlékezve.
Értünk végzett munkásságának és kedves személyének emlékét tisztelettel és hálás szeretettel őrizzük.
 

Forrás: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

A templombúcsút, Szent Henrik ünnepét az idén július 16-án fogjuk tartani.

A 11 órakor kezdődő ünnepi szentmisét Václav Šustr, Smíchov-i káplán, római tanulmányi ösztöndíjas atya fogja bemutatni cseh, szlovák és magyar nyelven. Vasárnap a szokásos magyar nyelvű szentmise 9:30-kor elmarad!

A szentmisét követően mindenkit szeretettel várunk a plébánia kertjébe a közös ünnepi megvendégelésre.

Szombatom, július 15-én, délután 10 órától kezdjük a templombúcsú előtti templomtakarítást. Kérem a kedves híveket, hogy lehetőségeikhez mérten vegyenek részt az ünnep előkészületeiben.

347596188_665366528955287_4113911395570345925_n.jpg 

Megkérem a felolvasókat, hogy a faliújságon elhelyezett táblázaton legyen szíves feliratkozni a júliusi alkalmakra.

Vasárnaponként 9.30-tól és csütörtökön 17.00-tól a plébánia FB oldalán élőben közvetítjük a szentmisét.

Az Érsekújvári Plébánia és az Érsekújvári Ignis Polgári Társulás lelkigyakorlatot szervez 2023. július 27. és 30. között. A lelkigyakorlat témája: „Boldogok, akik hisznek”, helyszíne pedig az Érsekujvári Egészségügyi Szakközépiskola Kollégiuma lesz. A lelkigyakorlat előadója és lelkivezetője Dr. Török Csaba, PhD. Habil., az Esztergom-Vári Főszékesegyházi Plébánia kormányzója, egyetemi tanár, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tv-referense lesz. Jelentkezés a jelentkezési lapon feltüntetetett lakhely- illetve emailcímre lehetséges. A jelentkezési határidő 2023. július 18.

Az ADALBERTINUM diákotthon a nyári hónapokban szálláslehetőséget kínál. Egyágyas szobák, közös fürdőszobákkal és jól felszerelt konyhával. Ár: 400 KČ/fő/éj. Igény szerint személygépkocsik részére zárt udvari parkolást is biztosítunk a plébánia udvarán. Jelentkezni a plébánia elérhetőségein lehet.

A nyáriszünet idején (július - augusztus) csütörtökönként nem lesznek magyar nyelvű szentmisék.

A templombúcsút, Szent Henrik ünnepét az idén július 16-án fogjuk tartani, amikor egy szentmise lesz 11 órakor mindhárom közösség részére.

Szombatom, július 15-én, délután 10 órától kezdjük a templombúcsú előtti templomtakarítást. Kérem a kedves híveket, hogy lehetőségeikhez mérten vegyenek részt az ünnep előkészületeiben.

 

Vasárnapi miseszándék: Hívekért

A Prágai Magyar Katolikus Plébánia felvételt hirdet a 2023/2024-es tanévre a fentartásában lévő Adalbertinum diákotthonba. 

A diákotthon 2022-ben jött létre azzal a céllal, hogy a magyar gyökerekkel rendelkező, Prágában felsőoktatási tanulmányokat folytató katolikus hallgatóknak biztosítson elhelyezést tanulmányaik folytatása alatt. A város szívében elhelyezkedő, ebből fakadóan jó közlekedési kapcsolattal rendelkező diákotthon a Prága 1, Jindřišská 973/30 címen található. A tetőtérben kialakított egyszemélyes szobákhoz két, közösen használt vizesblokk tartozik, a közös konyhában lehetőség nyílik főzésre. A diákotthon célja a közösség építése, így közös programokat kínál az itt lakóknak.
 
A plébánia várja a már felsőoktatási tanulmányokat folytató hallgatók, illetve a most továbbtanulni készülők jelentkezését is. A jelentkezés elbírálása során előnyt jelent az otthoni plébánia életébe történő aktív bekapcsolódás (ministrálás, cserkészet, énekkar, templomi felolvasás stb.) illetve plébánosi ajánlás. 
A jelentkezéseket 2023. május 31. várjuk.
 
Jelenetkezési lap:  ITT

Az Esterházy János Társulás az Emberi és Keresztény Értékekért és a Prágai Magyar Katolikus Plébánia május 14-én Esterházy János-emléknapot tartott, melynek keretén belül Balga Zoltán atya szentmisét mutatott be Isten szolgája, Esterházy János lelki üdvéért és boldoggá avatásáért a Szent Henrik- és Szent Kunigunda-templomban. 

A szentmisét követően a templom melletti Edison moziban Dávid Zsuzsanna A mi jelünk a kereszt című kiállításának megnyitójára került sor. Lőrincz Zsuzsa prágai képzőművész méltatta magyarországi művésztársa munkásságát, Dávid Zsuzsanna pedig művei ihletőjéről, Esterházy Jánosról szólt.

347105109_222672367137025_6014687715368755948_n.jpg
A szentmisén közreműködtek Híves István zenetanár és a Haraszti ikrek.
 
Dávid Zsuzsanna kiállításáat Lőrincz Zsuzsa e szavakkal nyitotta meg:
 

Nagy szeretettel köszöntjük Dávid Zsuzsannát, aki eljött közénk, hogy bemutassa Esterházy János életútjáról készült akvarell képeinek sorozatát.

Kiállításának címe: „A mi jelünk a kereszt“.

A képek Esterházy János életének jelentős állomásait kísérik végig – mély átéléssel – születésétől haláláig. Nem a politikust mutatják be, hanem a keresztény embert, a vértanut, aki élete legnehezebb pillanataiban is hű maradt a hitéhez.

Nem a könnyebbik utat választotta – pedig lehetősége lett volna rá – nem menekült el, hanem maradt, vállalva az egyetlen bizonyosságot – a megpróbáltatásokkal teli bizonytalan jövőt. Vállalva a megaláztatásokat, a gulagot, a csehszlovákiai börtönéveket, végül a mártírhalált. Élete példájával segítette rabtársait, a keresztény ember erős hitével és szelídségével nézett szembe a hóhérjaival.

Dávid Zsuzsanna végzettsége szerint képzőművész – tanár. Később további tanulmányokat folytatott a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán, - így sokoldalú képzőművészeti és pedagógiai munkássága mellett egyházi közösségszervező is.

Így vall magáról: „Érdeklődésem két fő területe a művészet és a teológia, ami nyitottá, és befogadóvá tesz a világ felé.“

Érezhető ez a képein is, amelyek nem csupán illusztrációi Esterházy János életének, hanem ettől sokkal mélyebbek.

Mély átérzéssel megfestett képek, amelyek sokszor megrázó szimbólumokat hordoznak magukban.

Ilyenek: 

a „Krisztusban gyökerezve“, 

a „Járó Szentségtartó“ 

vagy a „Kenyértörés“.

A ciklus legutolsó képe a „7832“ című megrendítő  vallomás.

Esterházy János kései portréját festette meg,  azét a meggyötört emberét, akit mégsem tudtak megtörni, mert élő hite volt, akinek név helyett már csak száma volt, és akinek az arcába bele volt vésve, karcolva a sorsa.

7832

Mögötte a kereszt, amit felvett és hordozott, Krisztus keresztje, és a kereszten egy külőnös Krisztus arc. Arról a Krisztus fejről készült, amelyet  János rabtársa formált meg a mírovi börtönben  - kenyérbélből.  

347097734_599151948944851_8296597437442457643_n.jpg
 
Szépséges zenei betétekkel a népdalénekes, Röpülj páva-győztes Haraszti ikrek és Híves István zenetanár színesítették az emléknapot, mely agapéval zárult a plébánia közösségi termében.

A kulcs Esterházy János megértéséhez az ő mélyen katolikus hitében rejlik. „Ha életünket nem a rövid, földi perspektívából nézzük, akkor megértjük, nincs különbség cseh és magyar, gróf és paraszt között, és minden emberben meglátjuk Isten képmását” (Malfatti-Esterházy Alice, Esterházy János lánya)

347095888_1283015292302532_934323948888270282_n.jpg
 
A programot közös agapéval zártuk a plébánia közösségi termében.