Hírek

Megkérem a felolvasókat, hogy a faliújságon elhelyezett táblázaton legyen szíves feliratkozni a nagyheti alkalmakra.

A nagyheti templomi alkalmak a következő módon lesznek: Nagycsütörtök: 17.00, Nagypéntek: 17.00, Nagyszombat: 9.00-15.00 - imádság a Szent Sírnál, 17.00 - szentmise, Húsvétvasárnap 9.30.

Nagycsütörtökön azon férfiak, akiknek lábát megmossuk majd a lábmosás szertartásában, kérem, hogy érkezzenek korábban a szentmisére.

Nagypénteken szigorú böjt van és a húseledeltől való tartózkodás. 

Nagypénteken világméretű gyűjtés van a szentföldi keresztények megsegítésére.

Nagyszombaton az Egyház Krisztus sírjánál időzik. A Szent Henrik templomban 9 órától 15 óráig lesz lehetőség imádkozni a Szent Sírnál. Kérem a híveket, hogy iratkozzanak fel a Szent Sír őrzésére a hátul elhelyezett papírlapra!

Nagyszombaton este, kérem, mindenki hozzon magával védővel ellátott gyertyát. 

Húsvéti ételszentelést tartunk templomunkban húsvétvasárnap a 9:30-kor kezdődő szentmisék végén.

A Szent sír díszítésétés és a húsvéti virágdíszítést a plébánia internetes oldalán megtalálható számlaszámra való utálással is támogathatják: 5204579379/0800  (IBAN CZ69 0800 0000 0052 0457 9379) Adományaikat előre is köszönjük!

Köszönetemet fejezem ki a híveknek a Passió betanulásáért. Köszönöm azok  munkáját is, akik tegnap bekapcsolódtak a templomtakarításba.

A héten a sekrestyében is több előkészíteni való dolog lesz, a magyar misék előtt vagy után további misék lesznek, ezért kérem, hogy csak azok tartózkodjanak a sekrestyében, akiknek valamilyen liturgikus szolgáltuk lesz.

Csak az érti meg Húsvét ünnepét, aki áhítatos lélekkel részt vesz a Szent Három Nap szertartásain. 

Nagycsütörtöki miseszándék: † Rácz László

Nagyszombati miseszándék: Megkereszteltekért

Húsvétvasárnapi miseszándék: Bukus Margit egészségéért

2023. március 26-án, nagyböjt 5. vasárnapján a Szent Vitus székesegyházban tartották a Prágai Főegyházmegye állandó diakónus jelöltjeinek befogadását (admissio). Ezen az alkalmon Mons. Jan Graubner érsek atya nevében Mons. Michael Slavík püspöki helynök fogadta el közösségünk tagjának, Veres Gergőnek nyilvánosan kinyilvánított jelentkezését az egyházi rend első fokozatára.

A diakonátus intézményéről már az első keresztény írások megemlékeznek (többek között az Apostolok Cselekedetei illetve az apostoli levelek) és midig a közösség periférián lévő tagjainak (özvegyek, betegek, szegények) illetve az oltárnak a szolgálatára felszentelt személyeket jelölt (éppen ezért magyar nyelvterületen elterjedt megenevezés volt a szerpap, aki az oltár körüli eszközökért -kehely, paténa, adományok- volt felelős). Az évszázadok során a közösségi szolgálat jellege háttérbe szorult és az állandó, vagyis egész életre szóló diakonátus helyett az ideiglenes diakonátus volt jellemző. Ez, amint neve is mutatja egy átmeneti (jellemzően rövid ideig tartó) állapot, amikor a papszentelésre készülőt az egyház már az egyházi rend első fokozatában részesítette. A II. Vatikáni zsinat hozott szemléletváltást és élesztette újjá az állandó diakonátust, ezt az eredendően ősi szolgálati módot. Feladata a Lumen Gentium (a II. vatikáni zsinat egyházról szóló dokumentuma) szerint: a keresztség, az Oltáriszentség kiszolgáltatása, közreműködés házasságkötésnél, temetés, zsolozsma, liturgiák vezetése. A misén felolvassa az evangéliumot, homíliát mondhat, a püspöknek, illetve papnak segédkezik. Az egyházjog alapján minden megkeresztelt, 35. életévét betöltött, rendezett házasságban élő, teológiai tanulmányokat végzett férfi kérheti az egyházi rend ezen fokozatára történő felszentelését, amennyiben érzi az erre a hivatásra szóló meghívást.

Közösségünk tagja, Veres Gergő erre a meghívásra válaszul Győrben folytatott teológiai tanulmányai befejezése után kérte felvételét a diakónus jelöltek közé, melyet ünnepélyes keretek között feketevasárnap a főegyházmegye püspökének nevében fogadott el Mos. Michael Slavík püspöki helynök. Ezzel kezdetét veszi egy két éves formáció (a lelki élet átformálása) mely felkészíti a jelölteket a diakónus szolgálat lelki és litrugikus feladataira.

Imádsággal kísérjük Gergőt ezen az úton és imádkozzunk azért, hogy Teremtő Istenünk minél több papi és szerzetesi hivatást ébresszen az Őt keresőkben!

20230326_110103.jpg

20230323_110254.jpeg

Prágában adott hangversenyt a világhírű Angelica Leánykar a Liszt Ferenc-díjas karnagy, Gráf Zsuzsanna vezényletével.
A kórus március 25-én, szombaton a Szent Kajetán Templomban adott jótékonysági koncertet, március 26-án, vasárnap pedig a 09.30-kor kezdődő magyar szentmisén énekelt templomunkban.
A szentmisét követően rövid hangversenyt tartottak a templomban. Rövid részlet meghallgatható ITT.
 
Köszönjük a fantasztikus zenei élményt!
 
337831925_240033555089146_3432605120289443920_n.jpg
 
338183185_1210834199559027_1183087537391341450_n.jpg

Megkérem a felolvasókat, hogy a faliújságon elhelyezett táblázaton legyen szíves feliratkozni az áprilisi szentmisékre. Leginkább a nagyheti szentmiséken lesz szükség a szolgálatukra.

Vasárnaponként 9.30-tól a plébánia FB oldalán élőben közvetítjük a szentmisét.

A Felvidéken megjelenő REMÉNY katolikus hetilap közösségünkben is megvásárolható. A 24 oldalas hetilap változatos, érdekes tartalommal várja az olvasókat. Megvásárolható a templom bejáratánál található asztalon. Ára 20 KČ.

A nagyböjti időben a keresztúti ájtatosságot csütörtökönként 17 órai kezdettel fogjuk végezni. A keresztút után következik majd a szentmise.

Március 12-én egyházmegyei gyűjtés volt a Szent Adalbert Alap számára (a papok fizetésének támogatása). Köszönjük minden adományozó nagylelkűségét. A magyar szentmisén 3932 Koronát adakoztak a kedves hívek.

Énekeseink a mai szentmise után próbát tartanak a virágvasárnapi és nagypénteki Passió begyakorlására. Szeretettel várjuk az új énekeseket is!

"Feketevasárnap" a kereszteket sötét lepellel fedik le a templomokban. Ez a szokás még a középkorból ered, amikor a keresztek tulajdonképpen drágakövekkel kirakott ékszerek voltak, és a nagyhét közeledtével ezeket a világi hívságokat takarták el.

Szombaton (április 1.) 10 órától templomtakarítást tartunk. Kérem a kedves híveket, hogy lehetőségeikhez mérten ily módon is vegyenek részt a húsvéti előkészületekben.

Jövő vasárnap (Virágvasárnap) a szentmisét a templom oldalsó bejáratánál (a villamosmegálló mellett) fogjuk kezdeni, ahol megáldjuk a barkaágakat és ünnepélyes körmenettel bevonulunk a templomba. Mindenki hozzon magával barkaágat.

Jövő vasárnap, a hónap első vasárnapján, a Rózsafüzér Társulat tagjai titokcserét tartanak.

Ferenc pápa április 28-30. között Budapestre látogat. Készüljünk lelkiekben a pápalátogatásra.

Köszönet és hála az Angelica Leánykarnak a szentmisén való közreműködésért. A szentmise után egy rövid előadással szeretnének még kedveskedni nekünk. Hallgassuk meg őket a szentmise után is.

 

Csütörtöki miseszándék: A Kiss, Németh és Baka család elhunyt tagjai

Vasárnapi miseszándék: † Bodor Irén