Hírek

Éves beszámoló 2023

2023-ban 10 gyermeket fogadtunk be katolikus egyházunkba a keresztség szentsége által. 

Templomunkban 4 pár kötött szentségi házasságot.

Nem volt magyar elsőáldozás, sem magyar temetés.

Veres Gergő folytatta a 3 éves felkészítőt az állandó diakonátusra.

A Rózsafüzér Társulat az elmúlt évben is hozzájárult ünnepeink méltó lebonyolításában, hozzájárulásukat és önkéntes munkájukat ezúton is köszönjük. Továbbra is várjuk az érdeklődők jelentkezését.

A plébánián idén is (a lehetőségekhez mérten) aktívan folyt a gyermekek és felnőttek hitünkkel, a Bibliával és Egyházunkkal kapcsolatos ismereteinek bővítése.

Az Adalbertinum diákotthonban10 diáknak biztosítunk szálláshelyet.

Köszönetemet szeretném kifejezni mindazok számára, akik hozzájárultak a plébánia weboldalának és közösségi oldalának szerkesztésében. Köszönöm kántorainknak az orgonajátékot, éneket, mely tovább emeli közös szentmiséink színvonalát. Hálás vagyok továbbá felolvasóinknak, ministránsainknak, akik hatalmas szerepet vállalnak a plébániai élet működésében. Nagyra értékelem, hogy ebben a rohanó világban is találnak időt és energiát, hogy segítsék közösségünk életét. Hálás köszönet Csáky Mihálynak az Adalbertinum diákotthon vezetéséért. Köszönet illeti mindazokat, akik a templom és a plébánia takarításában rendszeresen szerepet vállalnak. Köszönet a liturgikus kellékek karbantartásáért, mosásért. A közösségi alkalmak, ünnepségek, agapék megszervezése, megvalósítása az Önök segítsége nélkül nem valósulhattak volna meg, mindenkinek köszönöm, hogy lehetőségeihez mértem támogatja ezen összejöveteleinket. Végezetül szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki bármi módon segítette a plébániát, legyen az tárgyi, anyagi vagy szellemi hozzájárulás. Külön köszönet a plébánia működésére szánt anyagi támogatásokért. Isten fizesse meg áldozatukat!

 

Anyagi beszámoló

A 2023-as évet cca 400 000 CZK pozitív gazdasági eredménnyel zártuk. Ebből a bevétel cca. 590.000 CZK-t tesz ki, amelyhez az egyházi gyűjtésekből származó 153.223 CZK összegű bevétel, valamint a 44.962 CZK az érsekségnek kifizetett speciális célú gyűjtések járulnak hozzá. A gyűjtések teljes összege a 2022. évi szinten van. Magyarországi intézményektől ebben az évben nem érkezett adomány. A kiadások idén lényegesen alacsonyabbak voltak, mint tavaly, mivel csak a folyó kiadások fedezetét biztosították. A legnagyobb kiadás a templomi hangosításhoz való hozzájárulás volt 69 568,- CZK összegben. 

A számlán és a pénztárban lévő pénzeszközök egyenlege 2023.12.31-én 808 473 CZK volt, ami 400 000 CZK-val magasabb, mint az előző évben. Ez jó feltételeket teremt a következő évi gazdálkodáshoz. 

A magyar egyházközségnek van egy euróban vezetett számlája is. Ennek egyenlege 2023.1.1-jén 740,23 EUR volt, 2023.12.31-én pedig 705,83 EUR. Az év folyamán nem volt mozgás, csak a számlavezetési díjakat fizettük.