Hírek

Galántán tartották a nyugat-európai magyar közösségekben szolgáló papok éves találkozóját

Április 29. és május 2. között rendezték meg a nyugat-európai magyar közösségekben szolgáló papok éves találkozóját. A korábbi gyakorlattól eltérően idén nem Nyugat-Európában, hanem a felvidéki Galántán találkoztak a diaszpóra magyarságát szolgáló lelkipásztorok.

A konferencián részt vett Mohos Gábor, a külföldi magyarok lelkipásztori koordinációjával megbízott püspök és az őt ebben a szolgálatban segítő Fábry Kornél esztergom-budapesti segédpüspök; a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) Diaszpóra Irodájának munkatársai, illetve az Európában (Angliában, Ausztriában, Belgiumban, Csehországban, Luxemburgban, Németországban, Olaszországban és Svájcban) szolgáló magyar papok közül tizenheten.

A program gerincét a közös liturgia – az eucharisztia megünneplése és az együtt végzett zsolozsma – adta. 

A különleges helyszínválasztás idén lehetőséget teremtett arra, hogy a szentmisét a helyi magyar ajkú egyházközséggel együtt ünnepeljék a részt vevő lelkipásztorok, ami – amint Mahulányi József galántai plébános-esperes fogalmazott – mindannyiukat megerősítette; a helyi híveket és a vendégként ideérkezőket egyaránt. 

A találkozó konferenciabeszélgetései mellett – melyek témája főként a közösségek helyzete, a helyi, illetve az anyaegyházzal való kapcsolat és a paphiány hatásai voltak – lehetőség adódott a kötetlenebb beszélgetésre, szabadabb együttlétre is. A részt vevő lelkipásztorok megosztották egymással gondolataikat, tapasztalataikat az elmúlt év történései kapcsán; közös, illetve egyéni nehézségekről és örömökről beszélgettek, hogy az együtt töltött időből erőt merítve térjenek vissza szolgálati helyükre.

Április 30-án, kedden délután Orosch János nagyszombati érsek fogadta a résztvevőket; este pedig velük együtt mutatta be a szentmisét Galántán.

Míg a főpásztor két nappal később, május 2-án püspökké szentelésének huszadik évfordulóját ünnepelte, Mohos Gábor püspök, Csicsó János Londonban és Gáspár Adalbert Felsőőrben szolgáló lelkipásztorok az ezüstmiséjüket ünneplik idén. Az évfordulókért együtt adtak hálát a közösen celebrált szentmisében.

A résztvevők hálájukat fejezik ki Kiss Róbert nagyszombati általános magyar érseki helynöknek, aki nemcsak Nagyszombat legfőbb templomait mutatta be, de a helyi egyház helyzetéről is beszélt; Csáky Pál volt szlovák miniszterelnök-helyettesnek, aki feleségével együtt kedden ellátogatott a galántai találkozóra; Böőr Roland esperes-plébánosnak, aki röviden szólt a rádi plébánia területén vértanúhalált halt Iglódi István ferences novíciusról és boldoggá avatásának alakulásáról; illetve Juhász Attila plébánosnak, teológiai tanárnak.

Köszönet illeti a hotel munkatársait és az egyházközség tagjait, akik helyet adtak a konferenciának és gondját viselték a résztvevőknek.

Szöveg és fotó: Urbán Ilona/Szent Erzsébet Magyar Katolikus Egyházközség, Berlin-Brandenburg

Magyar Kurír