Hírek

A nemzeti ünnep alkalmából a csehországi magyar szervezetek képviselői koszorúkat és virágokat helyeztek el II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem emléktáblájánál a Kisoldali téren (Malostranské námestí).

Az emléktábla az 1989-es rendszerváltás óta hagyományos helye a csehországi központi március 15-i ünnepségeknek. Az idei megemlékezésen részt vettek a prágai magyar nagykövetség diplomatái, a Prágai Magyar Kulturális Intézet képviselői, a prágai Ady Endre Diákkör, a szlovákiai és magyarországi diákklubok képviselői és magyar turisták is. Az ünneplők között nagy számban voltak fiatalok. A katolikus közösség nevében Balga Zoltán atya és Murányi Gábor koszorúzott.
A megemlékezés végén a mintegy 100-150 résztvevő közösen elénekelte a Himnuszt.

"Tisztelet a hősöknek!"

Képek: ITT


(Fotó: Fajd János)

Nagyböjti lelki nap 2019

Program dátuma: 2019.03.23.

Nagyböjti lelki napunk március 23-án, szombaton 10:00-14:00 között lesz a Prágai Magyar Katolikus Plébánia közösségi termében Szemere János atya lelki vezetésével.

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit lelki napunkra, aki a nagyböjtben lelki megújulásra vágyik. A nap folyamán találkozhatunk Istennel, másokkal és önmagunkkal. 

 

Tarts velünk ha…

– keresel egy lelki napot!

– szeretnél közösségben a nagyböjtre készülni!

– találkoznál a Benned és Másban élő Istennel!

– szeretnéd Isten irgalmát megtapasztalni!

– szeretnél másokkal szemben te is irgalmas lenni!

– szeretnél Isten szeretetében gyógyulni!

– szeretnél lelkileg jobban látni!

– szeretnéd te is a feltámadás örömét megélni!

 

Lelkivezető: Szemere János római katolikus pap

Szeretettel várunk mindenkit, aki szeretne kicsit megpihenni, töltekezni!

 

Program:

 

10:00 Szentmise

10:45 1. előadás (Böjt)

11:30 2. előadás (Ima)

12:00 Szeretetvendégség

12:45 3. előadás (Oltáriszentség)

13:30 Keresztút

A teljesség örömének megélése érdekében az egész programon való részvételt javasoljuk, de természetesen várjuk azokat is, akik csak egy-egy programrészhez tudnak bekapcsolódni.

A csehszlovákiai magyarság vértanú sorsú hőse, gróf Esterházy János halálának 62. évfordulója és boldoggáavatási eljárásának kezdete alkalmából március 9-én emléknapot tartott a prágai magyar közösség. Másnap szentmisével folytatódott a megemlékezés.

Az Esterházy János Társulás az Emberi és Keresztény Értékekért, a Prágai Magyar Katolikus Plébánia és a Coexistentia Politikai Mozgalom Esterházy János Emlékbizottsága által szervezett szombati emléknap kegyeletadással kezdődött a prágai Motol köztemetőben a kommunizmus áldozatainak emlékművénél, ahol a vértanú emlékére koszorút helyeztek el Magyarország prágai nagykövete, a Csehországi Politikai Foglyok Konföderációjának ügyvezető alelnöke, valamint felvidéki és csehországi magyar, illetve lengyel szervezetek képviselői.

Kocsis László Attila, az Esterházy János Társulás az Emberi és Keresztény Értékekért elnöke emlékbeszédében így fogalmazott: „Gróf Esterházy János boldoggá avatásával teljesülni fog a csehországi magyarok évek óta fennálló nagy kívánsága – visszaadni vértanúnknak becsületét. Ebben az irányban az első lépések már korábban megtörténtek, mindenekelőtt a Csehországi Politikai Foglyok Konföderációja, Karel Schwarzenberg volt külügyminiszter és parlamenti képviselő, valamint a magyarországi állami szervek és a csehországi magyarok szervezetei sokéves törekvésének köszönhetően. Mindezek hozzájárultak vértanúnk erkölcsi megtisztításához, ami boldoggá avatásával éri el tetőfokát. Esterházy János jogi rehabilitálása azonban még előttünk van, de meggyőződésünk, hogy boldoggá avatása azt majd jelentősen elősegíti. Istennek legyen hála érte!”

Március 10-én, nagyböjt első vasárnapján gróf Esterházy János boldoggá avatásáért mutatott be szentmisét a prágai belvárosi Szent Henrik és Kunigunda-templomban Balga Zoltán, a Prágai Magyar Katolikus Plébánia plébánosa. A szentmisén jelen volt Boros Miklós, Magyarország csehországi nagykövete; Kocsis László Attila, az Esterházy János Társulás az Emberi és Keresztény Értékekért elnöke; Paluch Zoltán, a Csehországi Magyar Orvosi és Természettudományi Társaság elnöke; Ádám Sándor, az Ady Endre Diákkör elnöke; Pásztor Csaba, a felvidéki Nagycsaládok Egyesületének elnöke, a cserkészet képviselői és a többi csehországi magyar civil szervezetek vezetői.

Balga Zoltán prédikációjában hangsúlyozta, hogy a prágai magyar közösségnek zászlóvivőként kell jelen lennie Esterházy János boldoggá avatásának ügyében, nekik kell megjeleníteniük Esterházy János szellemi, lelki hagyatékát a cseh köztudatban is, hiszen számukra is követendő példát mutat. A Prágában élő magyarságnak napi szinten hirdetnie kell azt az értékrendet, melyet Esterházy vallott, megélt, és amelyért kész volt meghalni is, hisz a magyarság és a közép-európai népek olyan eszmei örökséget kaptak tőle, amely megtart és irányt mutat, mind a más népekkel való együttélés, mind a saját közösségek megmaradása, értékeinek megőrzése terén.

A szentmisét követően Prága szívében, a Szent Henrik és Kunigunda-templom kertjében Boros Miklós nagykövet Balga Zoltán atyával és a prágai magyar szervezetek képviselőivel együtt emlékfát ültetett Esterházy János tiszteletére, valamint a boldoggáavatási eljárás hivatalos megkezdése alkalmából, melyre március 25-én kerül sor Krakkóban. A cseh főváros központjában elültetett emlékfa mementóként figyelmeztet, hogy Esterházy tisztelete és emléke él, és annak egyre inkább növekednie kell.

A megemlékezés a plébánia közösségi termében megtartott fogadással zárult, melyen a nagykövet megköszönte a prágai magyar közösség Esterházy János ügyében végzett önzetlen fáradozásait, melynek már most beérni látszanak a gyümölcsei.

Murányi Gábor

A 2020-ban Budapest kerül a katolikus világ figyelmének középpontjába. Ugyanis a magyar fővárosban kerül megrendezésre az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus. A világ minden tájáról összegyűlő neves teológusok és bíborosok által fémjelzett találkozóra négyévente gyűlik össze a hívek közössége. A program középpontjában természetesen az Oltáriszentség áll, fontos lelkipásztori és teológiai kérdéseket vitatnak majd meg. Minden összejövetelhez tartozik egy mottó is, mely összefoglalja a találkozó lényegét. A 2020-as kongresszushoz a 87. zsoltár szavait választották irányadóul: „Minden forrásom belőled fakad”, mely verssor felhívja a figyelmet az Oltáriszentségben jelen levő Krisztus fontosságára és a benne rejlő lelki energiaforrásra.

Ez nem az első alkalom, hogy a neves eseménynek Budapest ad otthont, ugyanis 1938-ban már rendeztek itt egy kongresszust. Az akkori - világi és egyházi - vezetőség magasra tette a lécet, amelyet a 2020-as igyekszik majd megugrani, ugyanis az akkori, történelemformáló eseményektől tarkított összejövetelen a város kivirágzott, nagyszabású felújításokat vittek végbe. Nem hiába, ugyanis (Erdő Péter bíboros úr szavaival élve) ez egy hatalmas lehetőség egy város számára, hogy megmutassa magát a világnak. Éppen ezért a szervezés már 2016-ban, a fülöp-szigeteki kongresszus után megkezdődött, nem csak tárgyi, hanem lelki szinten is.

A lelki támogatáshoz csatlakozott Dominik Duka bíboros úr is, ugyanis a prágai Szent Henrik és Kunigunda templomban minden hónap első csütörtökjén 24 órás szentségimádás veszi kezdetét, mely az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus sikeréért van felajánlva. Ebből is látszik, hogy a találkozó sikere nem csak magyar érdek, hanem minden keresztényé, hisz a szentségimádáson magyarokon kívül többek közt szlovákok és csehek is fohászkodnak a méltó lebonyolításért és a gyümölcsöző eszmecserékért. 

Erre kérjük a kedves híveket is, hogy akár a Szent Henrik és Kunigunda templomban, akár szobájuk magányában, mondjanak el egy imát a kongresszusért, mely meghatározza az Egyház irányvonalát. A keresztény ember leghatalmasabb eszköze ugyanis az ima, mellyel Isten közbenjárását kérjük az elé terjesztett ügy sikeréért. Csatlakozzunk mi is ehhez a nemzeteken és kontinenseken átívelő kezdeményezéshez.

Hamvazószerdával megkezdődik a böjt, ilyenkor gyakrabban nézünk magunkba, erőteljesebben gyakoroljuk a lemondás és a nagylelkűség erényeit. Kezdjük közösen ezt az időszakot Ady Endre szívhez szóló versével.

Meghajtom bűnbánón fejem
S mit rég’ tevék, imádkozom.
Általnyilallik lelkemen
Egy rég’ nem érzett fájdalom.
Egy rég’ nem érzett fájdalom
Imára szólit engemet,
Hisz’ örömtől imádkoznom
Oly régen-régen nem lehet.

Ez a nap már rég’ az én napom,
Ez a bánat régi, régi kincsem,
Nem a bűnbánásra alkalom,
De örök lelkiharc, örök Isten!
Nem az örömnapoknak álmát
Siratom némán, könnytelen szemekkel,
Hanem lelkem borongó árnyát,
Kisértő, rémes szellemekkel…

Ejh! hagyjuk a sirást,
Sírjon, kit bűne sírni késztet,
Pohár csendüljön, ébredjen a szív:
Ma ünnepel halál, enyészet…
Ma zokogástól hangos a templom,
Könny a szemekben, hamu a fejen, –
Dalra fel, míg mások zokognak,
Ez a nap az én régi ünnepem!…