Hírek

Idén első alkalommal ünnepeltük templomunkban Isten Igéjének vasárnapját, melyet Ferenc pápa rendelete alapján az évközi idő 3. vasárnapján kell megtartani.

Isten Igéjének vasárnapja arra hív, hogy újrakezdjük az Írás olvasásának és értelmezésének kalandját. Tanuljunk felette és vele csendben lenni, és újra tanuljuk hitünk legfontosabb szavainak igazi mélységét és jelentését.

Január 23-án egyházközségi képviselőtestületi ülést tartottunk, mely során kiértékeltük a 2019-es évet és megbeszéltük az idei évben ránk váró feladatokat.

Éves beszámoló 2019

Engedjék meg, hogy ilyen módon foglaljam össze a Prágai Magyar Plébánia tevékenységét a 2019-es évben.

Az óévben 3 gyermeket (Ruszányuk Regina, Leon István, Szűcs-Vizi András) fogadtunk be katolikus egyházunkba a keresztség szentsége által. 

Az elsőáldozások mindig a legörömtelibb események közé tartoznak, júniusban két gyermek (Szesztai Benedek, Szesztai Sebestyén) járult Krisztus urunk színe elé gondos felkészülés után, hogy első alkalommal vegyék magukhoz az Oltáriszentséget. Mindenkinek, kik ezekben az isteni kegyelmekben részesültek, kívánom, hogy a krisztusi lelkület és szeretet örökké munkálkodjon bennük. 

Idén 3 testvérünket (Szőcs Anna, Kormos Mária, Tóth Andrea) kísértük el utolsó útján.

3 pár (Benedek Krisztián - Tóth Iveta, Veres Ádám - Ručová Petra, Ruszányuk Róbert - Iscsuk Katalin) döntött úgy, hogy Isten és az Egyház színe előtt házassággal pecsételik meg szerelmüket. Mi több, 8 pár látogatta a házassági felkészítő kurzust.

Szeptember 1-től Dériné Stark Zsófia a Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasaként megkezdte munkáját plébániánkon.

Veres Gergő 2019 szeptemberében megkezdte teológiai tanulmányait katekéta- lelkipászori munkatárs szakon a győri Hittudományi Főiskolán.

Kisboldogasszony napján 22 taggal megalapítottuk a Rózsafüzér Társulatot. Továbbra is várjuk az érdeklődők jelentkezését.

A plébánián idén is aktívan folyt a gyermekek és felnőttek hitünkkel, a Bibliával és Egyházunkkal kapcsolatos ismereteinek bővítése. A fiatal felnőttek közössége is, az ún. Hétfői hetesek, gördülékenyen és egyre nagyobb érdeklődés közepette működik plébániánkon. Az esetleges jelentkezőket nagy szeretettel várjuk.

Plébániánk egész évben gazdag kulturális programot kínált a tisztelt látogatóknak. A Szt. Henrik templom 2019-ben is otthont adott különböző hazai és külföldi művészek koncertjeinek, nagy sikerrel vettünk részt az összes prágai templomot összekötő Templomok éjszakája 2019 programsorozatban is, több ezer érdeklődő látogatott el hozzánk a rendezvény keretein belül.

Köszönetemet szeretném kifejezni mindazok számára, akik hozzájárultak a plébánia weboldalának és közösségi oldalának szerkesztésében. Köszönöm kántorainknak az orgonajátékot, éneket, mely tovább emeli közös szentmiséink színvonalát. Hálás vagyok továbbá felolvasóinknak, ministránsainknak, akik hatalmas szerepet vállalnak a plébániai élet működésében. Nagyra értékelem, hogy ebben a rohanó világban is találnak időt és energiát, hogy segítsék közösségünk életét. Köszönet illeti mindazokat, akik a templom és a plébánia ó takarításában rendszeresen szerepet vállalnak. Köszöneta liturgikus kellékek karbantartásáért a mosásért. A közösségi alkalmak, ünnepségek, első vasárnapi agapék megszervezési, megvalósítása az Önök segítsége nélkül nem valósulhattak volna meg, mindenkinek köszönöm, hogy lehetőségeihez mértem támogatja ezen összejöveteleinket. Végezetül szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki valamilyen módon segítette a plébániát, legyen az tárgyi, anyagi vagy szellemi hozzájárulás. Külön köszönet a plébánia működésére szánt anyagi támogatásokért. Isten fizesse meg áldozatukat!

Zoltán atya

 

 

 

 

2020. január 23-án baráti találkozóra került sor prágai magyar nagykövetségen a csehországi magyar szervezetek vezető képviselőivel.

A jó hangulatú rendezvényen az érintettek kölcsönösen ismertették egymással a 2020. évre tervezett programjaikat.

82806600_3054813188116353_3456483156041924608_o.jpeg

Január 20-án hétfő esti ifjúsági összejövetelünkön, melyen heti rendszerességgel találkoznak a Prágában tanuló diákok, ill. fiatal dolgozók, vendégül láttuk a Szesztai házaspárt.

A Prágában diplomata szolgálatban lévő házaspár aktív tagja közösségünknek. Mivel az idei évben a házasság témakörben tartottunk különböző előadásokat, beszélgetéseket, így jött az ötlet, hogy hívjunk meg a közösségből egy házaspárt, akik szívesen beszélnek önmagukról, a házasság szépségéről és kihívásairól.

Ezúton is köszönjük az őszinte tanúságtételt.

A Prágai Magyar Katolikus Plébánia elsődleges feladata 2019-ben is a magyarul beszélő katolikusok lelkipásztori gondozása volt a Prágai Főegyházmegye területén, valamint a magyar katolikusok országos szintű ellátása is megvalósult. A plébánia feladatának tartotta a különböző kulturális összejövetelek, ifjúsági körök, közösségi találkozások, ünnepségek, zarándoklatok szervezését is. A felnövekvő generáció lelki gondozása érdekében magyar nyelvű hittanórákat tartottunk, és az egyetemisták illetve a fiatal felnőttek számára bibliaórát szerveztünk. Közösségünket több alkalommal meglátogatták különböző előadók, egyházi és világi személyek egyaránt. Kiállítást szerveztünk a templomban, felvidéki és magyarországi kórust is vendégül láttunk. 

Köszönjük a Bethlen Gábor Alapítványnak, hogy támogatásával lehetővé tette a plébániai programok megvalósulását!

megvalosult_a_magyar_kormany_tamogatasaval_bga_alap.jpg