Hírek

Lélekemelő koncertet adott templomunkban a szegedi Patriscum Kórus november 30-án, szombaton este. Válogatást hallhattunk a gregoriántól egészen kortárs zeneirodalomig, az egyszólamú dallamtól a két kórusra írt művekig. A gondos szerkesztés az adventi várakozást, a pislákoló gyertyák hangulatát épp úgy felidézte, mint a karácsony ujjongó örömét. A sok gyönyörű kórusművet egy különös zeneszám szakította meg: Vilmos Etelka Klára két Mária-dalt énekelt el, melyek a magyar népzenekincset is bemutatták ezen a szép estén.

Nem hiányozhatott Kodály Zoltán: Adventi énekcímű műve sem, és a kortárs magyar szerzők (Csemiczky Miklós, Gyöngyösi Levente) virtuóz darabjai mellett a nemrég elhunyt Kocsár Miklós karácsonyi dalválogatásai is nagy sikert arattak. A Lázár Tamás vezette kórus ráadásként Kodály Zoltán: Esti dalcímű művét adta elő a lelkes prágai közönségnek. Köszönjük a szép élményt!

Az adventi időben a hajnali misék különleges hangulatot kölcsönöznek a decemberi virradatnak. 

A roráte elnevezést az ünnepkör egyik - ószövetségi szentírási szövegen alapuló - énekének kezdő soráról kapta, melyet adventben énekeltek: Rorate caeli de super. Harmatozzatok egek onnan felülről. Régebben aranyos vagy angyali misének is hívták. Ez utóbbi arra utal, hogy a Szűz Mária tiszteletére mondott hajnali miséket mindig az Úrangyalaelimádkozásával fejezték be. 

A roráte-szentmiséknek a katolikus egyházban kifejezetten csak az egykori Osztrák-Magyar Monarchia területén vannak hagyományai. Jelenleg is élő szokás Magyarországon kívül, Ausztriában, Horvátországban, Szlovákiában, Csehországban és Lengyelországban. 

A hívek hajnali sötétben várják a napfényt, a Messiást, mint hajdan a próféták tették. 

A Szent Henrik Templomban december 2-án és 16-án reggel 6 órai kezdettel tartunk roráte szentmisét.

A szentmisét követően közös reggelit szervezünk a plébánián.

Mindenkit szeretettel várunk!

Történelmi eseményre került sor november 23-án, szombaton Karlovy Varyban, a Szent Kereszt Felmagasztalása Templomban. Balga Zoltán, a Prágai Magyar Katolikus Plébánia lelkipásztora a helyi CSMMSZ felkérésére először tartott magyar nyelvű szentmisét a környéken élő magyaroknak. A közösség tagjainak egy része a második világháborút követően Csehszlovákiából elűzött szudétanémetek elhagyott házaiba betelepített felvidéki magyarok leszármazottjai. De vannak, akik munka, vagy épp házasság miatt kerültek ide, ebbe a gyönyörű cseh fürdővárosba.

2015-ben alakult meg a Karlovy Vary-i CSMMSZ alapszervezet, amely a templomhoz tartozó plébániaépületben bérel havonta egyszer egy termet, ahol az összejöveteleiket tartják. Ilyenkor beszélgetnek, vagy nyáron akár szalonnasütést, bográcsozást is tartanak. Segítenek a plébánia kertjének gondozásában is, nagyon jó kapcsolatot ápolnak P. Romuald Štěpán Rob plébános atyával. A helyi magyar közösség körülbelül negyven főt számlál, közülük nagyon sokan akár tíz-húsz kilométert utaztak, hogy részt vehessenek a szentmisén. 

77272474_2985335475064125_5764329758909267968_n.jpg

Szabó László, a CSMMSZ helyi elnökének és Barbova Majová, korábbi elnökasszonynak a vezetésével a közösség tagjai nagyon körültekintően előkészítettek mindent. A szentmise szövege kinyomtatva várta a híveket, hiszen a többség évek, évtizedek óta csak cseh nyelvű liturgiákon vesz részt. Felkérték Helena Talšmanova operaénekesnőt, hogy Mozart és Händel áriák értő előadásával emelje a szentmise ünnepélyességét. Balga Zoltán atya prédikációjában kitért arra, hogy Krisztus Király ünnepén mennyire fontos a nemzeti összetartozás mellett a családok, a kisebb közösségek életében is Krisztust az életünk középpontjába állítani, hogy az ő szeretete uralkodjon mindenek felett. A szertartás végén Galgóczi Ferenc alelnök köszöntötte a jelenlévőket, és mindenkit meghívott a plébánián rendezett vendégségbe.

78819367_2985335535064119_3032764995701047296_n.jpg

A szentmisén és a fogadáson is külön nagy tisztelettel köszöntötték Szesztai Dávid tanácsos urat és kedves feleségét, akik a Magyar Nagykövetség képviseletében vettek részt a rendezvényen. Szesztai úr átadta a nagykövet úr üdvözletét és jókívánságait, valamint őszinte örömét fejezte ki, hogy a diaszpórában élő magyaroknak milyen lelkes és erős közössége található Karlovy Varyban. Balga Zoltán atyát is nagyon nagy szeretettel fogadták, az ő látogatása mérföldkő az itteni magyarok életében.

A szeretetvendégség – finom hidegtálakkal és mennyei házi süteményekkel készültek a helyiek - közben lehetőség nyílt a kötetlen beszélgetésekre. Ezek során nagyon megrázó volt megtapasztalni azt a mérhetetlenül erős hazaszeretetet, ami az itt élő magyarokban él. Olyan férfiak beszéltek elpárásodott tekintettel egy-egy magyar falucskáról, ahonnan a felmenőik vagy akár még ők maguk származtak, akik már hosszú évtizedek óta Csehországban élnek, esetleg kis akcentussal vagy akár már csak törve beszélnek magyarul, mert családjuk körében kizárólagos a cseh nyelv használata. De mégis fontos, sőt, életük egyik alapköve az, hogy magyarok.

78318796_2985341878396818_4195487864785469440_n.jpg

Külön ki kell kiemelni a cseh plébános atya figyelmességét és kedvességét, aki magyar kokárdát tűzött magára, és igazi házigazdaként mindvégig részt vett a vendégségen, készségesen és barátságosan beszélgetett minden jelenlévővel.

Simone Weil kikeresztelkedett zsidó filozófus írja az Ami személyes és ami szentcímű filozófiai kötetében, hogy „meg kell tanulni vágyakozni az után, ami a miénk”. Nagyon erősen megélhető ez egy-egy ilyen kisebb, de annál összetartóbb magyar közösség tagjaival folytatott beszélgetés során. Távol a hazától döbbenünk rá, mit jelent igazából az, hogy magyarok vagyunk, hogy mekkora kincs van ezáltal a birtokunkban, és milyen fontos, hogy őrizzük, óvjuk ezt a kincset. Példamutató volt ebből a szempontból egy kilencvenes éveiben járó idős hölgy, aki fejből énekelt minden éneket a szentmise alatt, tökéletesen emlékezett a szövegükre és dallamukra is, holott évek óta nem vett részt magyar szertartáson. Ő büszke a magyarságára, mi pedig büszkék lehetünk rá.

Nagyon szépen köszönjük, hogy Karlovy Varyban is otthon lehettünk, hogy a krisztusi szeretet hatotta át az együtt töltött időt!

Dériné Stark Zsófia

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) Általános Titkársága Krisztus Király ünnepéhez kapcsolódva november 23-ára, szombatra idén is világméretű szentségimádást hirdetett, hogy együtt dicsőítsük az Oltáriszentségben jelen lévő Jézust.

Csehországban Prágában, Brünnben és Korlovy Vary-ban szerveztek szentségimádást.

Ez volt az ötödik szentségimádási lánc, a részt vevő országok és helyszínek száma most volt a legtöbb: 53 országból közel 1100 helyszínen több tízezer imádkozó csatlakozott. Földrészeket átívelően fogtak össze; többek között Grönland, Csehország, Izland, Kanada, Togo, Chile, Ausztrália, az USA és számos afrikai és európai ország csatlakozott a szentségimádási lánchoz.

Chiléből különösen sokan csatlakoztak, pedig ott nehéz időszakon megy keresztül az Egyház. Az imádkozóktól levél is érkezett a magyarországi szervezőknek, melyben hálát adnak azért, hogy ezekben az órákban különösen is egynek érezhették magukat Krisztusban a világszerte a szentséget imádókkal. Tajvan szigetéről ismét sok száz résztvevő csatlakozott 30 templomból. A Fülöp-szigetekről, Kanadából és Németországból pedig közösségek jelezték, a jövő évi Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson is minél többen szeretnének részt venni. Egy magyarországi résztvevő így írt élményeiről: „Nálunk olyan szép szentségimádást készítettek elő a fiatalok, hogy még a legmorcosabb atya is azt mondta, ilyet csinálhatnánk máskor is!”.

Erdő Péter bíboros így nyilatkozott a szentségimádási lánccal kapcsolatban: „Amikor Jézus Krisztus feltámadása után búcsúzott tanítványaitól, elküldte őket az egész világra, hogy hirdessék az örömhírt. Megígérte, hogy velük lesz mindennap, a világ végezetéig. Velünk van tanításában, kegyelmében, szentségeiben, de különösen velünk van az Eucharisztia ünneplésében és az Oltáriszentségben, melyet szentmisén kívül is imádattal veszünk körül.”

A szentségimádási lánc folytatódik. A szervezők a 2020-as 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előtt még úrnapja ünnepéhez kapcsolódva hívják majd imádkozni a hívőket: 2020. június 13-án, szombaton.

 

Magyar Kurír