Hírek

Fényeskedjék nekik örök világosság! – ezzel a jókívánsággal fejezzük ki gondolatainkat elhunyt szeretteink felé. Mindenszentek estéjén már a halottak napjának megemlékezése kezdődik. Miközben gondolataink azok között járnak, akik már célba értek, a szemünket azokra fordítjuk, akik megfutották a földi életpályát, már elköltöztek körünkből. Nem tudjuk, hogy erényes életük, szeretetük és Jézusba vetett hitük elégséges volt-e ahhoz, hogy hallják a bátorító szavakat: „Jertek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot!” Ezért imáinkkal segítjük őket. 

Külön szertartással emlékeztünk meg elhunyt szeretteinkről a Szent Henrik-templomban. Az Úr adjon elhunyt szeretteinknek örök nyugodalmat és az örök világosság fényeskedjék nekik! 

 

2018. október 21-én elsőáldozási ünnepséget tartottunk templomunkban.

A több hónapig tartó felkészítőt és a pénteki szentgyónást követően a vasárnapi ünnepi szentmisén Pálffy Zoltán első alkalommal vette magához az Oltáriszentséget. A szentmise olvasmányát, Zoltán olvasta fel, majd a prédikációt követően égő gyertyával a kezében vallotta meg a katolikus hitet.

A szertartást követően agapé várta az elsőáldozás résztvevőit a plébánia közösségi termében, ahol Zoltán köszönetet mondott mindenkinek, aki bátorította és támogatta az elsőáldozásig vezető úton.  Ezt követte az ilyenkor szokásos ünnepi lakoma.

Adja Isten, hogy a keresztségben megkezdődő kegyelmi élet, mely most az elsőáldozásban megerősítést nyert, tovább növekedhessen, és még inkább kiteljesedjen majd a bérmálás szentségében.

Fotó: ITT

Mindenszentek ünnepén, november 1-jén 19 órai kezdettel magyar szentmisét tartunk a Szent Henrik templomban, majd közös gyertyagyújtással és énekes áhítattal emlékezünk meg elhunyt szeretteinkről.
Mindenkit szeretettel várunk!

Az idei akadémiai évben is folytatjuk a hétfő esti ifjúsági összejöveteleinket.

A közös vacsorát, beszélgetést és megosztást követően minden alkalommal más-más aktuális téma kerül terítékre, mely lehetőséget ad, hogy keresztény szemszögből beszélgessünk az adott témáról.

Minden diákot és fiatalt szeretettel várunk a 19 órakor kezdődő találkozókra.

A Szent Mihály templomban bemutatott ünnepi hálaadó szentmisével és magas színvonalú kulturális műsorral ünnepelték meg 2018. október 20-án a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége (CSMMSZ) Brünni Alapszervezete megalakulásának 25. évfordulóját.

Balga Zoltán atya az evangélium üzenetéből kiindulva hangsúlyozta, hogy a brünni magyar közösséget az egymásért és a közösségért vállalt áldozatkészség tartotta meg, melynek az elkövetkező időszakban is jellemeznie kell a helyi közösséget.

A szentmisét követően a városi hivatal csillártermében folytatódott a program, ahol egy 25 perces film keretében elmékeztek vissza a helyi alapszervezet 25 évére. Majd az ünnepi köszöntőket követően a Pósfa zenekar koncertje következett.