Hírek

Szombaton (december 16.) 10 órától templomtakarítást hirdet a plébánia! 
Minden segítő kéz jól jön, hogy vasárnap méltó körülmények között ünnepelhessünk.
Előre is köszönjük!
(A takarítást szerény megvendégelés követi a plébánián.)

Áder János köztársasági elnök 2017. december 6-án a prágai Motol köztemetőben megkoszorúzta Esterházy Jánosnak, a szlovákiai magyarság két világháború közötti vezetőjének az emléktábláját, amely a temetőben létrehozott Kommunizmus Áldozatainak Emlékművén található. 

A 2. világháború után letartóztatott, a fasizmussal való együttműködés vádjával 1947-ben halálra ítélt, majd – miután ítéletét életfogytiglani börtönbüntetésre módosították – a morvaországi Mírov várbörtönben 1957-ben elhunyt Esterházy János hamvait a múlt század hatvanas éveiben helyezték el titokban más politikai foglyok hamvaival együtt az akkori jeltelen motoli tömegsírban.

Esterházy János neve csak néhány éve került fel a prágai Kommunizmus Áldozatainak Emlékművére. A felvidéki magyar politikust mindmáig sem Szlovákia, sem Csehország nem volt hajlandó rehabilitálni, így hivatalosan továbbra is háborús bűnösként tartják nyilván. A csehországi magyarok azonban tisztelik Esterházyt, igyekeznek megtisztítani nevét a vádaktól, és elérni rehabilitációját.

Áder János ünnepélyes főhajtása után több csehországi magyar szervezet képviselői is megkoszorúzták az emlékművet.

 (MTI)

Jelentős változás történt december elsejével a prágai magyar katolikus hívek életében: Dominik Duka bíboros e nappal személyi plébániaként létrehozta a Prágai Magyar Katolikus Plébániát a felvidéki Balga Zoltán atya vezetésével.

A prágai magyar közösség december 17- én ünnepli a plébánia megalakulását, amikor Erdő Péter bíboros, Magyarország prímása mutat be szentmisét a Szent Henrik- plébániatemplomban.

Prágában 2016. július elsejével állították vissza a Prágai Főegyházmegye területén élő magyar katolikus hívek lelkipásztori szolgálatát. Dominik Duka bíboros a magyar hívek lelkipásztori szolgálatával a csábi születésű, korábban Ipolyságon és Ipolyvisken szolgáló Balga Zoltánt bízta meg.

2017. december 1-jei hatállyal Dominik Duka bíboros, prágai érsek, Csehország prímása létrehozta Prágában a Magyar Katolikus Plébániát, mely a Prágai Főegyházmegye területén élő katolikus vallású magyar hívek lelkipászori szolgálatát hivatott ellátni. A 2016. július 1-én visszaállítottt katolikus lelkipásztori szolgálat visszaállítása után igény mutatkozott, hogy személyi plébánia jöjjön létre a főegyházmegye területén élő magyar hívek számára.

2017. december 17-én a belvárosi Szent Henrik templomban a 9:30-kor kezdődő szentmise keretében fogjuk megünnepelni a Magyar Katolikus Plébánia létrjöttét, mely Erdő Péter bíboros, Magyarország prímása fog bemutatni, Dominik Duka bíboros, Csehország prímása jelenlétében.

2017. november 25-én, Krisztus Király főünnepének előestéjén a prágai magyar katolikus lelkészség is bekapcsolódott abba a közös egyórás szentségimádásba, melyet a 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve hirdettek meg a szervezők.

A belvárosi Szent Henrik templomban este 19 órakor gyűltek össze a hívek, ahol zenés, elmélkedős áhítattal hódoltak az Oltáriszentség előtt. 

Ezúttal is köszönjük minden jelenlévőnek, szervezőnek, hogy időt találtak az Úrral való találkozásra!