Hírek

Az Esterházy János Társulás az Emberi és Keresztény Értékekért évzáró közgyűlése

Január 27-én a prágai Nemzetiségek Házában tartotta az Esterházy János Társulás az Emberi és Keresztény Értékekért évzáró közgyűlését, melyen a tagság kiértékelte tevékenységét a bejegyzés óta eltelt egy évben és kitűzte idei fő feladatait.

Mivel ez a nap Csehországban is a holokauszt emléknapja, a közgyűlés elején a résztvevők egy perces felállással és csenddel emlékeztek a holokauszt és a múlt heti veronai autóbusz-tragédia áldozataira.

A társulás elnöke, Kocsis László Attila a tevékenységükről és új feladataikról szóló beszámolójában kiemelte, hogy a legjelentősebb rendezvényt június 4-én tartották, amikor a Nemzeti Összetartozás Napjának megünneplésekor sor került Csáky Pál „Hit és hűség” című darabjának prágai ősbemutatójára – a révkomáromi Boráros Imre Színház művészeinek előadásában, Magyarország prágai nagykövetének védnöksége alatt.

 

Az elnök részletesen beszámolt az Esterházy János Rehabilitálását Előkészítő Bizottság munkájáról. A Történelmi Kutatások Albizottsága Tóth Endre egyetemi tanár átfogó kutatásai révén betekintést szerzett az első Csehszlovák Köztársasság levéltári forrásaiba. Kocsis László Attila tárgyalást folytatott a Totalitárius Rendszereket Tanulmányozó Intézet igazgatójával, aki felajánlotta, hogy a társulás rendelkezésére bocsájtja az intézetben elhelyezett levéltári anyagokat, történelmi kutatások céljából.

Az Esterházy János Rehabilitálását Előkészítő Bizottság Jogi Albizottsága tovább vizsgálta annak lehetőségét, hogyan lehetne elérni, hogy Esterházy Jánosnak legyen joga egy tisztességes bírósági ítéletre.

Tervezi, hogy többek között megismerkedik a Szlovák Köztársaság Igazságügyi Minisztériumának azon elemzésével, amely szerint ezt az ügyet jogilag meg lehetne valamilyen módon oldani, de akkor Esterházyt automatikusan rehabilitálni kellene, mivelhogy a népbírósági törvényt, mely alapján annak idején Esterházyt elítélték, a perben legalább három pontban megsértették.

 

A társulás kivette részét a prágai magyar szentmisék felújításának előkészítésében. Kérelemmel fordult az illetékes csehországi egyházi méltóságokhoz. A felekezeti bizottság felvette a kapcsolatot a kijelölt római katolikus lelkipásztorral, Balga Zoltánnal, akit a Felvidékről helyeztek át Prágába, hogy itt júliustól magyar szentmiséket és hitoktatást tartson. Ebben az ügyben a társulás egy tájékoztató körlevelet adott ki, amit minden csehországi magyar szervezet megkapott. Nagy megtiszteltetésnek tekinthető Dominik Duka érsek, prágai hercegprímás többszöri levélváltása a társulás elnökével.

A társulás nagy aggodalommal követte a Magyarország és a magyar kormány elleni támadásokat, az elmélyült migránsválság kapcsán. Ezért az Együttélés politikai mozgalommal közösen november 4-én egy közös nyilatkozatot adott ki, melyben –egyetértésben a magyar kormánnyal – kifejezte a háború sújtotta országokból menekültek segítségnyújtásának szükségességét, ugyanakkor szorgalmazta az ellenőrizetlen bevándorlás megakadályozását.

A közös nyilatkozatot megkapta Orbán Viktor miniszterelnök is. Kísérőlevelében Kocsis László Attila biztosította a kormányfőt, hogy az Esterházy János Társulás az Emberi és Keresztény Értékekért e nehéz helyzetben kiáll Magyarország, kormánya és miniszterelnöke mellett és számíthat rá. Válaszlevelében Orbán Viktor kormányfő megköszönte a támogatást és annak a meggyőződésének adott hangot, hogy „ezekben az időkben még inkább felértékelődik az a közösségépítő munka, amellyel az Esterházy János Társulás is aktívan hozzájárul Európa keresztény értékeinek megőrzéséhez”.

 

November 19-én a Szövetség a Közös Célokért idei közgyűlésén Alsóbodokon a társulás a szövetség kollektív tagjává vált, és elnökét beválasztották a szövetség elnökségébe. Ennek megfelelően a közgyűlés módosította a társulás alapszabályát.

A közgyűlés elfogadta a 2017. évre szóló munkatervet, mely szerint a Társulás tevékenységét ebben az évben Esterházy János vértanúnk halálának 60. évfordulójára összpontosítja. Március 5-én jubileumi emléksorozatra kerül sor a Prágai Magyar Intézet társrendezésében és Magyarország  prágai nagykövetének védnöksége alatt, melyen részt vesz a cseh Parlament Képviselőháza Külügyi Bizottságának elnöke, Karel Schwarzenberg, valamint magyar partnere, Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke is.

Programjában szerepel koszorúzás Esterházy János emléktáblájánál a Motoli temetőben, magyar gyászmise a Szent Gál templomban és ünnepi megemlékezés a Prágai Magyar Intézetben.

Június 27-én nemzetközi tudományos értekezés – kerekasztal-beszélgetés – lesz a V4 országainak elismert történészeivel. Októberre egy előadással egybekötött szeminárium van betervezve Esterházy tevékenységéről és szélesebb körű összefüggéseiről – a Károly Egyetem Társadalomtudományi Karán dolgozó két társulási tag, történész tanár közös rendezésében.

A közgyűlés köszönetét fejezte ki Magyarország prágai nagykövetének, Pető Tibornak és munkatársainak, valamint a Prágai Magyar Intézetnek a jó együttműködésért, a Rákóczi Szövetségnek, a prágai székhelyű Rákóczi Alapítványnak és Csáky Pál EP-i képviselőnek a rendezvények anyagi támogatásáért, a Prágai Tükör folyóirat és a Felvidék ma hírportál szerkesztőségének, amiért folyamatosan és objektíven tájékoztatták a nyilvánosságot a társulás tevékenységéről.

 

(Kocsis László Attila)