Hírek

Veres Gergő lektoravatása a székesegyházban

2024. március 17-én, nagyböjt 5. vasárnapján a Szent Vitus székesegyházban tartották a Prágai Főegyházmegye állandó diakónus jelöltjeinek lekotravatását. Ezen az alkalmon Mons. Jan Graubner érsek atya nevében Mons. Michael Slavík püspöki helynök a Szentírás átadásával közösségünkből Veres Gergőt lekotorrá avatta.

20240317vstupdojahenstvikatedrala-6013opravene.webp

Az avatást megelőzően a diakónus jelöltek egyhetes lelkigyakorlaton vettek részt Rožmitál pod Třemšínem-ben, ahol a hivatásukban való elmélyülés érdekében Michael Špilár chodovi plébános atya segítségével különböző Szentírási részeken keresztül a metanoia (megtérés) témakörét járták körbe. A lelkigyakorlat a napi szentmise és közösen végzett zsolozsmán keresztül is építette a diakónus jelöltek közösségét és támogatta a felkészülést a lektori szolgálatra.

A lektor a II. Vatikáni Zsinatig a papszentelést megelőző kisebb rendek közé tartozott, majd a zsinat után az első szolgálati fokozatént éledt újjá (a második fokozat az akolitus). Az avatás úján a lektor arra kapja megbízását hogy Isten igéjét ne csak a szentmise és különböző liturgiák alkalmával felolvassa, hanem azt az emberek közé elhozva meg is jelenítse, ezen kívül a gyermek- és felnőtt hittanokon tovább is adja.

432263435_810260741132531_150731238246180196_n.jpg

A szentmise keretében minden jelöltet nevükön szólítva vezették az összegyűlt hívek elé a Szent Vitus székesegyház szentélyébe, majd Mons. Michael Slavík atya könyörgő imádsága és áldása után egyenként előlépve a következő szavak kíséretében átvették a Szentírást annak jeléül, hogy még hűségesebben éljék meg az Evangélium Örömhírét: „Vedd a könyvek könyvét, a Szentírást, hirdesd hűségesen Isten igéjét, hogy egyre jobban életté váljék az emberi szívekben”. 

Erre az ünnepi alkalomra családján kívül közösségünk tagjai is elkísérte Gergőt, ezzel is támogatva őt a felkészülés útján, illetve jelenlétükkel kifejezésre juttatták  a lektori szolgálat közösségi jellegét is. 

20240317vstupdojahenstvikatedrala-5996.webp

Az első szolgálati fokozat felvételével Gergő folytatja a diakónus formációt, mely a teológiai tanulmányokat követőkétéves készületi időszakot jelent. Ezalatt az Egyház vezetésével válik késszé arra a közösségi szolgálatra, amit a diakonia jelent. Ez a szolgálat a Lumen Gentium értelmében a követező képpen foglalható össze „A diakónus feladata, hogy ünnepélyesen kiszolgáltassa a keresztséget, őrizze és kiossza az oltáriszentséget, az egyház nevében eskessen és megáldja a házasulókat; elvigye a szent útravalót a haldoklóknak, Szentírást olvasson a híveknek, oktassa és buzdítsa a népet, vezesse a hívek istentiszteletét és imádságát, kiszolgáltassa a szentelményeket és temessen.”.

432734757_810260921132513_5852211725279795169_n.jpg

Imádsággal kísérjük Gergőt ezen az úton és imádkozzunk azért, hogy Teremtő Istenünk minél több papi és szerzetesi hivatást ébresszen az Őt keresőkben!