Hírek

Bérmálás Szent Kunigunda ünnepén

A Prágai Magyar Katolikus Plébánia nagyböjt harmadik vasárnapján nem csupán templomának társvédőszentjének, Szent Kunigundának emléknapjára készült, hanem ekkor tartották meg Isten szolgája Esterházy János halálára való hagyományos megemlékezéseket is, továbbá a közösség felnőtt tagjai részére a bérmálás szentségét szolgáltatta ki Haľko József pozsonyi segédpüspök.

418985485_802191435272795_3556484112210261388_n.jpg

Sokak számára ismert, hogy 2016-ban a Prágai Magyar Plébánia a Szent Henrik és Kunigunda-templomban lelt otthonra. A 2024-es év kiemelt jelentőséggel bír: Szent Henrik (aki Boldog Gizella lévén Szent István király sógora volt) halálának 1000. évfordulóját ünnepli az Egyház. Ehhez kapcsolódva a plébánia számos eseménnyel és tervvel készül. „Sok szempontból is különleges, hogy ez a templom lett a prágai magyar hívek otthona. A korábban a helyi németség számára szolgáló központi templomot kaptuk meg, melyben Esterházy János testvére imádkozva kérte, hogy a mártír politikus halálos ítéletét változtassák meg. Ez az imádság meghallgatásra talált és életfogytiglani börtönre változtatták bűntetését.“ - mondta Balga Zoltán plébános. „Részben ezért is áll közel szívünkhöz ez a templom, ezért is érezzük kötelességünknek emlékének ápolását.

417481565_802189871939618_4204157096417079708_n.jpgDe fontos számunkra Szent Henrik is, hiszen a korabeli egyház támogatójaként már régóta nagy tiszteletnek örvend a német területeken. A most következő milleniumot méltóképpen szeretnénk megünnepelni.“ folytatta a plébános atya. „Zarándoklatot szervezünk sírjához a németországi Bambergbe, a búcsúi szentmisét július 14-én a Prágai Főegyházmegye érseke Jan Graubner fogja celebrálni. Bízunk benne, hogy az ünnepi szentmisén már a most öntésre kerülő új harangok fogják az Isten dicsőségét hirdetni“. 

417509128_802191671939438_3736979083299245130_n.jpg

Szent Henrik mellett felesége, Szent Kunigunda is fontos példakép lehet: gyermektelen házasságukban is kitartott férje mellett és bőkezűen támogatta az egyházat. Férje halála utan a császárnői ruhát letéve kolostorba vonult és rendkívül egyszerű életével váltotta ki tiszteletét. Ez az alázatos élet kapcsolja össze Esterházy Jánossal, akinek emlékét ápolva március 2.-án, szombaton a Prágában lévő Motoli temetőben gyűltek össze tisztelői és a megemlékezés koszorúit helyezték el emléktáblájánál. A megemlékezésen a plébánia mellett részt vett Magyarország Nagykövetségének és az Esterházy János Társulás az emberi és keresztény értékekért képviselői, a Cseh és Morvaországi Magyarok Szövetségének tagjai és további tisztelői. A megemlékezést fogadás követte a plébánián.

417539747_802192308606041_7990909534394858855_n.jpg

Vasárnap volt Szent Kunigunda liturgikus ünnepe, melyre a közösség tagjai már régóta lelkiismeretesen készültek. Haľko József a Pozsonyi Főegyházmegye segédpüspöke a szentmise keretében szolgáltatta ki a bérmálás szentségét. A nagyböjti időben is méltóságteljes szertartásban emlékeztette a nagy számban jelen lévő híveket, hogy újra és újra aktualizálnunk kell kapcsolatunkat Istennel. Meg kell ragadni azokat a pillanatokat, amikor újra igent mondhatunk szeretetére. Az evangéliumhoz kapcsolódva elmondta, hogy ahogy Jézustól csodajelet követeltek kortársai nekünk nem is kell így tennünk, hiszen a bérmálkozók hitvallása és a bérmálás szentségének kérése bizonyítja, hogy évezredekkel később is él a hit és a jövő zálogát láthatjuk a megbérmáltakban. A szentmisét követően agapén látták vendégül a püspök atyát és a közösség tagjait.

Veres Gergő