Hírek

Főhajtás Karel Schwarzenberg emléke előtt

A csehországi COEXISTENTIA – Együttélés Politikai Mozgalom Esterházy János Emlékbizottsága, valamint a prágai székhelyű Esterházy János Társulás az Emberi és Keresztény Értékekért mélységes fájdalommal értesültek Karel Schwarzenberg, a nagyra becsült volt cseh politikus és államférfi vasárnap bejelentett halálának szomorú híréről.

Személyében nemcsak a cseh társadalom, de kiemelten a mi – csehországi magyar közösségünk is olyan kiváló személyiséget veszített el, aki a szabadság, a demokrácia, az igazság és igazságosság, az emberi és keresztény értékek élharcosa volt, azonfelül vértanú sorsú hősünk, Isten Szolgája gróf Esterházy János nagy tisztelője és rehabilitálásának támogatója.

Különösen nagy megbecsülésünket azzal érdemelte ki, hogy 2013-ban a köztársasági elnöki választások második fordulóján a  kampányzárási vitájában Miloš Zeman elnökjelölttel

következetesen kiállt a kollektív bűnösség elvén alapuló, a német és a magyar nemzeti kisebbséget sújtó beneši dekrétumok elfogadhatatlansága mellett a jelenkori helyzetben – az azzal járó választási vereség kockázatának tudatában.

Nevéhez fűződik Esterházy János földi maradványainak felkutatása 2007-ben, mely lehetővé tette, hogy tíz évre rá utolsó kívánsága teljesüljön: szülőföldjén helyezzék végső nyugalomra.

Legnagyobb hálával a 2017. március 5-én, Prágában megtartott jubileumi Esterházy János-emlékezéssorozaton történt aktív részvételéért tartozunk, melyet Emlékbizottságunk és Társulásunk rendezett, karöltve a Prágai Magyar Katolikus Plébániával, Magyarország prágai nagykövetének védnöksége alatt, Esterházy János halálának 60. évfordulója alkalmából. Ezen a megemlékezési ünnepségen hangzott el külföldön is nagy visszhangra talált kijelentése, mely szerint „Esterházy János a XX. század Közép-Európájának egyik legbecsületesebb és legtisztességesebb politikusa volt, elítélése pedig az akkori Csehszlovákia nagy hibájának minősíthető.” A cseh parlament képviselőháza külügyi bizottsága elnökének ezen értékelő szavai nagyban hozzájárultak Esterházy János boldoggá avatási eljárásának a megindításához.

Nagy halottunk, Karel Schwarzenberg herceg, nemcsak családi ágon főnemes, de lelkileg is igen nemes, magyar gyökerekkel is rendelkező politikus és államférfi volt. Így fogunk rá mindig nagy tisztelettel és hálával emlékezni.

Az Emlékbizottság és a Társulás vezetősége és tagsága nevében, valamint magunk részéről is őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak.

(felvidék.ma)