Hírek

Esterházy János emlékérmet kapott Balga Zoltán atya

Alsóbodokon az Esterházy János Zarándokközpontban felállított szabadtéri oltárnál tartott szentmisét megelőzően került sor az idei Esterházy János emlékérem átadására.

Az Esterházy János Zarándokközpont vezetősége az emlékéremmel azon lelki, hitbéli és közösségi munkát díjazza, mely Esterházy János mártír politikus munkásságának és szellemiségének őrzése és megismertetése terén folyik.

Az emlékérmet elsőként Balga Zoltán atya vehette át Paulisz Marián, Alsóbodok polgármestere, a Zarándokközpont fenntartója kezéből. Balga Zoltán atya tevékenységét Bozai Krisztián atya méltatta, aki elmondta:

“Zoltán atya nem csupán a magyar hívek lelkipásztora a Szent Henrik templomban, de a cseh és szlovák ajkú Prága városában élő híveké is. Talán kevesen tudják, de ebben a Szent Henrik templomban imádkozott gróf Esterházy János szabadulásáért és életben maradásáért leánytestvére Mária. Valahol az ember és az Isten útja is egybe tartozik. Zoltán atya a klerikusok fiatal generációját gazdagítja, aki gróf Esterházy János életét elmondásokból és könyvi hagyatékokból ismerhette meg. Ez elégséges indokot adott ahhoz az ő számára, hogy kutassa és egy személyes kötődést alakítson ki a mártír gróffal. Prágában élő felvidéki magyarként sokat jelent Zoltán atya számára a korábban Prágában élt gróf helytállása a parlamentben. Hiszen oly sok felvidéki testvérének védelmére kelt, mellyel nemcsak a magyarok tiszteletét vívta ki, de ezáltal sokat tett a cseh-magyar, illetve a szlovák-magyar megbékélés, megerősödés rögös útjához. Valahol van ennek folytatása. Ezt szemlélhetjük Zoltán atya személyében is.”

Balga Zoltán atya a méltatást követően megosztotta gondolatait és kiemelte:

„Rádöbbentem arra, hogy nekünk, Csehországban élő magyarok számára kitüntetett feladatunk, szinte már-már kötelességünk, hogy ezt a hagyatékot teljes mélységében és valóságában megértsük, magunkévá tegyük és azt tovább adjuk. Szeretem hangsúlyozni, hogy ez a küldetésünk, ez a munkánk a cseh társadalom felé kell, hogy irányuljon. Fontos, hogy a cseh testvérek is megértsék, miért fontos számunkra Esterházy János, hiszen ő azon politikusok sorát gazdagította, akik tevékenységükkel nagyban hozzájárultak a közép-európai népek együttműködéséhez.“

Második díjazottként Rákóczi Anna, a Cseh- és a Morvaországi Magyarok Szövetségének elnöke vehette át az emlékérmet, akinek tevékenységét Molnár Imre méltatta. Méltatásában kiemelte:

“1998 januárjában lépett be a Cseh-és Morvaországi Magyarok Szövetségének Ostravai Helyi Egyesületébe. Abban az évben, amikor az egykori Magyarok Világszövetségének kezdeményezésére, a néhai Pogány Erzsébet segítségével Isten szolgája Esterházy János lassú kínhalálának helyszínén, Mírovban, a börtön rabtemetőjében felavatásra került a mártír politikus szimbolikus síremléke.

Annát egy égi sugallattal talán akkor szólította meg és hívta segítségül János testvérünk, mert ő azóta, kitartó hűséggel szolgálva őt, minden év júniusában megrendezi azt a mírovi és olmützi megemlékezést és síremlék-koszorúzást, melyre az idén immár 26. alkalommal került sor.”

A méltatás teljes tartalma ITT tekinthető meg.

Rákóczi Anna gondolatait kifejtve elmondta:

“Ma már számtalan helyen a Felvidéken és Magyarországon is található Esterházy emlékhely, de mégis számomra Mírov az az első Esterházy kegyhely létrejötte, az marad vitathatatlan helyként, ahol földi életpályája, keresztútja gróf Esterházy Jánosnak véget ért. Ahol nemes lelkét teremtője kezébe visszaadta. Ragaszkodom ahhoz a helyhez, s remélem a jó Isten lehetőséget ad, hogy sok-sok éven át megszervezhessem gróf Esterházy János tisztelőinek a júniusi emlékkoszorúzásokat!”

Harmadik díjazottként Ľubomír Pejchal, Mírov polgármestere vehette át a díjat. Rákóczi Anna így méltatta a díjazottat:

“Pejchal úr kezdettöl fogva nagyon pozitívan állt a mírovi Esterházy emlékünnepségek megvalósításához. Bátran sorolhatom Esterházy János tisztelői közé. Lízna Atyával közösen részt vett 2019. március 25-én a lengyelországi Krakkóban elindított boldoggá avatási szertartáson is.

Engedtessék meg nekem, hogy az Esterházy Jánost tisztelők, és a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége Ostravai Helyi Egyesülete nevében őszinte szívből megköszönjem Mírov község Önkormányzatának, élén Ľubomír Pejchal polgármester úrnak a sok-sok éves kitűnő együttműködést, hogy minden évben tisztelettel, felkészülve, úgy a temető rendbe tétele, mind a műszaki bebiztosítás területén végzett áldozatos munkáját; valamint Mírov község Esterházy János szimbolikus síremléke elé helyezett kegyelet koszorúit.”

Pejchal úr a díjátvétel után megköszönte az elismerést és azt, hogy együttműködhetett az Esterházy egyesületekkel. Az egész képviselő-testület nevében háláját fejezte ki a kitüntetésért.

Az emlékérem átadót 15:00 órától a Zdenek Wasserbauer prágai segédpüspök által celebrált szentmise követte, mely után a főcelebráns is átvehette az Esterházy János emlékérmet.

Paulisz Marián, Alsóbodok polgármestere a szentmise utáni felszólalásában őszinte köszönetét fejezte ki a püspök atyának, hogy elfogadta a meghívást a szentmise celebrálására, majd a hála és a tisztelet jegyében ifj. Csámpai Ottó, az Esterházy János Zarándokközpont igazgatója átadta a püspök atyának az Esterházy emlékérmet. Az átadást az Isten szolgája Esterházy János boldoggá avatásáért és lelki örökségének kibontakozásáért elmondott ima követte.

(Jancsó Badacs Károly)

Felvidék.ma