Hírek

Esterházy János emléknapot tartottunk Prágában

Az Esterházy János Társulás az Emberi és Keresztény Értékekért és a Prágai Magyar Katolikus Plébánia május 14-én Esterházy János-emléknapot tartott, melynek keretén belül Balga Zoltán atya szentmisét mutatott be Isten szolgája, Esterházy János lelki üdvéért és boldoggá avatásáért a Szent Henrik- és Szent Kunigunda-templomban. 

A szentmisét követően a templom melletti Edison moziban Dávid Zsuzsanna A mi jelünk a kereszt című kiállításának megnyitójára került sor. Lőrincz Zsuzsa prágai képzőművész méltatta magyarországi művésztársa munkásságát, Dávid Zsuzsanna pedig művei ihletőjéről, Esterházy Jánosról szólt.

347105109_222672367137025_6014687715368755948_n.jpg
A szentmisén közreműködtek Híves István zenetanár és a Haraszti ikrek.
 
Dávid Zsuzsanna kiállításáat Lőrincz Zsuzsa e szavakkal nyitotta meg:
 

Nagy szeretettel köszöntjük Dávid Zsuzsannát, aki eljött közénk, hogy bemutassa Esterházy János életútjáról készült akvarell képeinek sorozatát.

Kiállításának címe: „A mi jelünk a kereszt“.

A képek Esterházy János életének jelentős állomásait kísérik végig – mély átéléssel – születésétől haláláig. Nem a politikust mutatják be, hanem a keresztény embert, a vértanut, aki élete legnehezebb pillanataiban is hű maradt a hitéhez.

Nem a könnyebbik utat választotta – pedig lehetősége lett volna rá – nem menekült el, hanem maradt, vállalva az egyetlen bizonyosságot – a megpróbáltatásokkal teli bizonytalan jövőt. Vállalva a megaláztatásokat, a gulagot, a csehszlovákiai börtönéveket, végül a mártírhalált. Élete példájával segítette rabtársait, a keresztény ember erős hitével és szelídségével nézett szembe a hóhérjaival.

Dávid Zsuzsanna végzettsége szerint képzőművész – tanár. Később további tanulmányokat folytatott a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán, - így sokoldalú képzőművészeti és pedagógiai munkássága mellett egyházi közösségszervező is.

Így vall magáról: „Érdeklődésem két fő területe a művészet és a teológia, ami nyitottá, és befogadóvá tesz a világ felé.“

Érezhető ez a képein is, amelyek nem csupán illusztrációi Esterházy János életének, hanem ettől sokkal mélyebbek.

Mély átérzéssel megfestett képek, amelyek sokszor megrázó szimbólumokat hordoznak magukban.

Ilyenek: 

a „Krisztusban gyökerezve“, 

a „Járó Szentségtartó“ 

vagy a „Kenyértörés“.

A ciklus legutolsó képe a „7832“ című megrendítő  vallomás.

Esterházy János kései portréját festette meg,  azét a meggyötört emberét, akit mégsem tudtak megtörni, mert élő hite volt, akinek név helyett már csak száma volt, és akinek az arcába bele volt vésve, karcolva a sorsa.

7832

Mögötte a kereszt, amit felvett és hordozott, Krisztus keresztje, és a kereszten egy külőnös Krisztus arc. Arról a Krisztus fejről készült, amelyet  János rabtársa formált meg a mírovi börtönben  - kenyérbélből.  

347097734_599151948944851_8296597437442457643_n.jpg
 
Szépséges zenei betétekkel a népdalénekes, Röpülj páva-győztes Haraszti ikrek és Híves István zenetanár színesítették az emléknapot, mely agapéval zárult a plébánia közösségi termében.

A kulcs Esterházy János megértéséhez az ő mélyen katolikus hitében rejlik. „Ha életünket nem a rövid, földi perspektívából nézzük, akkor megértjük, nincs különbség cseh és magyar, gróf és paraszt között, és minden emberben meglátjuk Isten képmását” (Malfatti-Esterházy Alice, Esterházy János lánya)

347095888_1283015292302532_934323948888270282_n.jpg
 
A programot közös agapéval zártuk a plébánia közösségi termében.