Hírek

Duka bíboros levele a közelgő események kapcsán

Kedves testvéreim a püspöki, papi és diakónusi rendben, szerzetes testvérek - illetve mindannyian, akik Isten népét alkotjátok egyházunkban, a prágai érsekségben,

számunkra, de a Cseh Köztársaság más egyházainak hívei illetve minden állampolgár számára fontos ez az év: Szent Ludmila mártírhalálának jubileumi évét ünnepeljük.

Szeptember 16 -án lesz  1100 éve, hogy mártírhalált szenvedett. Ez fordulópont volt hazánk történetében. A Szent Ludmila évet 2020. július 5 -én hirdettük meg Velehradon, ahol a hagyomány szerint Ludmilát és férjét Bořivoj herceget a keresztség szentségében részesítették és az ünnepi évet Tetín-ben szentmisével fogjuk lezárni Christoph Schönborn pápai legátus bíboros, bécsi érsek részvételével. A véletlennek köszönhetően Schönborn bíboros a Mělník melletti Skalka u Litoměřice szülötte, ahogyan Szent Ludmila is volt.

Bořivoj herceg és felesége, Ludmila megkeresztelésének jelentősége abban is rejlik, hogy ezzel a Přemysl-ház fejedelemségének központjában történt keresztséggel Csehország keresztény országgá vált. A kereszténység felvételének ideje számos fejedelemség egyesülésének kezdetére nyúlik vissza, amelyben korábban megjelentek a megkeresztelt férfiak. Ez megalapozza a cseh államot is, hiszen más keresztény nagyhatalmak keresztényként ismerték azt el. Ezért a nemzeti identitásunk kezdete ugyanolyan fontos, mint az állami identitás kezdete.

Szent Ludmila a kor viszonyai között hosszú életet élt (legalább hatvan évet) és mindez rendkívül gazdag és drámai volt. Pšovany herceg lányaként született Mělníkben, vagy más források szerint Lužice-ben. A fejedelm szűz leányaként egy pogány kultusz tagja volt. A keresztség felvételével átlépte két különböző civilizáció határát, és így lett az az átjáró, amelyen keresztül nemzetünk új egy vallásba lépett.

Élete boldog időszaka nem volt hosszú. Hamarosan özvegy lett, és nem sokkal később eltemette mindkét fiát, I. Spytihněvet és I. Vratislavot, akit különösen is szeretett. Vállalta a kiskorú trónörökös, Vencel oktatását is. Valójában ő nevelte fel  szent hercegünket, legnagyobb uralkodónkat, akinek mártírhalála után Csehország örököseként ismerték el.

Ludmila régens lett az anarchia során, ami nagyon nehéz volt, hiszen  a másik özvegy, Drahomíra hercegnő (aki a  menye és egyben Václav anyja volt) akaratos személyisége ellene szegült. A hatalomért folytatott rivalizálás homályos kettős uralomhoz vezetett. A tapasztalt Ludmila tisztában volt azzal, hogy a csehek nagyon sebezhetővé válnak, ezért úgy döntött, hogy elmegy Tetín kastélyába, és itt bejelenti lemondását. Drahomíra azonban ezt az ellenkezőjeként értelmezte: szerinte Ludmila azért ment Tetínbe, hogy megtámadja Vyšehradot. Ennek megakadályozása érdekében azonnal katonákat küldött Tetínbe. Ma a kutatók úgy vélik, hogy eredeti szándéka az volt, hogy csak letartóztattja Ludmilát, és őrizet alatt akarta tartani Vyšehradon. Ludmilát azonban megfojtották a normann merénylők, akik aztán elmenekültek. Drahomíra ezen meglepődött, bíróság elé állította őket. Hamarosan Ludmila már eltemetett holttestét Vencel herceg parancsára átvitték a prágai várba, ahol a később épült Szent György kolostorban helyezték örök nyugalomra. 

Bár a Szent Ludmila év rendkívül fontos számunkra, nem feledkezhetünk meg arról, hogy az idei Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus az egyetemes Egyház számára sokkal fontosabb esemény. Ez az esemény azt a tényt fejezi ki, hogy az Egyház feje, Jézus Krisztus teljesíti az apostoloknak tett ígéretét: "Veled vagyok a világ végezetéig." Ezt a jelenlétet, de a vele való közösségnek lehetőségét is az Eucharisztia adja. Ferenc pápa a következő szavakat írta a Laudato Si enciklikájában: „A megtestesülés misztériumában az Úr meg akarta érinteni a szívünket az anyag töredékén keresztül. Nem felülről, hanem belülről, hogy a saját világunkban találkozhassunk vele. ” Az Eucharisztikus Kongresszus idén szeptember 5–12 között Budapesten kerül megrendezésre. A záró szentmisét Ferenc pápa tartja szeptember 12 -én, vasárnap, azaz eg Szűz Mária nevének ünnepén, mely megemlékezik a török ​​bécsi invázió feletti 1683-as győzelemről . Kérem a kedves testvéreket, hogy ebben az időszakban a szentmisék végén imádkozzák a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus imáját.

Javaslom, hogy szeptember 2 -án, csütörtökön lehetőség szerint helyezzék ki az Oltáriszentséget és imádkozzák előtte a hívek a korábban említett imát. A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok Pápai Bizottságának tanulmányából részletek fognak megjelenni a Facebookon öt napon keresztül, szeptember 8-11 között: "Üdvösségem minden forrása belőled fakad. Emlékezzünk ezen kiadvány bevezetője: „Az Eucharisztián keresztül a  hívők megerősödnek a hitben, megújítják keresztény identitásukat, elmélyítik közösségüket Krisztussal és testvéreikkel. ” Javaslom részvételünket ezen a világméretű találkozón.

A Kongreszust követő napokban Ferenc pápa Szlovákiába látogat, amely látogatással összeköt bennünket a 70 év együttélése – egy államon belül a Csehszlovákiának nevezett államban, amelyet az Egyesült Államokban élő csehek és szlovákok kezdeményezésére alapítottak. Nem lehet figyelmen kívül hagyni P. Jozef Murgaš, a vezeték nélküli távíró feltalálójának érdemeit. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy az első világháború idején Nepomuki Szent János ünnepén tartott zarándoklatok adtak lehetőséget őseinknek arra, hogy egyesüljenek, és kifejezzék vágyukat és akaratukat saját államuk felépítésére. Imádkozzunk azért, hogy  a pápalátogatás elérje célját.

Kelt Prágában, 2021. augusztus 26-án                          

Dominik Duka OP, bíboros, prágai érsek és cseh prímás