Hírek

Esterházy János emléknap Alsóbodokon

Az Esterházy János Zarándokközpont kapui már a délelőtt folyamán tárva voltak a zarándokok előtt, gazdag kulturális és lelki programokkal, tanúságtételekkel várták a híveket.

A nap ifj. Dr. Csámpai Ottó, a zarándokközpont igazgatójának beszámolójával kezdődött, aki ismertette a zarándokközpont elmúlt egy évét. A délelőtt ,,Az örökség,, című filmnek, az Esterházy család drámájának szabadtéri vetítésével folytatódott. A délután folyamán a kulturális programok és a hagyományőrző csoportok műsorai éltették Zoboralja magyar hagyományait, népzenei kincseit.

A fellépők között ott voltak a pogrányi, nyitragesztei, alsóbodoki hagyományőrzők, akik gyönyörű viseleteikkel tisztelték meg az alkalmat, majd később a szentmisét is.

 

A lelki programok a déli Úr angyala imádság elimádkozása után a keresztút bejárásával  folytatódtak, melyet Balga Zoltán, a prágai magyar misszió plébánosa vezetett. A keresztút állomásainak szövegét a környező települések hívei olvasták fel. Majd Molnár Imre ismertette Esterházy János boldoggá avatási folyamatának menetét és jelenlegi stádiumát.

Tanúságtétellel szolgált Balga Zoltán atya és Piotr Bess lengyel szobrász, aki adományozta a zarándokközpontnak azt az Esterházy mellszobrot, amely az oltáron állt. Balga Zoltán a prágai magyar hívek lelkiatyja elmondta, a csehországi magyaroknak ma is komoly támaszt jelent Esterházy János élete és példamutatása.

Azt kérte, próbáljunk Esterházy Jánosra nem csupán történelmi személyként tekinteni, hanem kérjük közbenjárását életünkben is.

A szentmisét az Esterházy János Emlékplakettek átadása előzte meg. Posztumusz díjat kapott Tóth Klára, akinek életét és munkásságát Bárdos Gyula méltatta. Kiemelte mindazt a munkát, amelyet Tóth Klára töretlenül végzett Zoboralja magyarságáért. Szintén posztumusz díjat kapott Buják Vince, hagyományőrző fafaragó-művész.

 

Emlékéremben részesült még Rastislav Kočajda építész, a zarándokközpont megtervezője. Az ünnepi alkalmat jelenlétével megtisztelte a pozsonyi magyar nagykövetség nevében Kiss Balázs, Bárdos Gyula, a Csemadok országos elnöke és Forró Krisztián, a Magyar Közösség Pártjának elnöke.

 

A délutáni szentmisét Puss Sándor SJ jezsuita szerzetes celebrálta Balga Zoltánplébános segédletével.

A szentmisét  Esterházy János és a vele együtt szenvedett magyar és szlovák vértanú papok boldoggá avatásáért, továbbá a közép-európai népek megbékéléséért ajánlották fel.

Előzőleg Puss Sándor jezsuita szerzetes felolvasta Marek Jędraszewski krakkói érsek levelét, melyben a lelkiatya kiemelte, hogy akárcsak a házát sziklára építő ember, úgy Esterházy János is az élő sziklára építette életét, hiába öntött el mindent a nácizmus és a kommunizmus áradata, a házat nem döntötte el az ár.

 

A prédikáció során Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsek levélben elküldött gondolatai hangzottak el.

Kiemelte Esterházy János szeretetét, mellyel szolgálta Istent és embertársait, kiemelten szülőföldjének népét, nemzetiségtől függetlenül.

Márfi Gyula továbbá fontosnak tartotta kiemelni, hogy Esterházy János mértéktartó nemzetszeretete ellentmond a fajimádat, de a kozmopolitizmus útvesztőinek is. Végezetül a kántor kíséretével a hívek együtt énekelték a Magyar Himnuszt.

Az eseményről készült élő közvetítésünk alábbiakban tekinthető meg.

Forrás: Felvidék.ma