Hírek

Államalapító Szent István királyra emlékeztünk

Augusztus 23-án, vasárnap ünnepre gyűltek össze Prágában a Csehországban élő magyarok: közösen emlékeztek meg Szent István királyról és kérték közbenjárását a Kárpát-medence valamennyi népéért. A szentmise keretében tartották meg az új kenyér megáldását, melyet Balga Zoltán prágai plébános végzett el. 

A nagyszámú hívő részvételével zajlott szentmise homíliájában a plébános atya felhívta a figyelmet arra a gazdag tanításra, melyet Szent István királynak köszönhetünk. Többek között a fiához, Szent Imréhez írott Intelmeit ajánlotta hallgatóságának figyelmében, melyben a szentéletű király közel 1000 esztendővel ezelőtt már megfogalmazta azt az igazságot, hogy "...az egy nyelvű és egy szokású ország gyenge és esendő.". Ezen felismerés vezette Szent Istvánt arra, hogy a koronája alatt élő valamennyi nemzetet erős pillérének tekintse országa építése során. A szentmisét a magyar nemzet közös imájának, a Himnusznak az eléneklésével zárták a résztvevők. 

A szentmise végén a közösség szeretetlakomán vett részt, melyet a plébánia önkéntes segítői készitettek az alkalomra. 

Hálás köszönetünket fejezzük ki támogatóinknak, különösen a Magyar Kormánynak, hogy segítségükkel az idén is együtt ünnepelhettünk!