Hírek

Prágában tartották idén az Európai Magyar Papi Konferenciát

Prága adott otthont az Európai Magyar Papi Konferenciának április 23–26. között, melyen tizennyolcan vettek részt, köztük Cserháti Ferenc, a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott esztergom-budapesti segédpüspök. Németh László olaszországi magyar főlelkész számolt be az eseményről.

 A konferencia április 23-án, hétfőn, Szent Adalbert ünnepén szentmisével kezdődött a břenovi bencés apátságban.

A konferenciára tizennyolc résztvevő érkezett Angliából (1), Ausztriából (4), Budapestről (3), Németországból (7), Olaszországból (2) és Svájcból (1), akik közül kilencen magyarországi egyházmegyés papok. Voltak olyan résztvevők, akik most kezdték meg lelkipásztori működésüket valamelyik magyar közösségben, de volt olyan is, aki 75. életévét betöltve nyugállományba vonulására készül.

A házigazda Balga Zoltán, a nemrég megalakult prágai magyar plébánia vezetője nagy szeretettel várta a résztvevőket, gondosan előkészítve a konferenciát. Cserháti Ferenc püspök vezette reggelente a koncelebrált szentmiséket az apátság egyik kápolnájában. A szentmiséken a résztvevők Szent György és Szent Márk közbenjárását kérték lelkipásztori munkájukra.

A konferencia első napján a fő előadó Fábry Kornél, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Általános Titkárságának főtitkára volt, akinek vetített képes előadását személyes tanúságtétele erősítette meg. A diaszpórában szolgálatot teljesítő paptestvéreit arra buzdította, hogy lehetőségeikhez mérten kapcsolódjanak be a kongresszus előkészületeibe.

A konferenciára meghívást kapott Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának helyettes államtitkára. Előadásában kiemelte a családok sokrétű támogatását, és bemutatta azt a most véglegesítés előtt álló támogatási rendszert, amellyel a magyar kormány a külföldi magyar közösségek életét szeretné segíteni. Utalt arra, hogy az egyházaknak pótolhatatlan szerepe van a diaszpórában élő magyarság megtartásában. Később Balga Zoltán plébános tartott előadást az 1957-ben elhunyt Eszterházy János vértanú életéről.

A konferencia második napján, április 25-én, szerdán Dominik Duka bíboros fogadta a konferencia tagjait a prágai érseki palotában. Cserháti Ferenc püspök köszöntötte őt, megköszönve neki a prágai magyar plébánia létrehozását, amit 2017 végén alapítottak meg. A 75. életévéhez érkezett bíboros röviden beszámolt egyházmegyéje és a cseh egyház helyzetéről, valamint a külföldön élő csehek lelkipásztori ellátásáról. A püspöki palota és a székesegyház megtekintésével folytatódott a program. A magyar lelkipásztorok a Szent Vitus-székesegyházban imádkoztak az előző hét végén oda temetett Josef Beran bíboros sírjánál és Szent Adalbert oltáránál, valamint megtekintették az 1613-ban Prágában elhunyt Báthory Zsigmond sírját is.

Délután az apátságban a prágai magyar emlékekről tartott előadást Kokes János, az MTI helyi tudósítója, majd a lelkipásztori beszámolók következtek. Ezekből kirajzolódott, hogy olyan helyeken, ahol van állandó magyar lelkipásztor, fejlődik a közösség élete. Számos helyen hatékonyan segítik a magyar közösségek életét a Kőrösi Csoma Sándor-program ösztöndíjasai.

A konferencia résztvevői az utolsó nap találkoztak Buczkó István konzullal. A csütörtöki záró szentmisén Cserháti Ferenc püspök beszámolt találkozásáról Ferenc pápával az ad limina látogatáson. Tolmácsolta üzenetét, buzdítva a lelkipásztorokat arra, hogy látogassák a híveket, fáradozzanak azon, hogy megőrizzék anyanyelvüket és nemzeti értékeiket.

 

Németh László