Hírek

Prágába szállították Jozef Beran bíboros földi maradványait

2018. prilis 20-án ünnepélyes keretek között szállították vissza a Vatikánból Josef Beran bíboros földi maradványait Prágába, majd három napos egyházi ünnepség és szertartás után hétfőn örök nyugalomra helyezik a Szent Vitus székesegyház Szent Ágnes kápolnájában.

A nemzetiségére végsőkig büszke bíboros végrendeletében hagyta meg, hogy temessék cseh földbe. E kívánsága csak mintegy 50 évvel halála után teljesülhetett, miután Őszentsége Ferenc pápa a bíboros végrendeletét figyelembe véve és a család kérését jóváhagyva engedélyezte a holttest átszállítását. A XX. századi cseh és keresztény példakép teste április 20-án érkezett Prágába, ekkor este 6 órakor megszólalt az ország összes templomának minden harangja - üdvözölvén a hazatérő bíborost, akinek élete még a mai kor emberének számára is követendő példa. Mielőtt a földi maradványokat a székesegyházba szállították, a püspök életének több, meghatározó helyszínére is ellátogattak, ahol egy-egy rövidebb szertartásban emlékeztek meg róla és imádkoztak lelke üdvéért. A központi ünnepségre április 21-én, szombaton került sor a Szent Vitus székesegyházban, ahol Dominik Duka bíboros, prágai érsek mutatott be ünnepi szentmisét. Jozef Berant halálakor egy püspöktársa „második Adalbertnek” nevezte, ezért állították ki a szentmise alatt a székesegyházban őrzött Szent Adalbert-ereklyét is, ezzel is növelve az esemény méltóságát. A bíboros koporsója hétfőig ki lesz állítva a székesegyházban, hogy a hívek méltó körülmények között róhassák le kegyeletüket a cseh nemzet mártírpüspöke előtt, majd április 23-án, Szent Adalbert ünnepén, este 6 órakor helyezik végső nyughelyére, a székesegyház Szent Ágnes kápolnájába.

Eddig miért nem teljesült Josef Beran végakarata? Az élete végén vatikáni száműzetésben élő bíborost végakarata szerint itt szerették volna eltemetni 1969-ben bekövetkezett halála után, de az akkori politikai hatalom ezt megakadályozta. Az ember tragédiájához hasonlóan viszont a rosszakarat itt is visszájára fordult. Ő (volt) az eddigi egyetlen cseh, akit a Szent Péter bazilika kriptájába temettek, Szent Péter sírja közelébe, XI. és XII. Piusz pápa közé, VI. Pál pápa engedélyével, sőt mi több a XX. század eme jelentős pápája a hagyományokkal szakítva személyesen vezette a szertartást, ezzel is kimutatva tiszteletét és megbecsülését.

Josef Beran bíboros esete mindenki számára egy jó lecke hazaszeretetből, lojalitásból és hithűségből, legyen az ember cseh, magyar, vagy a világ bármelyik nemzetének tagja. Eltekintve az élete során hozott áldozatoktól, szenvedéstől, amit a dachaui koncentrációs táborban élt át hite miatt, és az összes példaértékű cselekedettől, amit élete során tett és aminek felsorolásához kevés ez a cikk, ha mindez nem történt volna meg, a halálos ágyán megfogalmazott kívánsága akkor is tiszteletet váltana ki mindenkiből. Mi lehet ugyanis egy keresztény ember, egy püspök számára nagyobb megtiszteltetés, mint az egyház első pápája, egy apostol közelében nyugodni Vatikán szívében? Josef Beran válasza: otthon lenni.

Balga Zoltán