Hírek

A Prágai Magyar Katolikus Plébánia alapításának megünneplése

2017. december 17-én, advent harmadik vasárnapján Prágában a Szent Henrik és Szent Kunigunda-templomban ünnepi szentmisét tartottak a prágai Magyar Római Katolikus Plébánia alapítása alkalmából. Rendkívüliségét az adta, hogy a szentmisét Erdő Péter bíboros, Magyarország prímása és Dominik Duka bíboros, Csehország prímása celebrálták, skoncelebrált a plébánia újonnan kinevezett plébánosa, Balga Zoltán atya, részt vettek rajta Magyarország Prágai Nagykövetségének ideiglenes ügyvivője Szesztai Dávid nagykövetségi tanácsos és a nagykövetség további munkatársai, a prágai Magyar Református Missziói Gyülekezet lelkipásztora, Éles György, a csehországi magyar civil szervezetek képviselői és több mint százötven magyar hívő az ország különböző részéről. A szentmisén közreműködött az ipolybalogi Szent Korona Kórus.

Balga Zoltán plébános üdvözlő beszédében hangsúlyozta, hogy a prágai magyar katolikus közösség életének e meghatározó eseményén két olyan nemzet prímását köszönti, mely közös történelmük során egymás támaszai tudtak lennei. A csehországi magyarok és a most létrehozott plébánia küldetésével kapcsolatban rámutatott, hogy ma, amikor a világ nem tudja merre tart és az összekeveredett értékrendek között kell felmutatni valamit, ami krisztusi, igaz és örökérvényű, akkor példaértékű, hogy egy maroknyi magyar Csehország szívében világos utat kíván mutatni minden Istenkeresőnek, Csehországban keresztényként és magyar szívvel szeretne élni és szolgálni. Ezért nagy ajándék nekünk, prágai magyaroknak, hogy önálló plébániát kaphattunk, itt élhetünk, imádkozhatunk és dolgozhatunk mindnyájunk javára.

 

 

Erdő Péter bíboros szentbeszédét ezekkel a szavakkal kezdte:
„Advent harmadik vasárnapjának szentmiséjét mondjuk. A liturgia az öröm fényét villantja fel az advent bűnbánati idejében. De van örömünknek egy különleges oka is. Dominik Duka bíboros úr magyar személyi plébániát alapított Prágában. Ennek az új közösségnek a számára kérjük ma Isten különleges áldását. Örömmel találkozom most a szentmisében ennek a plébániának a hívő közösségével. A Krisztusba vetett hit és szeretet lendületét és örömét kérem mindannyiuk számára…“. A bíboros a továbbiakban elmondta, hogy különös lelkipásztori szeretet jele Dominik Duka bíboros érsek atya részéről, hogy magyar nyelvű híveit segíti a közösségi életben. A nyugati országokban a magyar közösségek tagjai általában ismerik és megértik az adott ország nyelvét, mégis közelebb áll a szívükhöz, ha anyanyelvükön vagy őseik nyelvén imádkozhatnak, ha ilyen környezetben építhetik fel katolikus közösségi életüket. Ezért, mint mondta, Duka bíboros úr intézkedése, nyitottsága a lelkipásztori szeretet nagyszerű tanúságtétele. A Magyar Katolikus Egyház nevében hálás köszönetét fejezte ki érte.

Dominik Duka bíboros cseh nyelvű ünnepi beszédében rámutatott arra, hogy a cseheket és a magyarokat is összeköti a római katolikus egyház több szentje, egyebek között Szent Adalbert személye, akinek fontos szerepe volt mindkét nemzet történetében. „Isten óvja a magyar nemzetet, Isten óvja a cseh nemzetet továbbra is” – szögezte le a prágai érsek. Beszédében az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc üzenetét is megemlítette, és melynek áldozataiért tavaly a prágai Szent Péter és Pál bazilikában gyászmisét mutatott be.

A prágai magyar hívők és magyar polgári szervezetek nevében Kocsis László Attila, az Esterházy János Társulás az Emberi és Keresztény Értékekért elnöke, és Kláris Györgyi, a Felekezeti Bizottság elnöke mondtak köszönetet a cseh és a magyar egyház fejének, egyikük cseh nyelven Dominik Duka bíboros, prágai érsek nagy elismerést érdemlű tetteiért, mindenekelőtt a magyar szentmisék újrakezdéséért tizenkét éves megszakítása után és a személyi plébánia létrehozásáért, másikuk magyarul a szentmise celebrálásáért. Emlékül mindkét bíborosnak Lőrincz Zsuzsa Prágában élő magyar festőművész egy-egy képét ajándékozták, amelyeket a prágai Szent Vítus-katedrális bejárati kapuján lévő dombormű alapján mintázott: Szent Adalbert a bérmálkozás szentségével látja el Szent Istvánt.

Az ünnepi szentmise végén a résztvevők elénekelték a magyar himnuszt és a régi magyar himnuszt - a Boldogasszony anyánk c. éneket.

A szentmisét ünnepi fogadás követte a közeli központi Autoklub reprezentációs termeiben, ahol ünnepi fellépések és pohárköszöntők hangzottak el, a bíborosok elbeszélgettek a közösség képviselőivel, bemutatásra került a plébánia elődjének, a prágai magyar lelkészségnek másféléves tevékenységéről készített videoösszeállítás, felléptek a prágai magyarok tánceggyütese és az ipolybalogi Szent Korona Kórus.

Erdő Péter bíboros úr a fogadást követően látogatást tett a strahovi premontrei apátságban, ahol a rend alapítója Szent Norbert nyughelyénél imádkozott, majd megtekintette az apátság könyvtárát.
Duka bíboros úr kíséretében meglátogatta a 2018-ban megalapításának 1025. évfordulóját ünneplő břevnovi Benedek-rendi apátságot is, melyet az a Szent Adalbertet alapított, akit három nemzet, a cseh, a lengyel és a magyar is magáénak vall.

kormany tamogatas.jpg