Hírek

Szentírás és imakönyv vásárolható a plébánián

Kedves Testvérek! Mivel komoly igény mutatkozott rá, sikerült beszerezni nagyobb mennyiségben, különböző méretben és kiadásban magyar nyelvű Szentírást és imakönyveket. Akinek nincs még otthon, vagy ajándékba szeretne venni rokonának, ismerősének, érdeklődjön személyesen a magyar szentmise után, vagy a plébániai elérhetőségeken. 

Kereszténységünk középpontja a Biblia, Isten szava, a Szentlélek által sugalmazott mű, melyből útmutatást kapunk az üdvösségre. Sorai közül az élő Isten szól hozzánk. Szükséges, hogy a Könyvek Könyvét úgy ismerjük, mint útmutatót, lelki támaszt, hogy életünk minden napján segítségünkre legyen. Olvassuk tehát lehetőleg minden nap!

Egyházunk tanításából tudjuk, hogy istendicséretünk gazdagabbá válik, ha imádságunk egyesül a szentek közbenjáró könyörgéseivel. Szent Pál arra buzdítja a tesszalonikai híveket, hogy szüntelenül imádkozzanak. Viszont azzal is szembesülünk nap mint nap, hogy még azt sem tudjuk, hogyan kell helyesen imádkozni. Pál apostoltól azt is tudjuk, hogy ebben a gyengeségünkben segítségünkre siet a Szentlélek. Az imakönyvekben a Lélek által inspirál imádságokat gyűjtötték össze, ezek segítségével könnyebben megszólíthatjuk a Jóistent, és méltó módon imádhatjuk Őt.

Gárdonyi Géza: Írás a Bibliába

– Az Újszövetség Könyve elé –

Ez a könyv a könyvek könyve,
Szegény ember drágagyöngye.
Égi harmat lankadtaknak,
Világosság földi vaknak.
Bölcsességnek arany útja:
Boldog, aki rátalál!
Szomjas lelkek forrás-kútja,
Hol pohárral Krisztus áll.

Ez a könyv az örök törvény,
Királyon lánc, rabon napfény,
Tévelygőnek hívó harang,
Roskadónak testvéri hang.
Elhagyottnak galambbúgás,
Viharvertnek ereszet,
Haldoklónak angyalsúgás:
„Ne félj: fogd a kezemet”

Gyermeknek is: „Mily szép rege”,
Bölcsnek: „Rejtelmek tengere!”
Fal, – s túl rajta élő hangok,
Köd, s benn zengő hárfák, lantok.
Templomok közt legszebb templom:
Csak megnyitom s benn vagyok.
Ablakán a Paradicsom
Rózsáira láthatok.

Minden fakul, minden romlik,
Márványvár is összeomlik.
Bíborleplek ronggyá málnak,
Dicsőségek füstbe szállnak.
Csak ez a könyv nem tér porba,
Mintha volna élő lelke!…
Ez a könyv a Mózes bokra:
Isten szíve dobog benne.