Hírek

2018. prilis 20-án ünnepélyes keretek között szállították vissza a Vatikánból Josef Beran bíboros földi maradványait Prágába, majd három napos egyházi ünnepség és szertartás után hétfőn örök nyugalomra helyezik a Szent Vitus székesegyház Szent Ágnes kápolnájában.

A nemzetiségére végsőkig büszke bíboros végrendeletében hagyta meg, hogy temessék cseh földbe. E kívánsága csak mintegy 50 évvel halála után teljesülhetett, miután Őszentsége Ferenc pápa a bíboros végrendeletét figyelembe véve és a család kérését jóváhagyva engedélyezte a holttest átszállítását. A XX. századi cseh és keresztény példakép teste április 20-án érkezett Prágába, ekkor este 6 órakor megszólalt az ország összes templomának minden harangja - üdvözölvén a hazatérő bíborost, akinek élete még a mai kor emberének számára is követendő példa. Mielőtt a földi maradványokat a székesegyházba szállították, a püspök életének több, meghatározó helyszínére is ellátogattak, ahol egy-egy rövidebb szertartásban emlékeztek meg róla és imádkoztak lelke üdvéért. A központi ünnepségre április 21-én, szombaton került sor a Szent Vitus székesegyházban, ahol Dominik Duka bíboros, prágai érsek mutatott be ünnepi szentmisét. Jozef Berant halálakor egy püspöktársa „második Adalbertnek” nevezte, ezért állították ki a szentmise alatt a székesegyházban őrzött Szent Adalbert-ereklyét is, ezzel is növelve az esemény méltóságát. A bíboros koporsója hétfőig ki lesz állítva a székesegyházban, hogy a hívek méltó körülmények között róhassák le kegyeletüket a cseh nemzet mártírpüspöke előtt, majd április 23-án, Szent Adalbert ünnepén, este 6 órakor helyezik végső nyughelyére, a székesegyház Szent Ágnes kápolnájába.

Eddig miért nem teljesült Josef Beran végakarata? Az élete végén vatikáni száműzetésben élő bíborost végakarata szerint itt szerették volna eltemetni 1969-ben bekövetkezett halála után, de az akkori politikai hatalom ezt megakadályozta. Az ember tragédiájához hasonlóan viszont a rosszakarat itt is visszájára fordult. Ő (volt) az eddigi egyetlen cseh, akit a Szent Péter bazilika kriptájába temettek, Szent Péter sírja közelébe, XI. és XII. Piusz pápa közé, VI. Pál pápa engedélyével, sőt mi több a XX. század eme jelentős pápája a hagyományokkal szakítva személyesen vezette a szertartást, ezzel is kimutatva tiszteletét és megbecsülését.

Josef Beran bíboros esete mindenki számára egy jó lecke hazaszeretetből, lojalitásból és hithűségből, legyen az ember cseh, magyar, vagy a világ bármelyik nemzetének tagja. Eltekintve az élete során hozott áldozatoktól, szenvedéstől, amit a dachaui koncentrációs táborban élt át hite miatt, és az összes példaértékű cselekedettől, amit élete során tett és aminek felsorolásához kevés ez a cikk, ha mindez nem történt volna meg, a halálos ágyán megfogalmazott kívánsága akkor is tiszteletet váltana ki mindenkiből. Mi lehet ugyanis egy keresztény ember, egy püspök számára nagyobb megtiszteltetés, mint az egyház első pápája, egy apostol közelében nyugodni Vatikán szívében? Josef Beran válasza: otthon lenni.

Balga Zoltán

A megemlékezést, amelyre a kommunista rendszer áldozatainak a cseh főváros Motol köztemetőjében létrehozott emlékhelyén került sor, a prágai Esterházy János Társulás a Keresztény és Emberi Értékekért, valamint a Coexistentia politikai mozgalom Esterházy-emlékbizottsága szervezte meg a politikus halálának 61. évfordulója alkalmával.

Az emlékünnepség több tucatnyi résztvevője előtt elhangzott beszédek méltatták Esterházy János életét és munkásságát, valamint szót emeltek a tragikusan elhunyt politikus rehabilitásáért, nevének megtisztításáért. A megemlékezésen részt vett a martosi Esterházy Akadémia, valamint a Via Nova ifjúsági szervezet küldöttsége is Gubík László vezetésével.

Nehéz az út Esterházy János rehabilitálásához, de van előrehaladás. Célunk az, hogy Esterházy elfoglalja az őt megillető méltó helyet a magyar és közép-európai történelemben – jelentette ki Boros Miklós, prágai magyar nagykövet.

Martényi Árpád, a budapesti Rákóczi Szövetség Esterházy Emlékbizottságának elnöke szintén úgy fogalmazott, hogy Esterházy teljes rehabilitálása érdekében sokat kell még dolgozni.

František Šedivý, a cseh Politikai Foglyok Konföderációjának (KVP) alelnöke szerint Esterházy a bolsevizmus áldozata volt és a szervezet támogatja a rehabilitását.

Stanislaw Gawlik, a Coexistentia politikai mozgalom lengyel tagozatának elnöke azt mondta: a lengyelek is a magukénak érzik Esterházy Jánost, akinek édesanyja lengyel volt, s emlékét ők is őrzik.

Rákóczi Anna, a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetségének elnöke leszögezte: a csehországi magyarok legnagyobb szervezete aktívan ápolja a felvidéki magyar politikus hagyatékát és június elején (június 2-a, szombat) a morvaországi Olmőtzben és Mírovban az idén ismét megrendezi a hagyományos Esterházy megemlékezést.

Az ünnepi beszédek után a csehországi, szlovákiai és magyarországi szervezetek, illetve a prágai magyar nagykövetség képviselői koszorúkat és virágokat helyeztek el a tragikusan elhunyt politikus emléktáblájánál. A prágai motoli temetőben megtartott ünnepélyes hangulatú emlékünnepség a magyar himnusz eléneklésével ért véget.

A kegyeleti emlékhelyet a motoli temető azon részén, ahol a volt politikai rendszer több tucatnyi áldozatát korábban névtelenül elhantolták, a kilencvenes évek elején a csehországi Politikai Foglyok Konföderációja alakította ki. Az 1901-ben született és 1957-ben a morvaországi Mírov várbörtönében elhalálozott Esterházy János urnája a hatvanas évek elején került az akkor még névtelen tömegsírba.

A néhány éve átalakított motoli központi emlékművön jelképesen két áldozat neve szerepel: Josef Bryx volt háborús pilótáé, aki a munkatáborokban meghaltakat, valamint Esterházy Jánosé, a szlovákiai magyarság egykori vezetőjéé, aki a kommunista börtönökben meghalt politikai foglyokat képviseli.

A prágai Esterházy megemlékezés a motoli emlékünnepséget követően délután Prága belvárosában a Szent Henrik templom melletti magyar plébánián folytatódott. A házigazda Balga Zoltán plébános volt. Itt újabb beszédek hangzottak el Esterházyval, illetve más magyar témákkal kapcsolatban. Felszólalt például Gubík László, az Esterházy Akadémia elnöke, vagy Kocsis László, az Esterházy Társulás elnöke is.

Kokes János, Felvidek.ma

2018. árcius 4-én, Dominik Duka bíboros úr megbízásából Bazár Györgyöt akolitussá avattuk.
A II. vatikáni zsinatot követően megújult liturgiában, a kisebb rendekhez kötődő szolgálatokat, világi krisztushívő férfiaknak is adható avatások váltották fel, így pl. a lektori és akolitusi szolgálat, melyek szentelmények. Az akolitus, az Eukarisztia rendkívüli kiszolgáltatója is, tehát szükség esetén, feladata lehet a szentmiséken való áldoztatás, valamint a szent edények purifikálása (elöblítése és megtörlése), illetve szükség esetén elviheti az Oltáriszentséget betegek és öregek részére kórházakba, idősek otthonába, vagy akár magánházakba.

Az Esterházy János Társulás az Emberi és Keresztény Értékekért csehországi magyar polgári szervezet is állást foglalt az egyetemes magyarságot érintő legfontosabb aktuális ügyekben az újonnan létrehozott Prágai Magyar Katolikus Plébánián megtartott évzáró közgyűlésén.
Az Esterházy János Társulás az Emberi és Keresztény Értékekért tagsága kiértékelte a múlt évben végzett tevékenységét, és kitűzte idei fő feladatait. A közgyűlés elején a résztvevők kegyelettel emlékeztek a holokauszt áldozataira és a felvidéki magyarok kitelepítésére a cseh határvidékekre, amely 72 évvel ezelőtt vette kezdetét.
A társulás elnöke, Kocsis László Attila beszámolójában kiemelte, hogy a múlt év legsikeresebb rendezvénye a gróf Esterházy János halálának 60. évfordulója alkalmából megrendezett jubileumi ünnepségsorozat volt, melyen olyan kiváló személyiségek is részt vettek, mint Pánczél Károly, a Magyar Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnöke, Németh Zsolt, a Külügyi Bizottság elnöke, cseh partnere Karel Schwarzenberg, a Parlament Képviselőháza Külügyi Bizottságának elnöke, Roberto Malfatti, Esterházy János unokája, Pető Tibor, Magyarország prágai nagykövete, aki védnökséget vállalt a megemlékezés felett.
Ekkor hangzottak el Karel Schwarzenberg történelmi jelentőségű kijelentései, melyek szerint Esterházy János a XX. század Közép-Európájának egyik legbecsületesebb és legtisztességesebb politikusa volt, elítélése pedig az akkori Csehszlovákia nagy hibájának minősíthető. Ugyanakkor Leo Žídek, a Csehországi Politikai Foglyok Konföderációjának alelnöke kijelentette, hogy a Konföderáció támogatja azt a kezdeményezést, hogy a szlovákiai bíróságok rehabilitálják Esterházyt, mert a mai ismeretek alapján semmiképpen sem volt hazaáruló és háborús bűnös.
A jubileumi megemlékezés-sorozat Csáky Pál Virágeső című darabjának bemutatásával zárult a Teátrum színházi polgári társulás színészeinek előadásában.
„A további aktivitások közül figyelmet érdemel a felvidéki Krasznahorka melletti Várhosszúréten megtartott Esterházy-megemlékezés, szoboravatás és kerekasztal-beszélgetés, melynek a társulás társszervezője volt. Szeptemberben zarándokutat szerveztünk Alsóbodokra vértanúnk hamvainak a szülőföldjén történt végső nyugalomba helyezése alkalmával. A személyes találkozón Esterházy János lánya, Alíz asszony megköszönte a társulásnak a vértanúnk rehabilitálása érdekében végzett munkáját” – mondta a Felvidék.ma-nak Kocsis László Attila. Hozzátette, a társulás aktív részese a prágai magyar katolikus hitközség életének. Három tagját kinevezték az idén létrehozott Egyházközségi Képviselő-testület tagjává.
Az év egy kimagasló eseménnyel fejeződött be: Áder János Magyarország köztársasági elnöke hivatalos csehországi látogatása során decemberben találkozott a csehországi magyarokkal, így az Esterházy János Társulás tagjaival is, akik elkísérték az elnök urat Esterházy János kegyelethelyére a Motol-i temetőbe, ahol elhelyezték koszorúikat, majd részt vettek a vele folytatott kötetlen beszélgetésen.
Megalakulásától kezdve a társulás nagy érdeklődéssel és ugyanakkor aggodalommal követi a Magyarországgal kapcsolatos és az egyetemes magyarságot érintő eseményeket. A migránsválság kapcsán a társulás az Együttélés Politikai Mozgalommal közös nyilatkozatot adott ki, melyben kiállt Magyarország mellett és támogatta kormányának álláspontját.
A közgyűlés megtárgyalta az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának aláírásgyűjtési kezdeményezését, mely arra irányul, hogy az Európai Unió kisebbségvédelmi rendszerével egységesítse a jogvédelmet, amely javítana a nemzeti kisebbségek helyzetén. Felszólította a társulás tagjait, hogy a petíciót minél hamarább írják alá és környezetükben is terjesszék felhívva a figyelmet annak szükségességére.
Nagy fontosságot tulajdonított a közgyűlés az április 8-i magyarországi parlamenti választásoknak. Felkérték a magyar állampolgársággal rendelkező tagjaikat, hogy vegyenek részt rajta családtagjaikkal, ismerőseikkel együtt.
A közgyűlés elfogadta a 2018. évre szóló munkatervet, melyben többek között szerepel a megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napjáról, Csáky Pál „Egy nap az örökkévalóságból – Nagy Imre és Kádár” című darabjának megtekintése a József Attila Színház előadásában, kerekasztal-beszélgetés Esterházy Jánosról a Károly Egyetem Társadalomtudományi Karán. A társulás legközelebbi rendezvénye a március 8-i prágai Esterházy János megemlékezés lesz, amelyre nagy szeretettel várnak minden Esterházy-tisztelőt.
Minderről egy tájékoztatás jelenik meg e napokban a társulás újonnan létrehozott
facebook oldalán és a készülőben lévő honlapján.
Felvidek.ma