Hírek

A különös lelki és közösségi élményt jelentő, idei pünkösdi csíksomlyói búcsújárás után jövőre, 2020. május 1-3 között Mariazellbe szervezünk zarándoklatot.

Előzetes jelentkezés Zoltán atyánál lehetséges. Bővebb információ és részletes program februárban várható.

 

2019. november 12., 18.30

A mások élete című film 15 évvel a Berlini Fal leomlását követően készült, a plébániai Filmklub műsorára is a történelmi aktualitás, a Vasfüggöny lehullásának 30. évfordulója miatt került fel. Fontos mementó, történelmi dráma, különösképp egy posztkommunista ország polgárai számára érthető, vagyis nekünk magyaroknak mindenképp sokatmondó. A film 1983-1993 között játszódik, és végigvezet minket a tipikus kelet-európai értelmiségi sorson. A forgatókönyv a szocializmus mechanizmusának hajszálpontos lenyomata. Arról szól, ami mifelénk húsba vág, s amiről eddig nem nagyon sikerült őszintén-hatásosan beszélni: hogy mi volt itt, a blokkban, a fal leomlása előtti években, évtizedekben. Ezzel küszködik térségünk immár három évtizede: az elszámolatlan, bevallatlan múlttal, amely a jelenig ér. Megalkuvás, önfeladás, szükséges és szükségtelen kompromisszumok, árulás és elárultatás adják a film morális keretét. Hiteles alkotás marad úgyis, hogy nem démonizál, hanem a humánum oldaláról közelít.


A film a sokrétű, igényes történeten és a visszafogottan érzelmes zenén túl a makulátlan színészi játéknak köszönheti viharos sikerét. A szereplők többsége – a rendezővel ellentétben – végigélte az NDK-t. Ulrich Mühe arra a kérdésre, hogyan készült a szerepre, ezt felelte: „Emlékeztem.”

Ezen a héten szombaton, Halottak napján (november 2-án) is lesz magyar nyelvű szentmise 9:30-kor. A szentmise végén közös imát mondtunk halottainkért a Húsvéti gyertya előtt.
November 1-től 8-ig minden nap teljes búcsút nyerhet, aki temetőt látogat meg és imádkozik az elhunytakért. Feltételek: gyónás, áldozás, ima a pápa szándékára.
Halottaink lelki üdvéért engesztelő szentmisét lehet mondatni, éljünk ezzel a lehetőséggel! 
Vasárnap is lesz szentmise, a szokott időpontban, 9:30-kor.

2019.10.29-én, kedden Zahar Béla pásztói plébános volt a vendégünk. A felnőtt hittan keretében ’Oltáriszentség – a szentek tápláléka’ címmel tartott előadást. Megosztotta a hallgatósággal a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus aktuális helyzetét, mik történnek ezzel kapcsolatban Magyarországon. Felidézte az 1938-as kongresszus emlékét, néhány visszaemlékező beszámolóját. Ezt követően Béla atya azoknak a szenteknek az életéről beszélt, akiknek az életrajzában, legendájában különösen nagy hangsúlyt kapott az Oltáriszentség. Több szent is kizárólagos testi-lelki tápláléknak tekintette az Eucharisztiát, mások pedig a szentostya védelmezése közben vesztették életüket. Különösen érdekes és jó volt hallani, hogy az Oltáriszentség tisztelete nem korlátozódik a korábbi évszázadokra, a szentek és boldogok sorában számos huszadik-huszonegyedik nevet is hallhattunk.

73308661_2953712751559731_8930966007598546944_n.jpg

Az előadás megerősítette a hallgatóságot abban, hogy a rendszeres szentáldozásnak, és a Szentségimádásokon való részvételnek erős kegyelmi hatása van. Köszönjük Zahar Béla atyának a tartalmas estét!