Hírek

János testvérünk, te példát adtál nekünk a szenvedések elviselésére és felajánlására embertársainkért, reményteli hittel és Istenünk határtalan szeretetében bízva. Alázatos szívvel felismerted az emberi lét törékenységét, de Krisztus halála és feltámadása által az üdvösség reményét is hordoztad. A legnehezebb órákban is a mennyei Atya kezébe helyezted életedet és az imádság lelkével fordultál felé és a megdicsőült egyház közösségéhez, különösen a Boldogságos Szűz Máriához. Most mi kérjük könyörgésed és buzgó imád a járvány leküzdéséhez, a betegek gyógyulásáért és az elhunytak lelki üdvéért!

Férjként és édesapaként, testvérként és gyermekként a fogságban megélted az elszakítottság, a tehetetlenség és az aggódás gyötrelmeit. Mária szívét tőr járta át, tudtad együttérzésére mindig számíthatunk. Szeretteidet égi édesanyánk pártfogására bíztad, imáiddal helyezz minket is az ő oltalmába!

Te hosszú évekig hordoztad a betegség keresztjét, annak minden fájdalmával, Krisztust követve. Benne gyógyítóra találtál. Legyél a betegek embere, aki hozzá viszi azt, aki gyógyulni akar.

Ellenségeid halálra ítéltek, megtagadták tőled a gyógyulás lehetőségét. Vértanú halálodat nem emberkéz, hanem a gyűlöletes, bűnös emberi szív okozta. Kérünk, imádkozz bűneink bocsánatáért és testi gyógyulásunk mellett a lélek sebeinek gyógyulásáért, a kiengesztelődésért is! Segítsd imáiddal a népek és nemzetek eredményes összefogását a járvány megszüntetéséért és a rászorulók segítése érdekében. Segíts, hogy egyénként és közösségben is képesek legyünk önmagunkon túllépve, felelősségünk tudatában fegyelmezetten, türelemmel és segítő szívvel támogatni az erőfeszítéseket a járvány terjedésének megszüntetéséért.

Jézus Krisztus, Isten fia, arra kértél bennünket, hogy látogassuk meg a betegeket és keressük fel a fogvatartottakat és most sokan épp ezt nem tehetjük, hogy megelőzzük a fertőzés terjedését. János testvérünk, te beteg voltál és börtönben voltál, imáidat kérjük a betegekért és rabokért, a betegágy mellett és a segítő szakmákban szolgálatot teljesítő társainkért és mind azokért, akik a járvány megszűnéséért és a közjó megteremtéséért munkálkodnak nap, mint nap. Égi közbenjárásodban bízva kérjük rájuk a jóisten áldását! Könyörögj, kérünk mindnyájunkért, hogy testi és lelki jólétben építhessük Isten országát és felismerve az idők jeleit mi is hűségesen kitartsunk a szenvedésben és a szeretetben, a feltámadás fényében. A mi jelünk a kereszt, mindörökké! Ámen.