Hírek

Kedves Barátunk!

 

Szeretettel várjuk, az Esterházy János Társulás és a Prágai Magyar Katolikus Plébánia szervezésben megrendezésre kerülő eseményre:

 

A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA

 

Időpont: 2020. Június 4., 18:00

Helyszín: Prágai Magyar Katolikus Plébánia 

(110 00 Prága, Jindřišská 30.)

 

A megemlékezést az esemény fővédnöke, Dr. Boros Miklós -  Magyarország rendkívüli és meghatalmazott nagykövete - nyitja meg és osztja meg gondolatait, majd Balla Péter, a Trianoni békediktátumról tart elődadást az összegyűlt megemlékezőknek. 

Az előadást követően, minden kedves vendégünket közös beszélgetésre invitálunk.

 

"A Nemzeti Összetartozás napja az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékező, június 4-re eső nemzeti emléknap, melyet 2010. május 31-én iktatott törvénybe az Országgyűlés. Az Országgyűlés a törvény elfogadásával kinyilvánította: a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme."

 

Kérnénk minden kedves meghívottunkat, hogy az esemény napján tájékozódjon az aktuális  (a cseh állam szabályozásának megfelelően), hatályban levő higiéniai előírásokról és alkalmazza azokat az egymás valamint saját magunk egészsége érdekében!

 

Juhász Gyula: Trianon (részlet)

 

Nem kell beszélni róla sohasem,

De mindig, mindig gondoljunk reá.

Mert nem lehet feledni, nem, soha,

Amíg magyar lesz és emlékezet.

Kedves Testvérek!

Most, a vírusjárvány enyhülésével ismét lehetőségünk nyílik nagyobb létszámú rendezvények megszervezésére. Szeretnénk a 2020. június 7-i, vasárnapi tanévzáró Te Deum-ot, mely egyben a gyereknap is, a szokásos, a hónap első vasárnapján tartandó agapéval összevonni. Nagy, közös családi juniálist tartunk a plébánia kertjében a szentmise után, melyen gulyást főzünk, játékokat és versenyeket szervezünk, kötetlenül beszélgetünk, jól érezzük magunkat egymás társaságában. Kérem, hogy aki teheti, jöjjön el, a sok online szentmise és hittan után olyan jó lenne személyesen találkozni!

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia május 21-én megjelent közleményét az alábbiakban olvashatják.

A társadalom részéről többen indítványozták, hogy június 4-én délután fél ötkor szólaljanak meg országszerte a harangok. Aki a harangszót hallja vagy megszólaltatja harangjait, tegye ezt az imádság lelkületével, könyörögjön hazánkért, népünkért határainkon innen és túl, és Közép-Európa összes népeiért, hogy békében, szeretetben és alkotó együttműködésben építhessük közös jövőnket.

Budapest, 2020. május 21.

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Forrás: MKPK Sajtószolgálat

Magyar Kurír

Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat. Én pedig kérni fogom az Atyát, és ő más Vigasztalót ad majd nektek: az Igazság Lelkét, aki örökre veletek marad. A világ nem kaphatja meg, mert nem látja és nem ismeri. De ti ismeritek őt, mert veletek marad és bennetek lakik. Nem hagylak árván titeket: visszajövök hozzátok. Rövid idő, és már nem lát engem a világ. Ti azonban láttok, mert én élek, és ti is élni fogtok.
Azon a napon megtudjátok majd, hogy én Atyámban vagyok, ti énbennem, én pedig tibennetek. Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt Atyám is szereti, én is szeretni fogom, és én megmutatom neki magamat. 

Kedves Testvérek!

Ezen a hétvégén, május 17-én a cseh rendelkezések értelmében már 100 fő látogathatja a szentmisét. Ezért feliratkozás nélkül lehet jönni! A templomban a padokban a 1,5 méteres távolságot tartsuk meg egymástól, viseljünk maszkot, ne fogjunk egymással kezet a békekötéskor és kézbe áldozzunk! Ezen szabályok betartása mellett bátorítok minden testvért, hogy akinek kora és egészségi állapota engedi, jöjjön, és találkozzon személyesen az Úr Jézussal.

Beteg, idős, és távol élő magyar testvéreinkre gondolva az élő közvetítést továbbra is biztosítjuk.