Hírek

Roráte szentmisék

Az adventi időben a hajnali misék különleges hangulatot kölcsönöznek a decemberi virradatnak. 

A roráte elnevezést az ünnepkör egyik - ószövetségi szentírási szövegen alapuló - énekének kezdő soráról kapta, melyet adventben énekeltek: Rorate caeli de super. Harmatozzatok egek onnan felülről. Régebben aranyos vagy angyali misének is hívták. Ez utóbbi arra utal, hogy a Szűz Mária tiszteletére mondott hajnali miséket mindig az Úrangyalaelimádkozásával fejezték be. 

A roráte-szentmiséknek a katolikus egyházban kifejezetten csak az egykori Osztrák-Magyar Monarchia területén vannak hagyományai. Jelenleg is élő szokás Magyarországon kívül, Ausztriában, Horvátországban, Szlovákiában, Csehországban és Lengyelországban. 

A hívek hajnali sötétben várják a napfényt, a Messiást, mint hajdan a próféták tették. 

A Szent Henrik Templomban december 2-án és 16-án reggel 6 órai kezdettel tartunk roráte szentmisét.

A szentmisét követően közös reggelit szervezünk a plébánián.

Mindenkit szeretettel várunk!