Hírek

Májusi ájtatosságok templomunkban

Majúsban csütörtökönként 18 órai kezdettel közösen imádkozzuk a rózsafüzért és a Loretói litániát.

Szeretettel várunk mindenkit a közös imádságra.