Hírek

Európai Magyar Papi Konferencia

A Nyugat-Európában szolgáló magyar lelkészek szokásos évi konferenciája május 6-án vette kezdetét a németországi Altenbergben. A külföldön élő magyarokat szolgáló papok nyolc országból érkeztek, hogy kicseréljék tapasztalataikat.

A konferencia vezérfonalát jelentő témát – az üldözött keresztények napjainkban – a tanulmányi napon Janka Ferenc görögkatolikus parókus, a Veszprémi Hittudományi főiskola docense vezette fel. Két előadásában a keresztényüldözés elméleti és filozófiai alapjait tárta a konferencia részvevői elé, majd a vallások, a háború és a béke, valamint az európai keresztényellenesség és a keresztényekkel szembeni intolerancia aktuális kérdéseire keresett választ, a magyar irodalom nagyjainak verseiből vett idézetekkel alátámasztva.

Délután Köln városában folytatódott a program, ahol a résztvevők a tizenkét román kori templom közül kettővel is megismerkedtek. Először a Szent András-templomban a kölni egyetem alapítójának, a nagynak (magnus) és egyetemes tudósnak (doctor universalis) nevezett Albert sírja fölött imádkoztak, majd a tizenkét apostol tiszteletére szentelt bazilikában gyönyörködhettek, amely a városban és a környéken élő magyar ajkú katolikusok számára több mint ötven éve ad helyet a vasárnapi szentmisék megünneplésére.

A bazilika plébániatermében Azbej Tristan, az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkár folytatta az előadások sorát, bemutatva, mit tesz Magyarország az üldözött keresztény közösségekért.

18 órakor a kölni dómban magyar nyelvű rózsafüzér imádsággal köszöntötték a Szűzanyát. A dicsőséges olvasó nemcsak a húsvéti időszakhoz volt méltó: a magyar papok kiváltságos helyen, a napkeleti bölcsek ereklyetartója előtti főoltár előtt imádkozhattak, amelynek elülső oldalán az 1322-ből származó dombormű Szűz Mária megkoronázását jeleníti meg. Az egy darabból kifaragott fekete márványoltáron – amely a kereszténység egyik legnagyobb oltárasztala – mutatta be a szentmiseáldozatot Mindszenty József bíboros emlékére Dominikus Schwaderlapp kölni segédpüspök és Cserháti Ferenc, a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott esztergom-budapesti segédpüspök a konferencián résztvevő valamennyi lelkipásztor koncelebrálásával. Schwaderlapp segédpüspök a hit bátor tanújának nevezte Mindszenty bíborost, aki a szabadságért és az igazságért küzdött. Ő, aki egykor a kölni dómban imádkozott, most értünk és hazájáért imádkozik – olvasható a püspök Facebook-oldalán is.

A szentmisén jelenlévő több mint kétszáz hívővel közösen imádkozott Azbej Tristan helyettes államtitkár és Szegner Balázs düsseldorfi főkonzul, valamint a főkonzulátus több képviselője is. Magyarországért és minden magyarért fohászkodva csendült fel a kölni dóm falai között a katolikus magyarság ősi himnusza, a Boldogasszony Anyánk. Ezután került sor a kriptában annak az emléktáblának a leleplezésére, amely Mindszenty József bíborosnak, Magyarország hercegprímásának és Esztergom érsekének állít emléket, aki száműzetése idején többször felkereste a kölni dómot, ahol hazájáért és népéért imádkozott.

A konferencia másik napjának legnagyobb részét hagyományosan a lelkipásztori beszámolók teszik ki: az örömök és nehézségek megosztása, a személyes beszélgetések, további tervek, feladatok megvitatása segít a papoknak erőt meríteni további szolgálatukhoz.

A paptestvéri összetartozást erősítette az Eucharisztia közös megünneplése is. A záró szentmisén megemlékeztek azokról a lelkipásztorokról, akik már eltávoztak közülük. Cserháti Ferenc püspök prédikációjában arra emlékeztetett, hogy a papság az Eucharisztia alapításának pillanatában született. A pap életének és szolgálatának középpontjában is mindig az Eucharisztiának kell állnia. Erre kérjük Isten áldását, különösen a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előkészületi idején – mondta.

Forrás: Mustos Edit/Kölni Magyar Plébánia

Fotó: Kölni Magyar Plébánia

Magyar Kurír