Hírek

Éves beszámoló 2018

Engedjék meg, hogy ilyen módon foglaljam össze a Prágai Magyar Plébánia tevékenységét a 2018-as évben.

Az óévben 3 gyermeket fogadtunk be katolikus egyházunkba a keresztség szentsége által. Az elsőáldozások mindig a legörömtelibb események közé tartoznak, júniusban egy gyermek és októberben egy felnőtt testvérünk járult Krisztus urunk színe elé gondos felkészülés után, hogy első alkalommal vegyék magukhoz az Oltáriszentséget. Mindenkinek, kik ezekben az isteni kegyelmekben részesültek, kívánom, hogy a krisztusi lelkület és szeretet örökké munkálkodjon bennük.

Örömmel tudatom a hívekkel, hogy idén a plébániánkon nem került sor temetésre, viszont két pár is úgy döntött, hogy Isten és az Egyház színe előtt házassággal pecsételik meg szerelmüket. Mi több, 8 pár látogatta a házassági felkészítő kurzust.

Nagyböjt első vasárnapján a Plébániai Tanácsadó Testület újonnan választott tagjai esküvel fogadták, hogy legjobb tudásuk szerint segítik a plébánia munkáját. Ezúton is köszönöm munkájukat.

Március 4-én Dominik Duka bíboros úr megbízásából akolitussá avatták Bazár Györgyöt, ki ezentúl nemcsak ministránsi teendői elvégzésével, hanem az Oltáriszentség kiszolgáltatásával is segíti közösségünket.

Március 8-án az Esterházy János Társulás az Emberi és Keresztény Értékekért közreműködésével koszorúzást tartottunk a Motol-i temetőben az Esterházy János emlékműnél, ill. fogadást adtunk a plébánia közösségi termében a külföldi és hazai vendégek számára.

A Prágában megrendezésre kerülő Európai Magyar Papi Konferencia keretén belül április 23-án, Szt. Adalbert ünnepén, Cserháti Ferenc püspök úr és břevnovi kolostor apátja magyar-cseh kétnyelvű szentmisét mutattak be.

A plébánián idén is aktívan folyt a gyermekek és felnőttek hitünkkel, a Bibliával és Egyházunkkal kapcsolatos ismereteinek bővítése. A tanfolyamokon részt vevő fiatalok 2019-ben járulnak majd első ízben az Oltáriszentséghez. A fiatal felnőttek közössége is, az ún. Hétfői hetesek, gördülékenyen és egyre nagyobb érdeklődés közepette működik plébániánkon. Az esetleges jelentkezőket nagy szeretettel várjuk.

Plébániánk egész évben gazdag kulturális programot kínált a tisztelt látogatóknak. A Szt. Henrik templom 2018-ban is otthont adott különböző hazai és külföldi művészek koncertjeinek, nagy sikerrel vettünk részt az összes prágai templomot összekötő Templomok éjszakája 2018 programsorozatban is, több ezer érdeklődő látogatott el hozzánk a rendezvény keretein belül.

Köszönetemet szeretném kifejezni mindazok számára, akik hozzájárultak a plébánia weboldalának és közösségi oldalának szerkesztésében. Köszönöm kántorainknak az orgonajátékot, éneket, mely tovább emeli közös szentmiséink színvonalát. Hálás vagyok továbbá felolvasóinknak, ministránsainknak, akik hatalmas szerepet vállalnak a plébániai élet működésében. Nagyra értékelem, hogy ebben a rohanó világban is találnak időt és energiát, hogy segítsék közösségünk életét. Köszönet illeti mindazokat, akik a templom és a plébánia ó takarításában rendszeresen szerepet vállalnak. Köszöneta liturgikus kellékek karbantartásáért a mosásért. A közösségi alkalmak, ünnepségek, első vasárnapi agapék megszervezési, megvalósítása az Önök segítsége nélkül nem valósulhattak volna meg, mindenkinek köszönöm, hogy lehetőségeihez mértem támogatja ezen összejöveteleinket. Végezetül szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki valamilyen módon segítette a plébániát, legyen az tárgyi, anyagi vagy szellemi hozzájárulás. Külön köszönet a plébánia működésére szánt anyagi támogatásokért. Isten fizesse meg áldozatukat!

Kívánok mindenkinek Istentől megáldott, boldog, békés és szeretettel teli 2019-es évet!

Zoltán atya