Hírek

Tudományos konferencia Budapesten

2018. október 2-án, Budapesten, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán „A részegyházak belső rendje” címmel tartotta tudományos konferenciával egybekötött tanévnyitó éves rendes ülését a Magyar Kánonjogi Társaság.

A konferenciát az egyetem egykori rektora, és a kánonjogi intézet elnöke, Őeminenciája Dr. Erdő Péter bíboros, Esztergom-budapesti érsek nyitotta meg és vezette.

„Az egyházmegyei zsinat kánonjog-történeti megközelítésből” címmel Dr. Szuromi Szabolcs Anzelm O.Praem., az egyetem jelenlegi rektora és a kánonjogi intézet elnöke tartott videós előadást, majd Dr. Frankó Tamás, az Esztergomi Hittudományi Főiskola rektora – „Az egyházmegyei hivatal és vezetése”, Dr. Juhász Gábor Tamás, megbízott előadó – „A plébánia fogalma és működése”, Balga Zoltán, doktorandusz, prágai katolikus lelkipásztor – „A főesperesek, esperesek és templomigazgatók  a hatályos jogban” címmel tartott előadást.

Nagy megtiszteletés számunkra, hogy e jelentős tudományos egyházjogi konferencián előádást tartott plébánosunk, Balga Zoltán atya is, képviselve Budapesten a prágai magyar közösséget.